S
Tagg
Henrik VIII

Anglikanska kyrkan

Den anglikanska kyrkan kallas också episkopalkyrkan och är statskyrka i Storbritannien. Anglikanska kyrkans lära är väsentligen protestantisk men har bevarat många katolska seder i gudstjänsten. Kyrkans ledare är ärkebiskopen av Canterbury. Medlemmarna kallas anglikaner.

Anglikanska kyrkans uppkomst

Reformationen i England var nära kopplad till den inhemska politiska utvecklingen. Vid 1500-talets början bildades en nationalstat med en stark furstemakt. Den engelska kyrkan blev på motsvarande sätt en nationalkyrka med självstyre.

ANNONS

ANNONS

Kung Henrik VIII:s strävan var att bevara Englands oberoende. Han bröt förbindelserna med påven och förklarade sig själv som jordiskt överhuvud för Englands kyrka. Han tog påvens plats och upprättade den engelska reformkatolska nationalkyrkan eller den anglikanska kyrkan som den också kallas.

Teologiskt har den anglikanska kyrkan mycket gemensamt med lutherdom och calvinism. Bönen är viktig. I gudstjänsten har man däremot behållit många katolska drag, framförallt de liturgiska som musik, prästens kläder, kyrkans utsmyckning med mera.

Biskopsämbetet har en central roll inom kyrkan.

LÄS MER: Protestantismen

LÄS MER: Katolicismen

LÄS MER: Reformationen

LÄS MER: Henrik VIII


FÖRFATTARE

Text: Åke Magnusson och Börje Andersson, läromedelsförfattare
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet "Religionskunskap för gymnasieskolan - Vad ska man tro?"

Här nedan hittar du material som kan relateras till anglikanska kyrkan.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Anglikanska kyrkan

SO-rummet bok
S

Henrik VIII, del 2: Kungen som lät avrätta två av sina fruar

av: Carl-Henrik Larsson
2022-09-07

I den föregående artikeln om Henrik VIII kunde vi på slutet läsa att kungen äntligen fick sin älskade Anne Boleyn. Detta blev möjligt tack vare att han bröt med den katolska kyrkan och lät utropa sig själv till den engelska kyrkans överhuvud. I den här avslutande artikeln ska vi dock få se att kärleken inte var beständig. Eller att den var det, men att föremålen växlade, som man brukar säga. Och det gällde i högsta grad för Henrik VIII...

+ Läs mer

Länkar om Anglikanska kyrkan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS