M
Tagg
Borgen
Viborgs fästning

Viborg

Viborg ligger i Karelen vid Finska viken och grundades 1293 av Tyrgils Knutsson som Sveriges östligaste utpost. Tyska köpmän slog sig ned på platsen, och den uppkomna bebyggelsen omgavs under 1300-talet med murar. År 1403 fick Viborg slutligen stadsrättigheter.

Flera av länsinnehavarna i Viborg (Krister Nilsson Vasa, Karl Knutsson, Axelssönerna) försökte koncentrera handeln i Finska viken dit.Som gränsfästning fick staden ofta utstå belägringar under de ständiga fejderna med ryssarna.

ANNONS

Särskilt berömd har den tio veckor långa belägringen 1495 blivit, då fästningen avslog två stormningsförsök. Enligt en gammal skröna ska den ryska anfallskraften ha brutits sedan kommendanten Knut Jönsson detonerat en sprängladdning under ryssarna ("viborgska smällen").

LÄS MER: Tyrgils Knutsson

LÄS MER: 
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Viborg.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
20 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Viborg

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS