Jordens istider

Om cirka 5000 år bildas ett tusen meter tjockt istäcke i den skandinaviska fjällkedjan. Det är starten på en ny istid som kommer att drabba Sverige hårt. När istäcket är som störst når det långt ner i Europa. Ovanpå vad som en gång var Stockholm är isen 2,5 kilometer tjock.
L

Ungefär så här kommer jorden att se ut om några tusen år.

Kalla perioder i vår historia

Hur många istider vi har haft är osäkert, men forskarna anser nu att det är betydligt fler än de fyra som länge varit det vanliga svaret.

Om vi tittar på hur klimatet har varit under de senaste 800 åren så finns det regelbundna toppar med både varmare och kallare väder än vad vi har idag.

Slutet av 1600-talet var en av de kallaste perioderna sedan istiden. Isen omslöt då hela Island och halvvägs till Färöarna.

Mot slutet av 1700-talet var somrarna extremt varma. 1820-1840 var åter en mycket kall period. En ny kallperiod inleddes därtill under 1940-talet, vilket ställde till det ytterligare för många människor under andra världskriget.

ANNONS

ANNONS

Visste du att...

Under den senaste istiden fanns det mammutar i Sverige. 24 skelett har hittats, däribland ett i centrala Stockholm.

Men dessa variationer mellan kalla och varma perioder är någonting annat än istiderna.

Orsaker till att det blir istider

Analyser av borrkärnor från havsbotten visar att istiderna varit regelbundet återkommande 750 000 år bakåt i tiden.

Det finns flera orsaker till dessa variationer i klimatet. Jordens bana runt solen förändras från att vara oval till nästan rund i cykler på 100 000 år. För närvarande är den nästan rund vilket innebär att skillnaden i solinstrålning är liten under året. Dessutom varierar jordaxelns lutning vilket påverkar klimatet. När effekterna av dessa faktorer sammanfaller blir det ett kyligare klimat.

En ny istid kommer inte att störta sig över oss. Isen kommer långsamt krypande år från år. Istäcket kommer att dra sig tillbaka under sommaren och rycka fram nästa vinter igen, ett steg längre söderut än vintern före.

Karta som visar istäckets utbredning på norra halvklotet under den senaste istiden och idag.

Nästa istid blir en katastrof för mänskligheten

Ismassorna kommer att svälla till 3-4 kilometers tjocklek, vilket kommer att pressa jordskorpan hundratals meter ner. Sverige kommer att ligga begravt under isen i tiotusen år, kanske längre.

Eftersom isen kommer att sträcka sig långt ner i Europa innebär det att hundratals miljoner människor tvingas att flytta söderut. Folken från norr skulle bli ett nomadfolk utan land. Folken i söder kommer naturligtvis inte att acceptera att miljontals människor kommer inflyttande till deras länder. Resultatet blir förmodligen krig och världssvält, arealerna odlingsbar mark krymper allt eftersom isen väller fram.

ANNONS

ANNONS

Miljoner utvandrare kommer att tvingas att söka sig till de områden som blivit torrlagda i samband med isbildningen. Förmodligen kommer flera istider i perioder och den sista och största når kanske sin topp om 100 000 år. Därefter smälter isen sakta bort och följs om 120 000 år av en period med klimat ungefär som dagens.

LÄS MER: Istider

LÄS MER: Klimatförändringar genom historien

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Uppgifter och frågor

 1. Hur många istider har vi drabbats av?
   
 2. Nämn några kalla perioder i världshistorien.
   
 3. Nämn några orsaker till att det blir kallare.
   
 4. Hur påverkar en istid jordskorpan och Sverige?
   
 5. Hur kommer istiden att påverka människorna?

 

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Senast uppdaterad: 12 september 2019
Publicerad: 18 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Sveriges stenålder, bronsålder och järnålder

Stenåldern i Norden brukar räknas från ca 12 000 f.Kr då de första människorna vandrade in i...

M

När människan blev bofast och jordbrukare

Skeendet då människan blev bofast och jordbrukare brukar inom historieskrivningen kallas för...

L

Lätta fakta om Nilen

Nilen är jordens näst längsta flod (efter Amazonfloden). Den är 6670 kilometer lång. Om floden var...

L

Biologisk mångfald - lika viktigt som klimatfrågan

Att vi står inför allvarliga klimatförändringar känner de flesta till. Men lika allvarlig är...

ANNONS

Ämneskategorier

Människans förhistoria och stenåldern

Människans allra tidigaste historia. Stenåldern brukar delas in i två perioder: äldre stenåldern (ca 40 000-10 000 f.Kr...

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt...

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Jordens inre och yttre krafter

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och...

Relaterade taggar

Klimatförändringar genom historien

Klimatet förändras ständigt. Vissa perioder är kallare, såsom istider, medan andra är varmare. Så...

Istider

Istider är geologiska perioder i jordens historia då stora delar av kontinenternas yta varit täckta...