Forntidens högkulturer, del 7 av 8: Klimatförändringar och imperier - bronsålderns övergång i järnålder

Av: Mik Ran |
Tid:
14:53
|
|
YouTube
          

Genomgång (14:53 min) om Bronsålderns övergång i järnålder. här berättas bl.a. om klimatförändringar i slutet av bronsåldern och den mera krigiska järnåldern med några framväxande imperier. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

3.8
Average: 3.8 (5 votes)