Vallfärden till Mekka

Pilgrimsfärden till Mekka är islams femte grundpelare. En muslim bör vallfärda till Mekka minst en gång i livet, men bara om det inte kostar familjen för mycket. Vallfärden till Mekka är den enda av islams fem pelare som inte är obligatorisk.
L

Pilgrim i bön vid Masjid-ul-Haram-moskén i Mekka, Saudiarabien. Muslimer runt om i världen ska vända sig mot Kaba i Mekka när de ber.

Mer än två miljoner muslimer gör vallfärden till Mekka varje år. Man vallfärdar för att visa sin lydnad inför Allah och för att känna samhörighet med andra muslimer.

Alla är lika inför Gud

Innan pilgrimerna kommer till Mekka måste de ta av sina kläder och ta på sig en enkel vit dräkt som består av två skynken som draperas så att ena skuldran lämnas bar. Likformigheten syftar till att utplåna skillnaderna mellan människorna, bland annat mellan rika och fattiga. När muslimen dör använder man ofta dessa skynken som en svepning av den döda kroppen.

ANNONS

ANNONS

En av orsakerna till att vallfärden går till Mekka är att Muhammed föddes där. Det var också på berget Hira utanför Mekka som han fick sin kallelse av Allah.

Ritualer i Mekka

Ceremonierna vid pilgrimsfärden är många och tar flera dagar att genomföra. Första riten är ett besök i Mekkamoskén där helgedomen Kaba finns. Innan man går in måste man tvätta sig med vatten från den heliga Zanzamkällan. Man kan också köpa Zanzamvatten utanför moskén för den nödvändiga tvättningen.

Höjdpunkten är att vandra runt helgedomen Kaba och kyssa den svarta stenen.

Kaba är en 15 meter hög, 12 meter lång och 10 meter bred stenbyggnad. Kaba är Guds hus. Det berättas att Kaba byggdes av Abraham och hans son Ismael efter att ha fått en befallning av Gud.

Inmurad i byggnadens sydöstra hörn sitter den svarta stenen som är infattad i silver. Det påstås att stenen var vit den gången den föll från paradiset, men sedan svärtats ner av människornas synd. Man bör kyssa den svarta stenen, men om trängseln är för stor räcker det att vidröra den med handen. Och om det skulle vara svårt på grund av allt folk, så räcker det att sträcka upp handen och säga ”Gud är stor”.

Därefter ska pilgrimerna ta sig sju varv runt Kaba. De tre första turerna halvspringande, de fyra senare i normal takt. Vissa böner reciteras, och vid slutet av varje kretsgång kysser eller vidrör man stenen.

Nästa rit är språngmarschen mellan de två höjderna Safa och Marwa som ligger en kilometer från varandra. Denna väg är numera överbyggd som skydd mot solen. Även denna marsch bör göras sju gånger och påstås vara till minne av Hagar när hon vandrade över samma marker för att söka efter vatten till sonen Ismael.

En av riterna under vallfärden är att man kastar 49 småstenar på några stenpelare som representerar djävulen. Det sker till minne av de stunder i Abrahams liv då han stod emot satans frestelser.

Syftet är att bli starkare i tron och bli en bättre medmänniska

Mekka är islams heligaste plats och vallfärden är en av islams fem pelare. Att vallfärda till Mekka är en plikt för alla troende muslimer, men bara om man har råd och möjlighet att göra resan.

Den heliga resan utgör ofta en stark religiös upplevelse för alla muslimer som gör den.

Syften med vallfärden till Mekka är att bli starkare i tron och komma närmare Gud, men också att öka medkänslan gentemot andra människor.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Mekka

LÄS MER: Mekka - världens centrum

PODCAST: Islams fem pelare

Användbara begrepp

Kaba: Kaba i staden Mekka är muslimernas viktigaste helgedom och islams heligaste plats tillsammans med al-Masjid an-Nabawi (profeten Muhammeds moské) i Medina i Saudiarabien samt al-Aqsamoskén och Klippmoskén på Tempelberget i Jerusalem. Kaba är täckt av svart tyg med guldbroderade skrifter från Koranen. Muslimer runt om i världen ska vända sig mot Kaba när de ber.

Mekka eller Mecka: Islams heligaste plats (en stad som ligger i nuvarande Saudiarabien), dit en muslim helst bör vallfärda minst en gång under sitt liv.

Pilgrim: En person som genomför en helig resa. En pilgrim har både ett inre och yttre mål med sin vandring. Några exempel på inre mål kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är den geografiska plats där resan slutar.

Ritual: Speciell handling med religiös betydelse som ofta utförs i en speciell ordning, t.ex. bröllop, begravning, bön, ceremonier osv.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför vallfärdar muslimer till Mekka?
   
 2. Hur är man klädd och varför?
   
 3. Vad gör pilgrimen vid Kaba?
   
 4. Nämn fakta om den svarta stenen.
   
 5. Vad gör man vid stenpelarna?
   
 6. Förklara ordet hadjdj.
   

 

Litteratur:

Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993

John L Esposito, Islam - den raka vägen, Studentlitteratur AB, 2011

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 9 augusti 2023
Publicerad: 8 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
halal vs haram

Matregler inom islam

Islam är i högsta grad en levande religion som hela tiden tolkas och nytolkas i alla de länder där...

M

Islams gudssyn och kärna

Ordet islam kommer från ett arabiskt ord som betyder "underkastelse" eller "...

M

Mekka - världens centrum

För muslimer är staden Mekka (eller Mecka) i Saudiarabien världens centrum. I Mekka föddes Muhammed...

S

Sufismen - islams mystik

Det arabiska ordet som betecknar islams mystik är tasawwuf. Denna form av fromhet brukar också...

S

De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

De grundläggande plikterna en muslim ska utföra mot Gud är kända som islams fem pelare. De är en...

S

Sharia - ett på uppenbarelsen vilande rättssystem

Det islamiska rättssystemet började utformas på 700- och 800-talen. Under århundradena har sharia...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Relaterade taggar

Re
Kinesiska muren

Berömda byggnadsverk

Människans kreativitet och drivkraft att bygga bestående monument har resulterat i att det finns...

Re
Kaba

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...

Re
Islams pelare

Islams fem pelare

Islam har fem pelare som bär upp dess lära. Dessa pelare har alla muslimska riktningar gemensamt....

Re
Kurort

Turism

Människor har rest som turister i alla tider. Men turism var inte lika vanligt förr som idag....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Islams fem pelare

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-25

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom islams fem pelare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna