L

Jordens istider

Om cirka 5000 år bildas ett tusen meter tjockt istäcke i den skandinaviska fjällkedjan. Det är starten på en ny istid som kommer att drabba Sverige hårt. När istäcket är som störst når det långt ner i Europa. Ovanpå vad som en gång var Stockholm är isen 2,5 kilometer tjock.
Bild:

Ungefär så här kommer jorden att se ut om några tusen år.

Kalla perioder i vår historia

Hur många istider vi har haft är osäkert, men forskarna anser nu att det är betydligt fler än de fyra som länge varit det vanliga svaret.

Om vi tittar på hur klimatet har varit under de senaste 800 åren så finns det regelbundna toppar med både varmare och kallare väder än vad vi har idag.

Slutet av 1600-talet var en av de kallaste perioderna sedan istiden. Isen omslöt då hela Island och halvvägs till Färöarna.

Mot slutet av 1700-talet var somrarna extremt varma. 1820-1840 var åter en mycket kall period. En ny kallperiod inleddes därtill under 1940-talet, vilket ställde till det ytterligare för många människor under andra världskriget.

Visste du att...

Under den senaste istiden fanns det mammutar i Sverige. 24 skelett har hittats, däribland ett i centrala Stockholm.

Men dessa variationer mellan kalla och varma perioder är någonting annat än istiderna.

Orsaker till att det blir istider

Analyser av borrkärnor från havsbotten visar att istiderna varit regelbundet återkommande 750 000 år bakåt i tiden.

Det finns flera orsaker till dessa variationer i klimatet. Jordens bana runt solen förändras från att vara oval till nästan rund i cykler på 100 000 år. För närvarande är den nästan rund vilket innebär att skillnaden i solinstrålning är liten under året. Dessutom varierar jordaxelns lutning vilket påverkar klimatet. När effekterna av dessa faktorer sammanfaller blir det ett kyligare klimat.

En ny istid kommer inte att störta sig över oss. Isen kommer långsamt krypande år från år. Istäcket kommer att dra sig tillbaka under sommaren och rycka fram nästa vinter igen, ett steg längre söderut än vintern före.

Bild:

Karta som visar istäckets utbredning på norra halvklotet under den senaste istiden och idag.

Nästa istid blir en katastrof för mänskligheten

Ismassorna kommer att svälla till 3-4 kilometers tjocklek, vilket kommer att pressa jordskorpan hundratals meter ner. Sverige kommer att ligga begravt under isen i tiotusen år, kanske längre.

Eftersom isen kommer att sträcka sig långt ner i Europa innebär det att hundratals miljoner människor tvingas att flytta söderut. Folken från norr skulle bli ett nomadfolk utan land. Folken i söder kommer naturligtvis inte att acceptera att miljontals människor kommer inflyttande till deras länder. Resultatet blir förmodligen krig och världssvält, arealerna odlingsbar mark krymper allt eftersom isen väller fram.

Miljoner utvandrare kommer att tvingas att söka sig till de områden som blivit torrlagda i samband med isbildningen. Förmodligen kommer flera istider i perioder och den sista och största når kanske sin topp om 100 000 år. Därefter smälter isen sakta bort och följs om 120 000 år av en period med klimat ungefär som dagens.
 

Uppgifter och frågor

 1. Hur många istider har vi drabbats av?
   
 2. Nämn några kalla perioder i världshistorien.
   
 3. Nämn några orsaker till att det blir kallare.
   
 4. Hur påverkar en istid jordskorpan och Sverige?
   
 5. Hur kommer istiden att påverka människorna?
Text:
Carsten Ryytty
,
SO-lärare och författare
Uppdaterad: 01 oktober 2018
Publicerad: 18 februari 2014