Muhammed - islams profet

År 570 föddes en liten pojke i staden Mekka på den Arabiska halvön. Han fick namnet Muhammed. Efter att i vuxen ålder fått uppenbarelser från Gud, lät Muhammed grunda en ny religion som kom att kallas islam. Idag (1400 år senare) är islam världens näst största religion med ca 1,8 miljarder anhängare, och kanske mer aktuell än någonsin tidigare i modern tid.
L

Inskription på profetens moské i Medina "Muhammed, Allahs sändebud". Al-Masjid an-Nabawi i Medina i Saudiarabien är den näst heligaste platsen inom islam. Enligt islamisk tradition är moskén placerad på platsen där Muhammeds hus låg.

Muhammeds liv innan uppenbarelserna

Muhammeds föräldrar dog när han var mycket liten och han uppfostrades först av sin farfar och sedan av sin farbror. Vid åtta års ålder måste Muhammed börja arbeta. Han arbetade som kameldrivare i olika karavaner. Det var då han kom i kontakt med både judendomen och kristendomen.

Som vuxen fick Muhammed arbete hos Khadidja, en rik änka, som ägde många kameler. Så småningom gifte sig Muhammed med Khadidja. Då var han 25 år och hon 40 år. Man vet inte riktigt hur Muhammed såg ut.

När Muhammed var 51 år dog Khadidja. Efter hennes död hade han flera hustrur, de flesta äldre änkor.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.

När Muhammed var gift med Khadidja behövde han inte arbeta eftersom Khadidja hade gott om pengar och annat kapital. Muhammed kunde istället ägna mycket tid åt att tänka på olika samhällsproblem och religiösa frågor.

Muhammed blir Guds profet

Under fastemånaden brukade Muhammed dra sig undan till berget Hira för att meditera. Enligt islamsk tradition mötte han där senare ärkeängeln Gabriel som kom med budskap till människorna från Gud. Muhammed hade valts ut av Gud, och ärkeängeln Gabriel uppmanade honom nu att gå ut och förkunna (predika) den enda sanna läran. Detta blev grunden för islam: Det finns bara en Gud- Allah- och Muhammed är hans profet.

Koranen ses som en kopia av den himmelska Koranen. Därför kan egentligen inte Koranen översättas, eftersom innehållet då skulle förändras. Koranen är skriven på klassisk arabiska, det språk som ängeln Gabriel talade till Muhammed på.

Under dessa uppenbarelser mottog Muhammed Koranen, islams heliga bok. Muslimerna anser att Koranen innehåller Allahs ord och vilja. Nu började Muhammeds anhängare kallas för muslimer, som är ett arabiskt ord som betyder underkastelse - en person som underkastar sig den ende guden.

Muhammed flyr till Medina

Muhammeds predikningar om att det bara finns en Gud, Allah, gjorde att handelsmännen i Mekka blev ilskna. De var rädda att Muhammed skulle kasta ut de många och olika gudabilderna som stod uppställda i deras tempel. Om detta hände skulle det bli slut på vallfärderna till Mekka och handelsmännen skulle förlora inkomsterna från pilgrimerna. Muhammed och hans anhängare började därefter förföljas i Mekka. Till sist måste Muhammed och hans trogna fly år 622 till staden Jatrib som låg 30 mil norr om Mekka. Senare fick staden namnet Medina som betyder profetens stad.

År 622 är ett mycket viktigt år för muslimerna. Med utvandringen till Medina, hidjra, börjar islams tideräkning. Det räknas som år 0. Därför befinner vi oss nu idag i början av 1400-talet enligt den muslimska tideräkningen.

ANNONS

ANNONS

Muhammeds sista tid

I Medina fick Muhammed och hans anhängare stor framgång. År 630 drog Muhammed i spetsen för en stor här mot Mekka som erövrades nästan utan strid. År 632 genomförde han en noga planerad vallfärd till Mekka. De riter han genomförde ligger till grund för de moderna riter som pilgrimerna utför idag. Kort efteråt, år 632, dog Muhammed. Enligt traditionen steg Muhammed upp till himlen på en häst från en klippa i Jerusalem. Där ligger nu Klippmoskén, en av islams heligaste platser.

LÄS MER: Muhammed

LÄS MER: Muhammed - den siste profeten

LÄS MER: Islams historia

LÄS MER: Medeltidens muslimska värld

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Araberna, del 1: Islams uppkomst

PODCAST: Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn fakta om Khadidja.
   
 2. Hur kom Koranen till?
   
 3. Vad hände år 622 och varför är det ett viktigt år?
   
 4. Vad hände år 630 och år 632?
   

 

Litteratur:

Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993

John L Esposito, Islam - den raka vägen, Studentlitteratur AB, 2011

Michael Cook, The Koran : a very short introduction, Oxford University Press, 2000

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 26 augusti 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Astrolabium

Islamisk medeltida teknik

Stora delar av den mekaniska kunnigheten överlevde de närmaste seklerna efter det romarrikets...

M
halal vs haram

Matregler inom islam

Islam är i högsta grad en levande religion som hela tiden tolkas och nytolkas i alla de länder där...

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två...

S

Kejsarinnan Matilda

Medeltidens mäktiga kvinnor var vanligen inhoppare för män. När adelsmannen befann sig på resa,...

M

Medeltidens tio viktigaste kvinnliga normbrytare

Det har funnits otaliga gränsöverskridande medeltida kvinnor, men vilka av dem som vi känner till...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Hi

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Re

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Re

Koranen

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till...

Relaterade taggar

Re
muhammed

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Re
Kaba

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Islams fem pelare

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-25

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom islams fem pelare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna