Förenklat om Palestinakonflikten

Det finns knappast någon annan konflikt som är svårare att beskriva än den israeliska-palestinska. Så fort man försöker formulera sig beträder man minerad mark. Ja naturligtvis inte bokstavligen, utan symboliskt. De båda sidorna står så långt ifrån varandra att det är svårt att hitta en gemensam nämnare.
M
Palestinakonflikten

Palestinska barn springer över en väg som är blockerad av en israelisk stridsvagn.

Uråldriga rötter

Palestinakonflikten går om man så vill ända tillbaka till Abraham (ca 1800 f.Kr). Abraham som både judar och palestinier menar var deras stamfader. Enligt judarna gav Gud landet till Abraham och hans avkomlingar. "Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud" (1 Mos 17:8). På samma sätt menar palestinierna - varav nästan alla idag är muslimer - att Gud (Allah) gav landet till dem.

ANNONS

ANNONS

Jerusalem - en helig stad inom tre religioner

Jerusalem är en helig plats inom judendomen, kristendomen och islam.

För judarna är Jerusalem staden där Salomos tempel låg (och senare även deras nya heliga tempel). I samband med ett uppror år 70 e.Kr förstördes staden och det heliga templet av romarna.

Efter ytterligare ett judiskt uppror år 135 e.Kr fördrevs hela den judiska befolkningen från den romerska provinsen Iudaea, där Jerusalem låg. Under den långa diasporan som följde, utgjorde Jerusalem ett slags "längtans mål" för de - runt om i världen - utspridda judarna.

Västra muren (en del av Tempelbergets stödmur) är idag det enda som återstår av det gamla (andra) heliga templet i Jerusalem. Västra muren är därmed judendomens heligaste plats. Hit vallfärdar judar från hela världen.

För de kristna är Jerusalem den stad där Jesus korsfästes och begravdes.

Muslimerna anser att Jerusalem är helig eftersom det är platsen för Muhammeds himmelsfärd. I den tidiga islamiska historien kallas Jerusalem på arabiska för "al Quds" (den Heliga) och har liksom Mekka och Medina en plats i den muslimska uppenbarelsehistorien. För muslimerna (och därmed också de flesta av palestinierna) är moskén al Aqsa, på Tempelberget i  Jerusalem, den plats där profeten Muhammed upphöjdes till den sjunde himlen och tog emot sitt gudomliga budskap.

En ännu heligare plats inom islam är Klippmoskén (även kallad Klippdomen). Enligt Koranen var det just på den platsen - där Klippmoskén ligger idag - som stamfäderna Abraham och Ismael en gång offrade till Gud. (Ismael var Abrahams förstfödde son som han fick med tjänsteflickan Hagar. Ismael räknas som arabernas stamfader.)

Muslimerna ser inte heller Isak som Guds utvalde och välsignade. (Isak var Abrahams andre son, men det enda barnet som han fick med sin fru Sara. Isak anses vara israeliternas stamfader.) Istället menar de att det är Ismael som är Guds utvalde son.
 

Begreppet "palestinier"

Idag syftar termen palestinier på de som bor, och har historisk anknytning till det gamla brittiska mandatet Palestina. Palestinierna är idag att beteckna som en nationalitet.

1948 kunde en jude som bott länge i området vara palestinier likaväl som en muslim. Men för att förenkla en redan komplicerad historia, avser vi i den här artikeln, med begreppet "palestinier", endast de arabiska invånarna i området - även under den tiden.

Den palestinska nationalismen kom egentligen inte förrän på 1960-talet i och med Arafat och PLO.
 

ANNONS

ANNONS

Staten Israel bildas

Sionismen, d.v.s. idén om en judisk stat, har funnits sedan slutet av 1800-talet. 

Israels legala grund - ”etablerandet av ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina” - fattades 1920 av segrarna i första världskriget. En judisk stat skulle återupprättas på dess historiska plats i Judéen och Samarien, som sedan romartiden kallades Palestina. Nationernas förbund (NF) fick mandat att upprätta ett 20-tal nationalstater, bland andra Libanon, Syrien, Irak och Israel. Nationernas förbund åtog sig den 24 juli 1922 att upprätta Israel, men beslutet mötte med ens starkt motstånd från de omkringliggande muslimska staterna.

Alla andra nya nationalstater som Nationernas förbund hade beslutat om kom att upprättas under mellankrigstiden - men inte Israel. Under mellankrigstiden tillkom flera utredningar och förslag om hur man skulle dela upp Palestina i två stater, men inget kunde godkännas innan andra världskriget bröt ut i september 1939.

Efter andra världskriget och bildandet av Förenta nationerna (som ersatte Nationernas förbund) kom frågan om en judisk stat återigen att aktualiseras, men nu i skuggan av Förintelsen. Palestina skulle delas i en judisk och en arabisk stat. Den judiska staten skulle omfatta cirka 55 procent av Palestinas landyta och den arabiska staten 44 procent. Jerusalem skulle ställas under FN:s förvaltning. Judarna accepterade förslaget, men inte palestinierna och inte de arabiska staterna.

Karta Israel-Palestina

Utrikespolitiska institutets karta över Israel-Palestina.

Staten Israel utropades den 14 maj 1948, vilket var den sista dagen för FN:s uppdrag att bilda den judiska staten. FN hade misslyckats och judarna tog saken i egna händer och utropade själva sin stat i Palestinamandatet.

Beslutet ledde till våldsamma reaktioner från arabländerna i området. Samma dag som staten Israel utropades, förklarade grannländerna Egypten, Syrien, Jordanien, Irak och Libanon krig och gick till anfall. Efter hårda strider lyckades Israel slå tillbaka angriparna och dessutom utöka sitt område. Följden av detta kortvariga krig, som av israelerna fått namnet självständighetskriget, blev att cirka 700 000 palestinier fördrevs och tvingades lämna sina hem i Israel. Flertalet av dessa flyktingar kom därefter att hamna i flyktingläger i grannländerna.

Efter 1948 fick även hundratusentals judar fly från muslimska förföljelser i arabvärlden.

Sedan 1948 har det förekommit ytterligare två krig om landremsan: sexdagarskriget 1967 och oktoberkriget (Yom Kippur-kriget) 1973. Båda dessa kraftmätningarna startades av arabstaterna som ansåg att Israel inte hade någon rätt att existera som stat. I båda krigen visade sig Israel vara militärt överlägset.

ANNONS

ANNONS

Israels och Palestinas flaggor.

Numera erkänner de flesta arabstaterna Israels rätt att existera, fast det finns fortfarande krafter i arabvärlden som vägrar att erkänna Israel. Några exempel är Hamas och Hizbollah, uppbackade av Iran och till viss del Syrien och andra muslimskt fundamentalistiska riktningar som Al-Qaida.

Det palestinska självstyret

Palestinierna har idag uppnått en liten grad av självständighet, men deras politiska styre är komplicerat och svåröverskådligt. Palestinierna har sitt begränsade självstyre på Västbanken och i Gaza (se karta ovan).

Palestinierna kämpar fortfarande för sina rättigheter i Israel. Någon lösning på konflikten finns ännu inte i sikte.

LÄS MER: Israel och Palestinska självstyret

LÄS MER: Mellanösternkonflikten

LÄS MER: Balfourdeklarationen och staten Israels tillkomst

LÄS MER: 1948 års arabisk-israeliska krig

LÄS MER: Suezkrisen

LÄS MER: Sexdagarskriget

LÄS MER: Oktoberkriget

LÄS MER: Libanonkrigen 1982 och 2006

LÄS MER: Intifadan

LÄS MER: Gazakrigen

LÄS MER: Fredsprocessen i Palestinakonflikten och mordet på Rabin

LÄS MER: Nutidshistoria

Extern länk: Kartor med förklaringar över utvecklingen av Israel-Palestinas gränser  [BBC]

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Förklara kortfattat varför Palestinakonflikten kan sägas ha uråldriga rötter.
   
 2. Vilka tre världsreligioner betraktar Jerusalem som en helig stad, och varför?
   
 3. Vad hände i området 1948 och hur påverkade det relationen mellan israeler och palestinier?
   
 4. Vad är Västbanken och Gaza?
   
 5. Vilken betydelse har termen "palestinier" haft genom historien?
   
 6. Nämn några av de grupper som inte erkänner Israels rätt att existera.

Diskutera:

 1. Rangordna vad du anser är de tre främsta orsakerna/drivkrafterna bakom Palestinakonflikten. Jämför och diskutera med dina klasskamrater.
   
 2. De båda parterna i Palestinakonflikten har djupt rotade historiska och religiösa band till samma land. Går det att skapa en långsiktig lösning på konflikten? Motivera ditt svar.
   

 

Litteratur:
Sören Wibeck, Ett land två folk : Israel-Palestinakonfliktens historia, Historiska Media, 2009
Sune Persson, Palestinakonflikten, Studentlitteratur, 2012
Klas-Göran Karlsson, Europa och världen under 1900-talet. LiberAB, 2003.
 

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg; Robert de Vries (red.), gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap

Senast uppdaterad: 26 april 2024
Publicerad: 16 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S
Metoo-demonstration

Dagens och morgondagens folkrörelser

Åtminstone sedan 1960-talet har man talat om ”folkrörelsernas kris”. Det råder ingen tvekan om att...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 2: Politikens skugga växer

Under de antika olympiska spelen skulle det råda fred i Grekland. Samma princip har inte gått att...

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Euro - EU:s officiella valuta

Euro är EU:s valuta som idag används i 20 av EU:s medlemsländer. Sverige valde att inte införa euro...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Hi
Karta

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Re

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Sh
Karta

Fakta om Israel och Palestina

Aktuell samhällsfakta om Israel och Palestina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Mellanösternkonflikten

Bakgrunden till MellanösternkonfliktenSionismen, d.v.s. idén om en judisk stat, har funnits sedan...

Hi
iran

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...

Hi
Bild saknas

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Hi
Västra muren

Jerusalem

Jerusalem är en stad i Israel som ligger 60 kilometer från Medelhavet (se karta). Den utropades...

Hi
varningsskylt krig

Nutida väpnade konflikter och krig

Det finns nästan lika många orsaker till världens konflikter som det finns konflikter. En konflikt...

Hi
Israeliska stridsfordon

1948 års arabisk-israeliska krig

1948 års arabisk-israeliska krig kallas självständighetskriget av israelerna, och al-Nakba ("...

Hi
tanks

Sexdagarskriget

Sexdagarskriget utkämpades från 5 juni till 10 juni 1967 mellan å ena sidan Israel och på andra...

Hi
Soldater

Libanonkrigen 1982 och 2006

Efter sexdagarskriget 1967 etablerade sig den då av västvärlden terrorklassade Palestine Liberation...

Hi
Israeliska trupper

Oktoberkriget

Oktoberkriget, eller Jom kippurkriget, ägde rum mellan 6 och 25 oktober 1973. Konflikten utkämpades...

Hi
Gaza

Intifadan

Intifada betyder ”skaka av” och är ett arabiskt ord för uppror. Begreppet används också för att...

Hi
Karta

Gazakrigen

Gazaremsan (se karta) styrdes 1948-1967 av Egypten, som efter sexdagarskriget avsade sig kontrollen...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Lyssna