1800-talet, del 1: nationalismen

Av: Johan Wahlberg |
Tid:
10:36
|
|
YouTube
          

Genomgång (10:36 min) av SO-läraren Johan Wahlberg som berättar om 1800-talets nationalism. Här berörs bl.a. Tysklands enande, Italiens enande, Osmanska rikets sönderfall och skandinavismen.

3.666665
Average: 3.7 (3 votes)