S
Tagg
soldater
Ryssarna ockuperade Finland.

Stora ofreden

Stora ofreden är benämningen på den ryska ockupationen av Finland 1714-1721. Efter 1714 års nederlag till lands (Storkyro i Österbotten i februari) och till sjöss (Hangö i juli) utrymde den svenska krigsledningen Finland.

Eftersom ämbetsmän och präster flydde till Sverige bröt administration och gudstjänstliv samman. I strategiska områden som Österbotten, Åland och Viborg lät ryssarna också systematiskt ödelägga landsbygden och deportera civilbefolkningen. Protesterna mot utskrivningen av krigsfolk till den ryska armén 1720 ledde till ytterligare deportationer. Fler än 20 000 flyktingar kom till Sverige över Bottenviken under stora ofreden, och en särskild flyktingkommission organiserades.

LÄS MER: Stora nordiska kriget
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (utg. av Bonnier Alba).

 

Här hittar du material som kan relateras till stora ofreden.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
30 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Stora ofreden

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS