Introduktion till islam

I den här artikeln kan du läsa kortfattat om var i världen islam har störst utbredning och vem som räknas som muslim. Men fokus ligger på islams uppkomst och varför muslimer anser att Muhammed är den viktigaste av alla profeter.
M

Mohammed i Kaaba. Bild från ca 1595, Istanbul.

Var i världen finns islam?

Islam är en monoteistisk religion som är utbredd över nästan hela jorden. Det är den näst största religionen efter kristendomen. Idag (2019) finns cirka 1,8 miljarder muslimer i världen.

En stor det av den arabiska befolkningen i Mellanöstern är muslimer, men långt ifrån alla. Islam har störst koncentration i Mellanöstern, men finns också på Afrikas horn (Etiopien, Somalia m.fl.), i Nordafrika och vissa delar av Asien. Det finns också stora grupper på Balkan och i Ryssland.
Islam finns också representerad i Västeuropa där den är den näst största religionen efter kristendomen.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
Användbara begrepp

Muslim: Person som bekänner sig till islam.

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed. Originalet finns i himlen. Skrevs ner på arabiska och ska därför helst läsas på arabiska.

Majoriteten av världens muslimer är inte araber utan lever i länder som Indonesien, Pakistan, Indien och Bangladesh. De flesta av muslimerna finns alltså utanför arabvärlden (se karta).

Vem är muslim?

Personer som arbetar med statistik brukar räkna en viss religions anhängare genom att lägga ihop alla som bor i ett land där religionen i fråga varit en del av kulturen under en längre tid. Man räknar i sammanhanget också bort personer som tillhör andra religioner. Detta statistiska och förenklade sättet att räkna anhängare till en religion hänger inte alltid ihop med vilka som faktiskt är religiösa och tror på religionens innehåll. Många räknas med fastän de inte alls bryr sig om religion.

Precis som inom judendom och kristendom kan man definiera vem som är anhängare (i det här fallet muslim) på olika sätt. Statistiker som räknar på antalet kristna, judar och muslimer kan räkna på ett sätt. Andra utomstående personer som inte omfattas av religionen kan ha sin egen bild av vem som är muslim och inte. Medan de som själva anser sig som troende muslimer kanske skiljer på dem som tillhör den muslimska gemenskapen och dem som tror på religionens innehåll. Därtill kan vissa troende muslimska grupper ha svårt att erkänna andra muslimer som “sanna” muslimer.

Historien enligt islamisk tradition

Islam som religion växte fram på den arabiska halvön på 600-talet e.Kr. Ordet islam har flera betydelser, det betyder fred eller frid, men kan också översättas med hängivenhet eller underkastelse under Guds vilja.

Islam är en linjär religion i likhet med judendom och kristendom - det finns en början, en världshistoria och ett slut.

Skapelsen hittas i lite olika delar av Koranen. Gud skapar världarna, inte bara vår utan även andra dimensioner. Gud skapar växter djur och människor på ett liknande sätt som i den bibliska berättelsen. Gud skapar änglar av ljus, jinner (en slags demoner) av eld och människan av jord. De första människorna var Adam och Hawwa, Koranens motsvarighet till Bibelns Adam och Eva.

ANNONS

ANNONS

Människans syfte är att leva efter Guds vilja. För att hon ska kunna göra det har Gud sänt profeter, ibland med hela uppenbarelsen och ibland profeter som bara förmedlat kunskap om särskilda saker. Under världshistoriens gång har människan gång på gång förvanskat (förvrängt) det sanna budskapet. Gamla- och Nya testamentet innehåller uppenbarelser från Gud, men där har budskapet blivit förvanskat och feltolkat. Därför skickade Gud slutligen Muhammed som fick hela budskapet en gång till. Nu i en fullkomlig form. Muhammed är därför den sista profeten och efter honom behövs inga andra profeter.

Efter Muhammed kan alla som vill och tror på hans budskap leva sina liv efter Guds vilja. Vid tidens slut ska alla dömas efter sina gärningar och hamna i himlen eller i helvetet. Men en viktig del av islamisk tro är att Gud är barmhärtig och förlåtande, därför kan man ångra sina synder och få förlåtelse.

Hur Muhammed blev Guds profet

Muhammed var en bland en rad tidigare profeter. Men han är den sista av alla profeter och Guds fullkomliga vilja uppenbarades för honom. Många andra profeter har vandrat på jorden innan Muhammed, både profeter som kallas resul (de som fick hela budskapet) och profeter som kallas nabi (de som fick vägledning av Gud utan att för den skull få hela budskapet).

Muhammed föddes runt år 570 e.Kr, det vill säga enligt den västerländska tideräkningen. Islam har dock en annan tideräkning än den i väst även om muslimer också använder sig av den västerländska för att beskriva historiska tidpunkter.

I den kultur där Muhammed föddes var det vanligt med polyteism (tron på många gudar).

Människorna som bodde på den arabiska halvön var uppdelade i olika släktgrupper (stammar) som man var lojal mot. Vissa stammar hade högre status i samhället och andra hade lägre status.

Det finns inte många tillförlitliga källor om Muhammeds uppväxt, men enligt islamisk tradition berättas att han var fattig och blev föräldralös tidigt. Han uppfostrades därför av sin farbror. Muhammed ska ha arbetat som kamelskötare. Detta gjorde att han så småningom fick anställning av en rik änka som hette Khadidja som ägde ett kamelåkeri. Med tiden gifte de sig. Hon var mycket äldre än honom. Efter äktenskapet var Muhammed inte längre fattig och blev istället en respekterad köpman i sin hemstad Mekka.

ANNONS

ANNONS

Muhammed var redan som ung intresserad av andlighet och det sägs att han ofta gav sig iväg för att vara ensam och fundera över livet och samhället. Under ett sådant tillfälle fick han en uppenbarelse. Det var ängeln Gabriel som kom till honom, samma ängel som ska ha uppenbarat sig för Maria, Jesus mamma. Gabriel eller Djibril som han heter på arabiska, förklarade för Muhammed att Gud utsett honom till profet. Detta tyckte Muhammed kändes konstigt men accepterade uppdraget. Ängeln förmedlade därefter Guds ord som Muhammed fick memorera. Muhammed ska nämligen inte ha varit skrivkunnig. Det var andra människor i Muhammeds krets som sedan skrev ner de uppenbarade orden.

Muhammed stötte i början på motstånd och blev inte trodd. De första som trodde på honom var hans fru Khadidja och hans yngre kusin Ali, i vars fars hem Muhammed var uppväxt.

När Muhammed senare delade med sig av sina uppenbarelser fick han både anhängare och fiender.

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Islams historia

LÄS MER: Muhammed - islams profet

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Förklara varför det är fel att påstå att de flesta av världens muslimer finns i Mellanöstern.
     
  2. Varför är det problematiskt att ange vilka som ska räknas som muslimer och vilka som inte ska det?
     
  3. Varför har Gud sänt ut profeter genom historien?
     
  4. Hur skiljer sig Muhammed från de övriga profeterna enligt islamisk tradition?

 

Litteratur:
​John L. Esposito, Islam den raka vägen, Studentlitteratur AB, 2011
Mohammad Fazlhashemi, Vems islam - de kontrastrika muslimerna, Studentlitteratur AB, 2014
Sören Wibeck, Religionernas historia - om tro, hänförelse och konflikter. Historiska media, 2005
Niels C. Nielsen m.fl., Religions of the World, Bedford/St. Martin's, 1993
Jensen, Rothstein, Podemann, Sörensen. Gyldendals religionshistorie: Ritualer, mytologi, ikonografi. Gyldendal, 2011
 

Text: Hanna Hägerland, legitimerad gymnasielärare i religionskunskap

Senast uppdaterad: 21 maj 2019
Publicerad: 28 mars 2019

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Islams lära

Ordet islam betyder underkastelse, eller att underkasta sig. Det är varje muslims plikt att...

L

Världsreligionernas syn på döden och begravning

Inom judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen förekommer olika sätt att se på...

L

Några viktiga muslimska högtider

Islam är den religion som växer snabbast i världen. Idag (2019) finns det drygt 1,8 miljarder...

M

Fem saker som du trodde om islam men som inte är sant

Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om...

ANNONS

Ämneskategorier

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Relaterade taggar

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...