Sex är alltid frivilligt – annars är det ett brott: Fakta om Sveriges sexualbrottslagstiftning

Varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sverige har därför sedan den 1 juli 2018 en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. I media beskrivs den ofta som en samtyckeslag. Lagstiftningen gör det tydligt att den som vill ha sex alltid har ansvar att ta reda på att den andra personen vill. Sex är frivilligt, annars är det ett brott. I den här artikeln hittar du både fakta och diskussionsunderlag för klassrummet.

Bakgrund till lagändringen

I spåren av #Metoo-hösten 2017 lade regeringen fram ett förslag till riksdagen om en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Frågan hade dock varit aktuell många år inom svensk politik. År 2014 tillsattes en statlig utredning i syfte att se över om det var möjligt att stärka skyddet för den sexuella integriteten genom en samtyckesreglering. Ett syfte med den nya lagstiftningen var enligt regeringen att förändra normer och värderingar i det svenska samhället. Med den nya lagstiftningen skulle fokus vid sexualbrott ligga på gärningspersonens beteende, inte den utsattas.

ANNONS

ANNONS

Historik

1200-talet: Våldtäkt mot kvinnor är ett egendomsbrott. Det innebär att våldtäkten är ett brott mot kvinnans make eller fader, och inte mot den utsatta kvinnan.

1864: Våldtäkt blir ett brott mot den enskilda kvinnan och sexuella handlingar mot flickor under 15 år blir brottsliga.

1937: Sexuella handlingar mot pojkar under 15 år blir brottsliga.

1965: Sverige är första landet i världen att kriminalisera våldtäkt inom äktenskapet.

1984: Sexualbrottslagstiftningen blir könsneutral, vilket innebär att män i lagens mening kan utsättas för våldtäkt. Oral och anal penetration definieras nu som våldtäkt.

1998: Penetration med föremål kan vara våldtäkt.

2005: Våldtäkt mot barn blir ett särskilt brott och våldtäkt omfattar personer som inte aktivt kan säga nej.

2013: Våldtäkt omfattar situationer där brottsoffret blir allvarligt rädd.

2018: Sveriges sexualbrottslagstiftning bygger idag på frivillighet. Sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott.

Synen på sexualbrottslagstiftningen bland unga

En intervjuundersökning som Brottsoffermyndigheten har låtit genomföra visar att det råder väldigt blandade attityder till sexualbrottslagstiftningen bland unga. Samtidigt som lagändringen beskrivs som välkomnad och viktig missuppfattar många lagen och beskriver den som överdriven. Intervjuundersökningen visar också att de unga tycker att viktigt att informera om innebörden av lagstiftningen tidigt i skolan, bland annat för att ökad kunskap kan förebygga och förhindra många övergrepp i framtiden.

Vad innebär den nya lagen?

Gränsen för vad som är straffbart som ett sexualbrott går numera vid om ett deltagande i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Frivillighet innebär att en person genom ord, handling eller på annat sätt har uttryckt ett ja till en sexuell handling. Personen kan ha sagt att den vill men den kan också ha gjort det tydligt genom till exempel sitt kroppsspråk eller genom att aktivt medverka till de sexuella handlingarna. Visar en person inga tydliga tecken ska den som vill ha sex utgå från att den andra personen inte vill.

Det är också viktigt att komma ihåg att en person har rätt att när som helst ändra sig. Det spelar ingen roll vad som har hänt innan eller vem som tog initiativ från början. Om någon fortsätter med en sexuell handling mot någon som inte längre vill upphör den sexuella handlingen att vara frivillig och övergår till att bli ett sexualbrott.

Ett ja till en viss typ av sexuell handling betyder inte heller att det gäller för andra handlingar. Det är därför viktigt att vid varje ny situation fråga eller på något annat sätt ta reda på om den andra personen fortfarande vill.

Olika sexualbrott

Det finns flera brott som har med sexuella handlingar att göra. Ibland kan det vara svårt att veta om det är ett brott eller inte. Ingen behöver veta vilket brott som har begåtts för att anmäla en händelse till polisen. Det räcker om det hänt något som inte känns bra eller skulle kunna vara brottsligt. Polis, åklagare och domstol utreder händelsen för att avgöra om det som hänt är ett brott.

I den nya sexualbrottslagstiftningen har brotten våldtäkt och sexuellt övergrepp mot personer över 15 år förändrats och gränsen för vad som är straffbart går vid om en person deltar frivilligt eller inte. Skillnaden mellan brotten handlar om vilken typ av sexuell handling som har skett. En våldtäkt kan ske vaginalt, analt och oralt men det kan också vara penetration med ett föremål eller med fingrar. Ett sexuellt övergrepp kan till exempel handla om att den utsatta blir tvingad att ta på sitt eller gärningspersonens könsorgan eller att gärningspersonen tar på den utsatta samtidigt som den själv onanerar.

ANNONS

ANNONS

Sexualbrott kan också ske på distans genom till exempel telefon, internet eller appar. Det kan vara att en gärningsperson tvingar någon att genomföra sexuella handlingar framför en webbkamera.

Två nya brottsrubriceringar

Oaktsamt sexuellt övergrepp och oaktsam våldtäkt är nya brott i sexualbrottslagstiftningen. Det är situationer när en person genomför en sexuell handling trots att den personen misstänker eller borde ha misstänkt att den andra inte vill. Den som vill ha sex har alltid ansvar att ta reda andra verkligen vill.
 

Hur kan du veta om den andra vill?

  • Hur kan det märkas att någon vill ha sex?
  • Är det några skillnader att kommunicera på nätet?
  • Hur kan personer kommunicera med varandra vid sex utan att prata?
  • Hur kan det märkas att någon vill pausa eller stoppa?
  • Hur känns det att säga nej?
  • Hur känns det när någon annan säger nej till dig?
     

Sexualbrott mot barn och ungdomar

Det är brottsligt om någon över 15 år utför en sexuell handling mot en person som är under 15 år. Lagen finns till för att skydda barn från att bli sexuellt utnyttjade av någon som är äldre. Det spelar ingen roll om barnet säger ja och vill, det är ändå ett brott.

Även om gärningspersonen inte visste eller misstänkte att barnet var under 15 år kan den ändå dömas för brott, om rätten anser att gärningspersonen borde ha misstänkt det.

Det finns en undantagsregel för fall där ena parten är under 15 år men det är liten åldersskillnad mellan de båda personerna. Om det är uppenbart att personerna har en nära och bra relation till varandra och att båda har ömsesidigt och frivilligt sex så kan det vara så att den som är över 15 år inte döms till något brott.

I alla andra situationer är det brottsligt för en person över 15 år att ha sex eller utföra en sexuell handling med ett barn under 15 år.
 

 

SPRÅKETS MAKT

Här nedan presenteras fyra löpsedlar med tillhörande undertexter som kan användas som diskussionsunderlag i klassrummet. Använd dem som de är eller gör ett eget bildspel.
 

Löpsedel 1.

45-årig butikschef hade sex med praoelever

Rubriken är problematisk eftersom den indikerar att en vuxen kan ha sex med ett barn. Att som vuxen begå en sexuell handling mot ett barn under 15 år är ett brott då ett barn enligt lagen inte kan samtycka till sex. Eleverna bedöms också ha stått i beroendeställning till den vuxne då övergreppen skett under en skolpraktik. Det kan då vara ett brott även om ungdomarna fyllt 15 år.


1

Löpsedel 2.

20-årig student våldtagen under träff med nätdejt

Rubriken lägger fokus på offret istället för på förövaren. Offret beskrivs som en 20-årig student och att det är denne som våldtagits, medan förövaren beskrivs passivt som en ”nätdejt” och inte som en gärningsperson som aktivt begått ett brott.


2

Löpsedel 3.

Kvinna bokade massage – överraskades av oralsex

Rubriken är problematisk eftersom ett sexualbrott beskrivs som oralsex. Sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott och ska benämnas som just det.

 

3

Löpsedel 4.

Tränare gripen i stor polisinsats – hade dator fylld av barnporr

Här kan ordet barnporr problematiseras, även om det härrör från begreppet barnpornografibrott som används i lagstiftningen. Barn aldrig kan delta frivilligt i en sexuell handling. En alternativ benämning skulle kunna vara ”dokumenterade sexuella övergrepp på barn”.


4


Text: Brottsoffermyndigheten
Webbplats: frivilligtsex.se
logga

 

Senast uppdaterad: 6 februari 2024
Publicerad: 22 mars 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Votering i riksdagen

Sveriges riksdag - en representativ demokrati

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till...

SO-rummet bok
M
Riksdagshuset

Grundlagar och värderingar

Grundlagarna skyddar alla medborgares rätt att engagera sig och jobba politiskt. De innehåller även...

M
Lagbok

Hur blir en lag till?

Det är riksdagen som bestämmer vilka lagar vi ska ha i Sverige. Det är en av riksdagens viktigaste...

M
Lagbok

Vad är juridik och vad gör en jurist?

Sedan förhistorisk tid har vi människor skapat regler för hur våra samhällen ska fungera. En del...

Jämställdhet i Sverige - hur ser det ut idag?

Den här artikeln handlar om hur det ser ut med jämställdheten i Sverige inom områdena politik,...

M
Vittne i tingsrätten

Vittna i domstol - måste man göra det?

Ja hur är det egentligen, måste man vittna i domstol om en part har begärt det? Och vad händer om...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sh

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Sh

Regler och lagar

Om vad begreppen regler och lagar innebär inom juridiken och i vårt samhälle. Här berörs framförallt...

Sh

Brottslighet och kriminalvård

Teorier om varför människor begår brott. Här berörs också olika former av brottslighet, hur kriminalvården är uppbyggd...

Relaterade taggar

Sh
Neutral genussymbol

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...

Sh
symboler

Sex, samtycke och relationer

Det finns många olika sätt att organisera skolans undervisning i ämnet sex och samlevnad....