Förenta nationerna: WHO

Världshälsoorganisationen WHO är verksam över hela världen och arbetar med allt från att vaccinera barn mot polio till att övervaka det internationella hälsoläget. Organisationen är FN:s fackorgan för hälsofrågor och har sitt huvudkontor i Genève.
S

Den så kallade världshälsoförsamlingen är WHO:s högsta beslutande organ och sammanträder en gång per år. Den består av representanter från samtliga FN:s 193 medlemsländer.

Vid sidan av huvudkontoret i Genève och de sex regionkontoren har WHO också cirka 150 fältkontor.

WHO grundades år 1948 och har till uppgift att arbeta för bästa möjliga hälsa för alla människor. Med bra hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom.

ANNONS

ANNONS

Drabbar fattiga och rika

Miljöförstöring och klimatförändringar påverkar människors hälsa, till exempel genom svält när skördar slår fel och ökad risk för smittspridning då människor tvingas på flykt vid översvämningar.

Pandemier stannar inte vid nationella gränser, vilket innebär att de måste bekämpas samordnat. De tar heller inte hänsyn till om länder är fattiga eller rika, även om fattiga ofta drabbas hårdast.

WHO arbetar med att övervaka det internationella hälsoläget, speciellt förekomsten av de vanligaste allvarliga akuta och kroniska sjukdomarna. Bland de områden som prioriteras högst hör epidemiska infektionssjukdomar och de fattigaste ländernas hälsoproblem, bland annat mödra- och barnadödlighet.

Organisationen koordinerar och stöder långsiktiga folkhälsoförbättrande åtgärder och fungerar ibland som ett slags globalt smittskyddsinstitut.

Utrotade sjukdomar

Arbetet med att begränsa spridningen av hiv/aids samordnas av FN-programmet UNAIDS. Tidigare arbetade olika FN-organ parallellt med varandra och gav ibland länder motstridiga råd.

WHO ansvarar för att leda hälsosektorns arbete med hiv/aids-pandemin. Organisationen har haft stor betydelse vid skapandet av ett internationellt hälsoreglemente för globalt smittskydd, ett regelverk som ska hindra spridning av smitta från ett land till ett annat.

Världshälsoorganisationen genomför även speciella kampanjer för att så många som möjligt av världens barn ska vaccineras mot de viktigaste infektionssjukdomarna och har haft stor betydelse för senare års framgångar när det gäller bekämpandet av till exempel polio, hiv, och i det preventiva arbetet mot sars (svår akut respiratorisk sjukdom).

Ett exempel på en lyckad satsning var arbetet mot smittkoppor under 1970-talet. Sjukdomen hade länge plågat främst fattiga länder (men även rika - i Stockholm dog fyra personer av smittkoppor 1963) trots att vaccin funnits i flera hundra år. Efter att WHO:s samtliga medlemsländer gått ihop och satsat resurser på att bekämpa smittkoppor kunde man 1980 deklarera att sjukdomen var utrotad.

LÄS MER: Förenta nationerna (FN)

LÄS MER: Förenta nationerna: UNHCR

LÄS MER: Fattigdom och ohälsa i världen

LÄS MER: Pandemier

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

LÄS MER: Mänskliga rättigheter

LÄS MER: FN

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vad är WHO:s huvuduppgift och var ligger dess huvudkontor?
     
  2. På vilket sätt samordnar WHO arbetet kring globala pandemier och vilka hälsoproblem prioriteras högst av organisationen?
     
  3. Vilken betydelse har WHO haft i kampen mot specifika sjukdomar som smittkoppor och polio, och hur har de bidragit till globalt smittskydd?
     


Text: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått på webbplatsen Säkerhetspolitik.se. Webbplatsen drevs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och lades ned i december 2021. Redaktionen för Säkerhetspolitik.se bestod av en informationssamordnare från MSB som tog hjälp av expertkompetens både inom MSB men även från andra myndigheter och organisationer. Texten som publicerats på SO-rummet är redigerad och uppdaterad av Robert de Vries, webbredaktör på SO-rummet.

Läs mer om samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar på MSB:s webbplats.
Webbplats:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023
Publicerad: 24 juni 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Euro - EU:s officiella valuta

Euro är EU:s valuta som idag används i 20 av EU:s medlemsländer. Sverige valde att inte införa euro...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU och medlemsländerna

I EU är det 27 länder som samarbetar. De använder 24 olika språk, inklusive svenska. EU har ingen...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Sverige och EU

1994 röstade svenska folket om att gå med i Europeiska unionen. Ja-sidan vann folkomröstningen och...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Hur styrs EU?

Europeiska unionen (förkortat EU) har fyra viktiga grupper som hjälper till att fatta beslut inom...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Ge

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Sh

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

Sh
Jordglob

Pandemier

Ända sedan forntiden och antiken har mänskligheten drabbats av farsoter som ibland utplånat stora...

Sh
FN:s emblem

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Sh
Glob

Internationella organisationer

Allteftersom utvecklingen har gått mot en globaliserad värld har även behovet av internationella...

Sh
Logga

Globala målen

Tidigare historiaPrecis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna