Förenklat om Palestinakonflikten

Det finns knappast någon annan konflikt som är svårare att beskriva än den israeliska-palestinska. Så fort man försöker formulera sig beträder man minerad mark. Ja naturligtvis inte bokstavligen utan symboliskt. De båda sidorna står så långt ifrån varandra att det är svårt att hitta en gemensam nämnare.
M

Palestinska barn springer över en väg som är blockerad av en israelisk stridsvagn.

Uråldriga rötter

Palestinakonflikten går om man så vill ända tillbaka till Abraham (ca 1800 f.Kr). Abraham som både judar och palestinier menar var deras stamfader. Enligt judarna gav Gud landet till Abraham och hans avkomlingar. "Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud" (1 Mos 17:8). På samma sätt menar palestinierna - varav nästan alla idag är muslimer - att Gud (Allah) gav landet till dem.

Jerusalem - en helig stad inom tre religioner

Jerusalem är en helig plats inom judendomen, kristendomen och islam.

ANNONS

ANNONS

Begreppet "palestinier"

Idag syftar termen palestinier på de som bor, och har historisk anknytning till det gamla brittiska mandatet Palestina. Palestinierna är idag att beteckna som en nationalitet.

1948 kunde en jude som bott länge i området vara palestinier likaväl som en muslim. Men för att förenkla en redan komplicerad historia, avser vi i den här artikeln, med begreppet "palestinier", endast de arabiska invånarna i området - även under den tiden.

Den palestinska nationalismen kom egentligen inte förrän på 1960-talet i och med Arafat och PLO.

I den tidiga islamiska historien kallas Jerusalem på arabiska för "al Quds" (den Heliga) och har liksom Mekka och Medina en plats i den muslimska uppenbarelsehistorien. För muslimerna (och därmed också de flesta av palestinierna) är moskén al Aqsa i Jerusalem den plats där profeten Muhammed upphöjdes till den sjunde himmelen och tog emot sitt gudomliga budskap.

En ännu heligare plats inom islam är Klippmoskén (även kallad Klippdomen). Enligt Koranen var det just på den platsen - där Klippmoskén ligger idag - som stamfäderna Abraham och Ismael en gång offrade till Gud. (Ismael var Abrahams förstfödde son som han fick med tjänsteflickan Hagar. Ismael räknas som arabernas stamfader.)

Muslimerna ser inte heller Isak som Guds utvalde och välsignade. (Isak var Abrahams andre son, men det enda barnet som han fick med sin fru Sara. Isak anses vara israeliternas stamfader.) Istället menar de att det är Ismael som är Guds utvalde son. Enligt muslimsk tro byggde sedan Abraham och Ismael ett tempel "Kaba" i Mekka till Guds ära. Byggnaden står fortfarande kvar och är islams viktigaste helgedom.

Staten Israel bildas

När FN utropade staten Israel 1948 var tanken att området skulle delas i en judisk stat och att resten skulle tillfalla arabstaterna (som en del av panarabismen som rådde under den tiden). Beslutet ledde omedelbart till krig mellan araberna i Israel (palestinierna) och judarna. Palestinierna stöddes av de omkringliggande arabstaterna, medan Israel backades upp av USA och länder i Västeuropa där många judiska släktingar fortfarande bodde. I samband med kriget drevs hundratusentals palestinier i landsflykt. De flesta fick tillbringa resten av sina liv i stora flyktingläger i gränsområdena till Israels grannländer.

Det gröna visar palestiniernas område och hur det minskat sedan staten Israels uppkomst 1948. Västbanken och Gaza ockuperades av Israel efter sexdagarskriget 1967. Palestinierna i dessa två områden fick under 1990-talet begränsat självstyre.

Sedan 1948 har det förekommit ytterligare två krig om landremsan: sexdagarskriget 1967 och oktoberkriget (Yom Kippur-kriget) 1973. Båda dessa kraftmätningarna startades av arabstaterna som ansåg att Israel inte hade någon rätt att existera som stat. I båda krigen visade sig Israel vara militärt överlägset.

Numera erkänner de flesta arabstaterna Israels rätt att existera, fast det finns fortfarande krafter i arabvärlden som vägrar att erkänna Israel. Några exempel är Hamas och Hizbollah, uppbackade av Iran och till viss del Syrien och andra muslimskt fundamentalistiska rikningar som Al-Qaida.

ANNONS

ANNONS

Israels och Palestinas flaggor.

Det palestinska självstyret

Palestinierna har idag uppnått en liten grad av självständighet, men deras politiska styre är komplicerat och svåröverskådligt. Palestinierna har sitt begränsade självstyre på Västbanken och i Gaza (se karta ovan).

Palestinierna kämpar fortfarande för sina rättigheter i Israel. Någon lösning på konflikten finns ännu inte i sikte.

LÄS MER: Israel och Palestinska självstyret

LÄS MER: Mellanösternkonflikten

LÄS MER: Balfourdeklarationen och staten Israels tillkomst

LÄS MER: Fredsprocessen i Palestinakonflikten och mordet på Rabin

LÄS MER: Nutidshistoria

 

Litteratur:
Sören Wibeck, Ett land två folk : Israel-Palestinakonfliktens historia, Historiska Media, 2009
Sune Persson, Palestinakonflikten, Studentlitteratur, 2012
Klas-Göran Karlsson, Europa och världen under 1900-talet. LiberAB, 2003.
 

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg; Robert de Vries (red.), gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap

Senast uppdaterad: 16 september 2021
Publicerad: 16 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Gerilla

Gerilla brukar man kalla grupper av män och kvinnor som tagit till vapen för att slåss mot en...

M

Kuwaitkriget

Den 19 augusti 1990 vaknade västvärldens ledare till en nyhet som fick dem att sätta morgonkaffet i...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

Den franska revolutionen och utvecklingen under tidigt 1800-tal blev en vattendelare i...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från...

ANNONS

Ämneskategorier

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Fakta om Israel och Palestina

Aktuell samhällsfakta om Israel och Palestina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet...

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Relaterade taggar

Mellanösternkonflikten

Staten Israel bildades den 14 maj 1948 som följd av ett beslut i FN. Beslutet grundade sig till...

SO-rummet tag typ

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Jerusalem

Jerusalem är en stad i Israel som ligger 60 kilometer från Medelhavet. Den utropades 1950 ensidigt...