Titanics undergång

Än idag vågar ingen skeppsbyggare med självbevarelsedrift kalla sitt nya fartyg osänkbart. Inte efter den ödesdigra natten 1912 när världens praktfullaste osänkbara skepp försvann i Atlantens djup.
L

Titanic lämnar skeppsvarvet i Belfast i Nordirland den 2 april 1912, på väg mot Southampton i England. Den 10 april 1912 lämnade Titanic Southampton för sin jungfruresa. Efter stopp i Frankrike och Irland lämnade hon den 11 april Europa och stävade ut på Atlanten mot slutdestinationen New York, USA.

Titanic ansågs vara osänkbart

Frederick Fleet och Reginald Lee hade särskilt uppmanats att se upp för is, men de kikare som Titanics båda utkikar skulle ha haft låg inlåsta i ett skåp, och ingen visste var nyckeln fanns. När de väl fått syn på isberget och ringt till bryggan, hade förste styrman Murdoch bara en halv minut på sig att gira undan.

Det klarade han inte. Trettiosju sekunder efter larmet, några minuter före midnatt den 14 april 1912, kolliderade passagerarfartyget Titanic med ett isberg som rev upp ett nittio meter långt hål i skrovets sida, motsvarande en tredjedel av fartygets hela längd - under vattenlinjen.

Det avgörande misstaget var förstås att hon höll så hög fart att det blev omöjligt att gira undan. Titanic gjorde omkring 22 knop, trots att varning för isberg hade utfärdats. Inget fartyg kunde ha motstått den kraft som rispade upp hennes skrov.

ANNONS

ANNONS

Vittnesmål gjorde efteråt gällande att rederiet White Star Lines direktör Bruce Ismay hetsade Titanics befälhavare Edward Smith att hålla så hög hastighet han kunde. Säkert är att den höga farten berodde på en utbredd övertygelse om att detta fartyg inte kunde sjunka.

Denna övertygelse fick också Bruce Ismay att inför jungfruresan ge order om att antalet livbåtar skulle minskas for att spara utrymme. Fartyget hade ändå fler livbåtsplatser än vad de föråldrade sjösäkerhetsreglerna föreskrev: 1 178. På fartygets första och sista resa fanns 2 223 personer ombord.

Alla de misstag som ledde till Titanics undergång och dess förödande följder har en och samma moder, konstaterar forskaren Claes-Göran Wetterholm som skrivit flera böcker om katastrofen: hybris. Övermod.

"Osänkbara fartyg" stod det i den katalog som företaget Stone Lloyd tryckte för att saluföra sitt nya system med vattentäta dörrar. Genom att dela upp skrovet i avdelningar skulle man hindra inträngande vatten från att sprida sig. Från sin plats på bryggan kunde kaptenen snabbt stänga dörrarna mellan de vattentäta skotten och "genom att vrida en elektrisk strömbrytare göra fartyget praktiskt taget osänkbart".

Titanic genomskärning
Bild: Okänd
Titanic och de olika däckens nivåer. Längst ner syns även fartygets indelning i 16 vattentäta skott.

Titanics skrov var indelat i sexton avdelningar. Upp till fyra av dem skulle kunna vattenfyllas utan att fartyget sjönk, hade fartygets konstruktör Thomas Andrews räknat ut. Inför oceanångaren Adriatics jungfruresa 1907 hade befälhavaren Edward Smith sagt:

"Jag kan inte föreställa mig någonting som skulle kunna få ett fartyg att gå under. Modern skeppsbyggnadskonst har övervunnit detta."

Titanic går till botten

När kapten Smith nu förde befälet på Titanic och efter kollisionen bad Thomas Andrews följa med under däck för att inspektera skadorna, såg denne att sex av de täta avdelningarna tog in vatten. Han gav det "osänkbara" fartyget ungefär en timme till.

Tjugo minuter över två den 15 april 1912 gick Titanic till botten. 1 517 människor drunknade, däribland Edward Smith och Thomas Andrews. Sista gången någon såg den senare var i första klass rökrum där fartygskonstruktören stod tyst vid spiselkransen. "Ska ni inte försöka rädda er, Mr Andrews?" frågade stewarden. Han fick inget svar.

ANNONS

ANNONS

En av de 712 som överlevde var Bruce Ismay, rederiets chef. Han hade hjälpt till med att lasta livbåtarna, men när en av de sista skulle firas ner var det plötsligt tomt på däcket runt honom. Ismay fick ett infall och steg ner i båten när man började fira den.

Kanske var detta ändå ett misstag. När Bruce Ismay den 18 apri anlände till New York med den räddande ångaren Carpathia hade pressen skoningslösa rubriker i beredskap för hans räkning: "The Coward of the Titanic". Trots sina bedyranden att han gjort vad han kunde för att rädda andra blev Bruce Ismay en sinnebild av feghet på båda sidor om Atlanten. För att slippa ifrån gliringarna drog han sig tillbaka från affärslivet, köpte ett hus på Irland och levde ytterst tillbakadraget till sin död hösten 1937.

Enligt en del historieskrivare lärde Titanics öde mänskligheten att aldrig mera tro blint på teknikens ofelbarhet. Enligt andra har vi fortfarande inte lärt oss det.

LÄS MER: Titanic

LÄS ÄVEN: Estoniakatastrofen

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några orsaker till att Titanic krockade med ett isberg.
   
 2. Varför ansågs Titanic vara osänkbar?
   
 3. Varför fanns det inte plats i livbåtarna för alla fartygets passagerare?
   
 4. Hur många människor fanns ombord på Titanic och hur många av dem överlevde katastrofen?

Ta reda på:

 1. Titanic hade även två systerfartyg. Berätta lite om dem och deras öden.
   
 2. Nämn några fartygskatastrofer som skördat fler människoliv än Titanics undergång.

 

BokomslagText: Daniel Rydén, journalist och författare med inriktning på historia
Webbsida: https://historiskamedia.se/forfattare/daniel-ryden/

Är du intresserad av att läsa fler spännande berättelser av författaren så rekommenderas Den märkligaste boken i världen & andra mysterier.
Bokens webbplats

 

Senast uppdaterad: 15 maj 2021
Publicerad: 21 september 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Bergsbruk och skogsbruk i 1700-talets Sverige

Bergsbruk var en näring som vid 1700-talets mitt stod för 75 procent av Sveriges export. Viktigast...

L

Propagandans historia

Att styra människors åsikter brukar vi kalla propaganda. Propaganda kommer av ett latinskt ord som...

SO-rummet bok
L

Industriella revolutionens betydelse för produktion och hantering av mat

När människan lärde sig odla jorden började hon förändra den för första gången. När den...

M

Elizabeth Blackwell - den första utbildade kvinnliga läkaren

Det är en gråkall, långtråkig oktoberdag 1847. De 150 läkarstudenterna på den obemärkta...

M

Kokainets tidiga historia

Forskare hade under lång tid experimenterat med kokablad i syfte att utvinna det milt...

SO-rummet bok
M

Mot Afrikas inre, del 3: Henry Stanley - genom mörkrets hjärta

Precis som Arkimedes och Galilei är Henry Stanley mest känd för några ord han kanske aldrig sa. Men...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Emigrationen

Under emigrationen på 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade omkring en miljon svenskar och fler än 50 miljoner...

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Relaterade taggar

Titanic

De stora ångdrivna passagerarfartygen eller Atlantångarna som de ibland kallas, hade sin...

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

SO-rummet tag typ

Transportmedel

Att transportera innebär att förflytta personer, djur eller varor från en plats till en annan....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Push- och pullfaktorer

av: Mattias Axelsson
2021-09-14

I veckans avsnitt av I fokus pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om push- och pullfaktorer i samband med migration. I några exempel förklaras - med hjälp av pushfaktorer och pullfaktorer - den svenska emigrationen till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, samt invandringen till dagens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Utvandringen till USA

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

+ Lyssna