Lätta fakta om den senaste istiden

Idag har människan ett stort problem: jordens klimat blir allt varmare. Det har hänt förut i jordens historia. Många gånger har klimatet svängt från kallt till varmt och tvärtom. Den här gången går förändringen fortare än någonsin.
L

Det vita på kartan visar områden som någon gång under de senaste två miljoner åren varit täckta av is.

Glaciärer

Flera gånger under jordens historia har det varit istid. Det började alltid med att klimatet blev kallare. Då smälte inte snön överallt på somrarna utan låg kvar och bildade glaciärer.

Glaciärer är tjocka istäcken som ligger kvar året om. Sådana finns fortfarande, till exempel i de svenska fjällen. De kallas också för jöklar.

Europas största glaciär ligger på Island och heter Vatnajökull.

De flesta glaciärerna ligger på norra halvklotet.

ANNONS

ANNONS

Den senaste istiden

Den senaste istiden började för 110 000 år sedan. Klimatet blev allt kallare och glaciärerna växte varje år tills de bildade ett sammanhängande istäcke.

Isen hade sin största utbredning för 22 000 år sedan. Då täckte den stora delar av norra halvklotet. Hela Skandinavien låg under isen som sträckte sig ända ner i Tyskland.

Eiffeltornet är 324 meter högt. Isen var mer än tio gånger så tjock!

Isen var 3-4 kilometer tjock och otroligt tung. Den tryckte ner den mjuka jordskorpan med en fruktansvärd kraft. Som mest sjönk landet ungefär 1 000 meter vid Norrlandskusten. Isen formade det landskap som vi nu lever i - tusentals år senare. Bergen slipades ner av den stora istyngden. Klippor, stenar och grus frös fast i isen. Djur och växter försvann.

Isen smälter

Så ändrades klimatet igen och isen började smälta. För 10 000 år sedan var större delen av Sverige fritt från is, men isen hade lämnat många spår. De syns fortfarande överallt i landskapet. Sjöarna i Sverige skapades av isen när stora sprickor och gropar fylldes med vatten.

Rullstensåsar

Smältvattnet bildade forsande älvar under isen. Vattnet drog med sig mängder av stenar och grus. När isen försvann och vattnet slutade forsa blev stenarna och gruset liggande i långa åsar, rullstensåsar. Uppe på rullstensåsarna blev det med tiden naturligt att bygga de första vägarna.

Andra spår av isen

Flyttblock är väldiga stenar som satt fastfrusna i isen. När isen smälte började den även att röra sig. Den förde då med sig allt som var fastfruset i isen. När isen till slut smälte helt och hållet blev de stora stenblocken liggande på marken. Till en början låg de förstås på bottnen av allt smältvatten, senare på fast mark.

Förr i tiden kallades flyttblocken för jättekast. Folk sa att ilskna jättar hade kastat prick på kyrkor med dem, men missat.

På många ställen kan man se isräfflor i berget. De fastfrusna stenarna repade berget när isen rörde sig. Samma saker händer i glaciärerna idag. På räfflorna kan man se i vilken riktning isen rörde sig.

ANNONS

ANNONS

När isen hade smält låg stora delar av Sverige under vatten. De områdena har blivit Sveriges bästa jordbruksmarker. Vattnet var fullt med slam från isvattnet. När vattnet sjönk undan, blev slammet kvar på marken. Det blev bördig lerjord. (Bördig betyder att jorden är bra för växter.)

Växter, djur och människor

När isen var borta återvände växter och djur.

Landhöjningen
Bild: Mia Maria Güettler ©
Den övre bilden visar en "bergstopp" för 10 000 år sedan när isen hade smält. Den nedre bilden visar bergstoppen idag.
Först såg landet ut ungefär som i fjällen med hedar, buskar och låga träd. Hjordar med vilda renar strövade omkring. Snart kom grupper av nomader - människor som följde bytesdjuren och ständigt flyttade dit där jakten var bäst.

Människor blir bofasta

När klimatet blev varmare i slutet av stenåldern växte stora skogar upp. Då lärde sig människor att bruka jorden och blev bofasta. De slog sig ner vid älvmynningar, sjöar och kuster. Där kunde de fiska. På vattnet kunde de resa och frakta saker.

Landhöjningen pågår ännu

Landet har inte slutat att höja sig ur havet. I norra Sverige fortsätter det ännu med knappt en meter på 100 år. Kusten i Ångermanland har höjt sig 285 meter sedan istiden! En bergstopp som är 280 meter hög idag, låg fem meter under havets yta när isen just hade smält. I södra Sverige har landhöjningen upphört.

LÄS MER: Istider

LÄS MER: Jordens istider

LÄS MER: Människans förhistoria och stenåldern

LÄS MER: Jordens historia hoptryckt till ett dygn

LÄS MER: Sverige under forntiden, del 1: Stenåldern

LÄS MER: Sveriges natur och klimat (artikelserie)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilken förändring i jordens klimat går idag snabbare än någonsin?
   
 2. Vad är en glaciär och vad kan den också kallas för?
   
 3. Vilket land i Norden har Europas största glaciär?
   
 4. När började och slutade den senaste istiden i Europa?
   
 5. Hur tjock blev inlandsisen som mest? Hur högt är Eiffeltornet i jämförelse med det?
   
 6. Vad hände med landskapet som låg under den tjocka inlandsisen? Hur märks det idag?
   
 7. Hur bildades rullstensåsar?
   
 8. Vad är ett jättekast (ett flyttblock)?
   
 9. Hur hamnade flyttblocken i verkligheten där de ligger idag?
   
 10. Varför finns det ofta räfflor i berget som alla går åt samma håll?
   
 11. Hur såg landet ut till en början när vattnet drog sig undan?
   
 12. Vilka djur och växter fanns det då?
   
 13. Hur levde de första människorna som kom till Norden?
   
 14. Varför höjer sig landet och med hur mycket?
   


Text: Kalle Güettler (f.d. lärare, nu författare av läromedel, facklitteratur och ungdomsböcker) och Kristina Güettler (läromedelsförfattare och SO-lärare i bl.a. geografi)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet "Mellan himmel och jord", (geografibok för åk 4-9), tidigare utgiven av Studentlitteratur AB.
 

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023
Publicerad: 27 mars 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
Åker

Lätta fakta om Sveriges jordbruksbygd och jordbruk

Människorna i Sverige började odla och skörda för cirka 6 000 år sedan. Från andra länder kom...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om älvar

I Sverige kallas de stora floderna för älvar. De börjar som små bäckar som rinner samman och blir...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om sjöar

Sverige är ett land som är rikt på sjöar. Det finns ungefär 100 000 sjöar i Sverige, stora och små...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om Sveriges skog

Mer än halva Sverige är täckt av skog. Så har det inte alltid varit. Under långa perioder har...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Människans förhistoria och stenåldern

Människans allra tidigaste historia. Stenåldern brukar delas in i två perioder: äldre stenåldern (ca 40 000-10 000 f.Kr...

Ge

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt...

Ge

Jordens inre och yttre krafter

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och...

Ge
Karta

Sveriges geografi

Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika...

Relaterade taggar

Ge
istäcke på jorden

Istider

Istider är geologiska perioder i jordens historia då stora delar av kontinenternas yta varit täckta...

Ge
Snölandskap

Klimatförändringar genom historien

Klimatet förändras ständigt. Vissa perioder är kallare, såsom istider, medan andra är varmare. Så...

Ge
glaciär

Glaciärer

Omkring tio procent av jordens yta täcks av glaciärer. Närmare 75 procent av världens...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kontinenter och världsdelar

av: Mattias Axelsson
2022-02-01

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare) igenom skillnaden mellan kontinenter och världsdelar.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges geografi

av: Julia och Mattias
2019-05-19

Mattias och Julia fortsätter Norden-specialen och pratar om Sveriges geografi.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Lyssna