Tagg om stora ofreden
S
Ryssarna ockuperade Finland.

Stora ofreden

Stora ofreden är benämningen på den ryska ockupationen av Finland 1714-1721. Efter 1714 års nederlag till lands (Storkyro i Österbotten i februari) och till sjöss (Hangö i juli) utrymde den svenska krigsledningen Finland.

Eftersom ämbetsmän och präster flydde till Sverige bröt administration och gudstjänstliv samman. I strategiska områden som Österbotten, Åland och Viborg lät ryssarna också systematiskt ödelägga landsbygden och deportera civilbefolkningen. Protesterna mot utskrivningen av krigsfolk till den ryska armén 1720 ledde till ytterligare deportationer. Fler än 20 000 flyktingar kom till Sverige över Bottenviken under stora ofreden, och en särskild flyktingkommission organiserades.

LÄS MER: Stora nordiska kriget

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik

 

Här hittar du material som kan relateras till stora ofreden.

Uppdaterad:
Publicerad:
30 juli 2019

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Länkar om Stora ofreden

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS