Matregler inom islam

Islam är i högsta grad en levande religion som hela tiden tolkas och nytolkas i alla de länder där muslimer försöker leva efter sin religions bud. Detta gäller inte minst islams matregler - tolkningar av vad som är haram (förbjudet) och halal (tillåtet).
M
halal vs haram

Haram (förbjudet)

Ett av de praktiska problem som muslimer möter i Sverige är att kunna leva enligt de föreskrifter man vill. I t.ex. skolan kan det vara svårt att få tillgång till mat som är fri från svinkött. Enligt sharia ska en muslim inte heller äta någon form av blodmat. Shiamuslimer brukar inte heller äta fjällfrifisk och skaldjur. Föreskrifterna om maten, liksom vin- eller alkoholförbudet, följs i varierande utsträckning av muslimer och det finns muslimer i t.ex. Kina och i Indonesien som äter svinkött.

ANNONS

ANNONS

Svenska myndigheters förståelse för önskemålen om att t.ex. skolan ska erbjuda en alternativ måltid de dagar det serveras korv och mos är numera god.

Många svenskar har dock svårt att förstå att muslimer inte äter griskött därför att deras religiösa föreskrifter säger detta. Ofta söks en rationell förklaring till religiösa förbud. Ifråga om griskött kopplas förbudet till att ätandet av griskött kan ha medfört risker tidigare i historien.

Människor som verkligen upplever Koranens förbud som Guds ord och för vilka religionen är en viktig del i vardagen kan i Västeuropa uttrycka samma vilja till rationalisering genom att referera till trikiner - en parasit som kan uppstå i griskött. Det troliga är att denna förklaring historiskt sett är relativt ny och att det som verkligen är betydelsefullt är gudsordets förbud.

En utveckling av föreskrifterna om maten kan ses i haditherna. I dem finns mycket detaljerade regler för vad som är tillåtet att äta och hur en måltid ska genomföras på ett islamiskt sätt.

Halal (tillåtet)

En fråga som diskuterats flitigt i samband med både muslimers och judars dietregler är slakten. Rituell slakt där djuret inte är bedövat är förbjuden i Sverige (se faktaruta nedan).

Slakten ska enligt islam ske genom skäktning. Det innebar att djurets halspulsåder skärs av och djuret tappas på blod. Under slaktningsproceduren ska djuret stå i riktning mot Mecka och orden "I Guds namn" ska uttalas.

Många muslimer vill ha egna slakterier för att enklare kunna få tillgång till kött från djur som slaktats på ett tillåtet (halal) sätt. Det är tillåtet, eller dispens ges, att utföra religiös slakt (men med bedövning) i samtliga EU-länder, USA och Kanada. Möjligheten att köpa kött där djuret inte är bedövat innan slakt finns, trots förbudet, i de flesta svenska städer då det kan importeras.

Enligt traditionen kan också muslimer acceptera att äta föda som har slaktats av kristna eller judar. Det finns dock delade åsikter om detta. En lösning, där religionen anpassas, och som praktiseras av muslimer i Sverige är att uttala orden "I guds den barmhärtige förbarmarens namn" över den mat man köpt på ICA eller Willys. En annan möjlighet är att helt avstå från kött. Under de senare decennierna har många av de stora slakterierna - vid sidan av det vanliga utbudet - även börjat sälja halalslaktat kött. Det handlar då om en slakt som följer slaktregler inom EU.

En vanlig åsikt, t.ex. hos svenska myndigheter, när det gäller rituell slakt oavsett religion är att slakt inte har med religionsutövning att göra. Muslimer kan uppleva detta som att det råder en motsättning mellan lagen om religionsfrihet och den lagstiftning som inte tillåter rituell slakt utan bedövning - att den svenska religionsfriheten inte är en verklig frihet. Vår religionslagstiftning ser religionsfrihet som kultfrihet och är främmande för religionen som ett allomfattande system, som reglerar människans liv när det gäller t.ex. dieten. I kritiken av slaktförbudet har muslimer och judar varit eniga.
 

Vad säger svensk lag om halalslakt?

Alla djur som slaktas i Sverige måste bedövas först. Därmed är det bara tillåtet med religiös slakt om djuren är bedövade innan de slaktas. Slaktmetoder där djuren inte bedövas före slakt är helt förbjudna i Sverige.

I Sverige är det därmed tillåtet att slakta djur enligt den muslimska metoden halal om djuren är bedövade. En bedövnings­metod som accepteras av många muslimer är att bedöva djur med el. Metoden används ofta vid vanlig slakt av fjäderfän och får. Det är alltså möjligt att halalslakta fjäderfän och får i Sverige utan att bryta mot djurskyddsreglerna.

Nötkreatur kan inte bedövas med el, utan de måste alltid bedövas med bultpistol eller motsvarande innan djuret avblodas. Den metoden accepteras av vissa muslimska grupper, eftersom bedövning med bultpistol inte leder till att hjärtat omedelbart stannar. Enligt dessa grupper kan alltså nötkreatur halalslaktas i Sverige.

Avblodningen görs på samma sätt genom att djuret sticks i halsen. Det som är skillnaden från vanlig slakt är att en person med muslimsk status närvarar vid halalslakt. Denne uttalar en bön för djuret.

Jordbruksverket


LÄS MER: Varför får muslimer och judar inte äta gris?

LÄS MER: Lätta fakta om världsreligionernas matregler

LÄS MER: Islams skrifter: Koranen - Guds ord till människan

LÄS MER: Att leva som muslim i vardagen

LÄS MER: Islam som världsreligion och vardagsreligion

LÄS MER: Islam (huvudtexten om islam)

LÄS MER: Sharia - lagen

LÄS MER: Islams skrifter: hadith, sira och sunna

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Förklara vad som menas med haram och ge några exempel.
     
  2. Förklara vad som menas med halal och ge några exempel.
     


Litteratur:
Leif Stenberg och Jonas Otterbeck (red.), Islamologi : studiet av en religion. Carlsson, 2012
Birgit Schaebler och Leif Stenberg (red.), Globalization and the Muslim world : culture, religion, and modernity. Syracuse University Press, 2004
Koranen, i översättning av Muhammad Knut Bernström. Stockholm, 1998
Mikael Nordberg, Profetens folk. Stat, samhälle och kultur i islam under tusen år. Stockholm, 2001
 

Text: Leif Stenberg, professor i islamologi, Institute for the Study of Muslim Civilisations, Aga Khan University
Webbplats: Dr Leif Stenberg, Institute for the St​udy of Muslim Civilisations
Wikipedia: Leif Stenberg

 

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 30 september 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Islams gudssyn och kärna

Ordet islam kommer från ett arabiskt ord som betyder "underkastelse" eller "...

M

Mekka - världens centrum

För muslimer är staden Mekka (eller Mecka) i Saudiarabien världens centrum. I Mekka föddes Muhammed...

S

Sufismen - islams mystik

Det arabiska ordet som betecknar islams mystik är tasawwuf. Denna form av fromhet brukar också...

S

De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

De grundläggande plikterna en muslim ska utföra mot Gud är kända som islams fem pelare. De är en...

S

Sharia - ett på uppenbarelsen vilande rättssystem

Det islamiska rättssystemet började utformas på 700- och 800-talen. Under århundradena har sharia...

S

Synen på män och kvinnor inom rättssystemet och äktenskapet

I det på uppenbarelsen vilande rättssystemet (sharia) har män och kvinnor olika rättslig status....

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Koranen

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till...

Re

Sharia - lagen

Efter Muhammeds död år 632 växte rättssystemet för den muslimska världen fram och tog fast form. På 900-talet...

Relaterade taggar

Re
Medeltida marknad.

Mat och dryck

I tiotusentals år har människans jakt på föda både förändrat samhället och fört det framåt....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Islams fem pelare

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-25

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom islams fem pelare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna