Lätta fakta om Nationernas förbund (NF)

Nationernas förbund (League of Nations), även förkortat NF, var en fredsorganisation som fanns mellan åren 1920-1946. Nationernas förbund misslyckades att behålla världsfreden. Kritiker sa att NF stod för Nationernas Fiasko.
M

NF:s symbol.

NF skulle bevara världsfreden

En av initiativtagarna till Nationernas förbund var USA:s president Woodrow Wilson. Han försökte driva en utrikespolitik i fredsbevarande syfte.

Nationernas förbund grundades 1920 (strax efter första världskriget) i Paris och nu ville man skapa en varaktig fred i världen. Trots att Wilson var en av männen bakom Nationernas förbund, vägrade USA:s Kongress att låta USA gå med i NF. Det skulle visa sig bli en stor svaghet för organisationen.

Till en början var 41 stater, bland dem Sverige, medlemmar i Nationernas förbund (se karta). År 1934 steg antalet till 58. Tyskland, som fått skulden för första världskriget, accepterades inte som medlem förrän år 1924 och Sovjetunionen blev medlem först år 1934.

ANNONS

ANNONS

NF:s organisation

Nationernas förbund hade sitt högkvarter i Genève. Högsta beslutande organ i Nationernas förbund var förbundsförsamlingen där samtliga medlemsstater var representerade.

Den verkliga makten låg i NF:s råd som bestod av medlemmar ur förbundsförsamlingen där länder fick turas om att vara medlemmar med undantag för några permanenta medlemmar. De permanenta medlemmarna var första världskrigets huvudsakliga segerherrar: Storbritannien, Frankrike, Italien och Japan. Deras ambassadörer bildade ett slags arbetsutskott i NF:s råd, den s.k. ambassadörskonferensen.

NF var FN:s föregångare

Alla beslut i rådet måste vara enhälliga. Rådets främsta uppgift var att trygga världsfreden samt medla i konflikter. Nationernas förbund fick också ett sekretariat med en generalsekreterare. En domstol inrättades 1922, som blev en föregångare till den Internationella domstolen som idag finns i Haag.

Det stora problemet med Nationernas förbund var att man aldrig hade alla stormakter som medlemmar samtidigt. USA var ju aldrig med i NF och Tyskland lämnade organisationen när Hitler blev ledare i Nazityskland 1933. Italien lämnade NF 1937.

När Japan anföll Kina 1931 försökte NF genomföra sanktioner mot Japan. Det innebar att Japan lämnade NF. Sovjetunionen uteslöts från organisationen 1939 i samband med anfallet mot Finland.

En annan svaghet med Nationernas förbund var att det inte fanns några möjligheter att tvinga medlemmarna att ingripa i konflikter. Besluten om militära aktioner var enbart rekommendationer. Samma principer gällde ekonomiska sanktioner då varje medlemsstat själv fick bestämma om sådana skulle genomföras.

NF lyckades medla i en del småkonflikter, exempelvis när Åland ville tillhöra Sverige och Finland motsatte sig det. Resultatet blev att Åland fick en relativt självständig roll inom Finland. Nationernas förbund upplöstes officiellt efter andra världskriget 1946. Istället satsade man nu på en ny och starkare organisation - Förenta nationerna (FN) - som skulle upprätthålla världsfreden.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

 1. Vad var Nationernas förbund för något och varför bildades organisationen?
   
 2. När fanns organisationen?
   
 3. Var fanns högkvarteret?
   
 4. Vad var det stora problemet med Nationernas förbund?
   
 5. Vad var svagheten med Nationernas förbund?
   
 6. Vad lyckades Nationernas förbund med?

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 6 augusti 2021
Publicerad: 8 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Gandhi, icke-våldsprincipen och Indiens självständighet

Ingen indisk ledare har haft lika stor makt som Mohandas (Mahatma) Gandhi som föddes 1869. Under...

S

Varifrån fick Hitler sina pengar?

Myten om Adolf Hitlers fattiga ungdomsår i Wien är seglivad, men Führern hade aldrig i sitt liv...

M

Olika mordförsök på Adolf Hitler

Adolf Hitler måste ha haft en otrolig tur. Gång efter gång klarade han sig från att bli dödad, ofta...

S

Novemberrevolutionen i Tyskland 1918 och bakgrunden till dolkstötslegenden

I första världskrigets slutskede när det stod klart att Tyskland inte skulle kunna vinna kriget,...

ANNONS

Ämneskategorier

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Relaterade taggar

Nationernas förbund (NF)

Nationernas förbund, förkortat NF, var en föregångare till Förenta nationerna (FN) och upprättades...

Första världskrigets följder

Första världskriget 1914-1918 var den dittills största och blodigaste konflikten som någonsin...