L

Hakkorsets historia

Hakkorset är mest känt som en nazistisk symbol, men i verkligheten är det tusentals år gammalt. Hakkorset fanns på Tysklands nationalflagga under åren 1935-1945.
Bild:

Hakkorset har genom historien använts soim symbol för både lycka och undergång i många olika kulturer, inte minst inom hinduismen. Bilden visar en väggmålning från en by i Indien.

En urgammal symbol

Hakkorset som symbol har förekommit bland många olika kulturer både i Europa, Indien, Nord- och Centralamerika, och i Afrika.

Det har varit delade meningar om vad detta tecken egentligen skulle föreställa. Några har gissat på det rullande solhjulet, d.v.s. en symbol för solguden. Andra har trott att det utvecklats ur den flerarmade bläckfisken. Det äldsta hakkors vi känner till härstammar från Mesopotamien (nuvarande Irak) 4000 år f.Kr.

Hakkorset förekommer inom religionen hinduismen. Ett hakkors med vingarna åt höger kallas på språket sanskrit svastika och är en lyckosymbol. Med vingarna åt vänster blir hakkorset en symbol för undergång och död.

En symbol med olika betydelser

Vingarna på nazisternas hakkors pekade mot höger som på den indiska lyckosymbolen, men efter andra världskriget förknippas detta tecken med undergång och död.

I Kina är hakkorset sedan gammalt ett lyckotecken, och dessutom är det taltecknet för 10 000.

I Sverige dök det upp under 300-talet e.Kr i botten på många hängkärl och i den nordiska mytologin uppträdde hakkorset som en sinnebild för överguden Oden.

Bild:

Hakkorset användes också på finska militärflygplan före och under andra världskriget, men då avsett som en lyckobringande symbol.

Hakkorset är ett gammalt tecken också bland judarna. Man har hittat det på en del gammaljudiska kistor.

Hakkorset dök upp i Tyskland under 1800-talet när arkeologerna började hitta fynd från germanska gravar där det fanns gamla hakkorsbilder.

Hakkorset under 1900-talet

Vid 1900-talets början togs hakkorset i bruk i Tyskland som en nationalistisk och antisemitisk (judefientlig) symbol.

Utanför Tyskland fanns hakkorset i många länder i början av 1900-talet. I Ryssland dök det upp på Kerensky-regeringens sedlar 1917.

På finska militärflygplan före och under andra världskriget kunde man se hakkorset, men då avsett som en lyckobringande symbol. Efter freden med Sovjet 1944 byttes tecknet på planen ut mot en vit-blå-vit ring.

Bild:

Det tyska nazistpartiets (NSDAP) symbol (1919-1945) och sedermera Nazitysklands symbol (1935-1945).

Anledningen till att Finland hade detta tecken berodde på att Finland 1918 fick ett Thulin-plan i gåva av den svenske greven Eric von Rosen. På planet fanns hans eget lyckotecken, ett hakkors målat, och det blev också det finska flygvapnets symbol.

Vårt svenska storföretag ASEA (nuvarande ABB) hade också förr i tiden hakkorset som varumärke.

1919 komponerade Hitler sin hakkorsflagga med det svarta korset inom en vit cirkel på röd botten för sitt nazistparti. 1935 blev det Nazitysklands symbol.

Efter andra världskriget förbjöds hakkorset som politisk symbol i Tyskland.

Uppgifter och frågor

 1. Vad betyder egentligen hakkorstecknet?
   
 2. Hur betraktas tecknet i Indien?
   
 3. När och hur dök tecknet upp i Tyskland?
   
 4. Nämn fakta om tecknets användning  i Sverige.
   
 5. Beskriv Hitlers hakkorstecken.


 

Text:
Carsten Ryytty
,
SO-lärare och författare
Uppdaterad: 20 februari 2018
Publicerad: 08 augusti 2013