L

Sverige under forntiden, del 2: Bronsåldern och järnåldern

Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det är tiden från de första människornas ankomst till Sverige ca 10 000 f.Kr. fram till slutet av järnåldern ca år 1000 e.Kr. De tre åldrarna har fått sina namn efter de material som människornas verktyg mestadels tillverkades av.
Bild:

Under järnåldern blev klimatet kallare än under bronsåldern. Med de nya redskapen av järn blev det lättare att bruka jorden, arbeta i skogen, jaga och bygga hus.

Under bronsåldern använde vi metaller

Bronsåldern mellan år 1700 och 500 f.Kr. var en rik tid i vår historia. Redan tidigare hade den första bronsen kommit till Sverige från länderna vid Donau – kanske med det invandrande båtyxfolket.

Brons framställdes genom att man blandade koppar med tio procent tenn. Bronsen är hård och kan därför inte smidas under en hammare, bara gjutas i en form.

Bronsen köptes från avlägsna länder, från Sydeuropa och senare från de Brittiska öarna.

Som alltid var Danmark vår bro till kontinenten. Över den bron kom kunskaper om odling, om sätt att begrava de döda – och nu konsten att gjuta brons.

Hällristningar

Under bronsåldern började hjulet användas i Sverige. Tunga varor kunde dras i kärror. Båtar byggdes, som bar tyngre last än förut.

Klimatet var fortfarande milt med goda skördar som mättade en växande befolkning. De många hällristningarna från denna tid gör oss en smula bekanta med människorna. De är spridda över en stor del av Sverige och nya upptäcks varje år. De största samlingarna finns vid Tanum i Bohuslän med 1100 ristningar och vid Nämforsen i Ångermanälven med 1400.

Varför ristades alla dessa figurer på berghällarna? Det har forskarna haft olika åsikter om. Numera tror man att bilderna har haft en magisk innebörd. De uttryckte önskningar till gudarna.

Bild:

Att resa var lättast till sjöss vilket ledde till att sjöfarten utvecklades. Under bronsåldern började man bygga större båtar som kunde transportera tyngre laster än tidigare. Hällristning från Vitlycke, Tanumshede i Västergötland.

Under järnåldern liknade klimatet vårt nutida

Från 500-talet f.Kr. – då järnåldern började – försämrades klimatet. Det blev kyligt och regnigt. Det var vår tids klimat som började råda. Men förändringen gick långsamt, kanske omärkligt under några hundra år. Vindruvorna mognade inte längre. Till slut var vintern så kall, att djuren måste få fähus som skydd. Löv och hö lades upp i förråd. Boningshusen gjordes varmare och med eldstad. Det blev nödvändigt att ha får, för av ullen gjordes de varma kläderna. Havre och råg gick bättre att odla än vete.

Det blev viktigt att sköta jorden väl. En del odlades, på en annan skördades hö, en tredje del blev betesmark. Troligen började man nu ta vara på gödsel från djuren. Så sköttes jordbruket ända till slutet av 1800-talet – för hundratjugo år sedan.

Handel och härjningar

Fynden i gravarna från början av järnåldern är enkla och få till antalet. Men från senare järnålderstid har vi flera fynd. Handeln med kejsartidens Rom förde in vackra föremål av guld och brons till Sverige. Glas kom från Köln – romarnas Colonia (koloni). Vinskopor och vinsilar tyder på att romerska vanor inte var främmande för våra förfäder.

Bild:

Eketorps borg på Öland är en helt utgrävd fornborg från järnåldern där muren och husen idag har återskapats direkt på fornlämningen.

I mellersta och södra Europa pågick folkvandringarna. Även hos oss rådde oro, därom vittnar de många fornborgarna, till exempel Eketorp på Öland, nu åter uppbyggd. Av andra fornborgar återstår bara väldiga vallar av sten. En gång stod höga palissader på murarna. Flera portar ledde in i borgen för att djuren snabbt skulle hinna undan angriparna. Det var livsviktigt att rädda dem.

Många svenskar flyttade

Från gårdarna bröt ungt folk upp och skapade nya bosättningar. Dessa fick ofta namn på –by och -sta(d). De tillhör våra äldsta ortnamn och är från folkvandringstiden (år 300 – 400 e. Kr.) : Dalby, Forsby, Märsta(d), Årsta.

Många upplänningar sökte ny mark. De vandrade norrut och koloniserade Norrlands kustland och älvdalarna i Hälsingland och Medelpad. De mötte de gamla jägarna och fiskarna men också norrmän på väg österut.

Läs även om Sverige under vikingatiden >
 

Uppgifter och frågor

  1. Vilken tidsperiod omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern i Sverige?
     
  2. Vad kan hällristningar lära oss om våra förfäder?
     
  3. När vädret blev kallare, måste järnålderns svenskar ändra sitt sätt att leva. Ge några exempel.
     
  4. Vad tycker du är värt att minnas om det jordbruk som bedrevs i Sverige under forntiden?

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till bl.a. Direkt Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår i läroboken Direkt Historia.

 

Läs mer om

Uppdaterad: 28 mars 2017
Publicerad: 19 februari 2016