M

Vitryssland idag

Antal invånare: 9 507 880 (2017)
Huvudstad: Minsk

Befolkning

Drygt fyra av fem invånare identifierar sig som vitryssar (belarusier). Av minoritetsgrupperna är ryssarna flest; nästan var tionde invånare är av rysk härkomst.

Gränsdragningen mellan vitryssar och ryssar är dock vag och det ryska språket används mer än vitryskan.

Antal invånare: 9 507 880 (2017)
Huvudstad: Minsk

Befolkning

Drygt fyra av fem invånare identifierar sig som vitryssar (belarusier). Av minoritetsgrupperna är ryssarna flest; nästan var tionde invånare är av rysk härkomst.

Gränsdragningen mellan vitryssar och ryssar är dock vag och det ryska språket används mer än vitryskan.

ANNONS

ANNONS

Religion

Ungefär sju av tio invånare bekänner sig till den vitryska ortodoxa kyrkan medan cirka 15 procent av befolkningen är katoliker. Den vitryska ortodoxa kyrkan har enligt religionslagen från 2002 en särställning i samhället. Katolicismen, islam, judendomen och den lutherska tron erkänns som ”traditionella religioner”.

Religionsfrihet råder enligt grundlagen men friheten är i verkligheten begränsad.

  Vitrysslands flagga.

  Politiskt system

  Vitryssland styrs sedan 1994 av president Aleksandr Lukasjenko och hans auktoritära regering. Parlamentet (nationalförsamlingen) har ytterst begränsade befogenheter.

  Regimen anklagas för omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna och har av det skälet utestängts från Europarådet.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Den vitryska regimen är starkt beroende av Ryssland även om relationerna ofta varit turbulenta. Förhållandet till västländerna har länge varit problematiskt, även om Vitrysslands avståndstagande från Rysslands annektering av ukrainska Krim 2014 har gjort att det tinat upp något.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   En hörnsten i Vitrysslands ekonomi var länge tillgången till kraftigt subventionerad naturgas och råolja från Ryssland. Det gav billig energi till industrin och möjlighet att återexportera raffinerade oljeprodukter till Västeuropa med god förtjänst. Ryssland började emellertid höja energipriserna 2007 vilket innebar ett allvarligt avbräck.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Vitrysslands geografi >

   Utrikeshandel

   Handel med omvärlden är en central del i Vitrysslands ekonomi. Landet har underskott i handelsbalansen vilket främst beror på beroendet av olje- och gasimport från Ryssland.

   Sociala förhållanden

   På papperet garanterar myndigheterna i Vitryssland full sysselsättning, rätt till skola, vård, omsorg och pension. Men de senaste årens ekonomiska svårigheter har gjort många vitryssar arbetslösa och försämrat de sociala förmånerna.

   Skyhög inflation har urholkat värdet av pensioner och andra ersättningar.

    

   Besök Landguiden och läs mer om Vitryssland.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Vitryssland

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Mänskliga rättigheter

   De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

   Vitrysslands historia

   Historia om Vitryssland. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

   Vitrysslands geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Vitrysslands geografi ur olika perspektiv.