Tagg om ruser
S

Ruser

Ruserna var en etnisk grupp av skandinaviskt ursprung i det forntida Ryssland. Ordet kommer sannolikt av Roden/Roslagen, liksom finskans ord för Sverige - Ruotsi.

Enligt den ryska Nestorskrönikan, som nedtecknades omkring 1100, skulle ryssarna vid 800-talets mitt ha inkallat varjagfursten Rurik för att härska över dem (varjager = svear). Rurik blev sedan stamfar åt den första kievryska härskarätten. Även om denna berättelse är osann är det uppenbart att svearna kom att spela en ledande roll i det nuvarande Ryssland när öst-västhandeln blossade upp under vikingatiden.

ANNONS

ANNONS

Härskarnamn som Oleg och Igor har skandinaviska förebilder (Helge och Ingvar). Beteckningen rus användes också på svear, vilket framgår av en frankisk annalnotis år 839, som berättar att en grupp rus passerat frankiskt område på väg hem till Sverige från Konstantinopel. Också arabiska krönikörer har skildrat sina möten med rus på olika handelsplatser i Ryssland och ger en föga smickrande bild av deras hygien och gravseder.

I slutet av 900-talet tycks rus dock ha förlorat sin skandinaviska identitet och blandats upp med de lokala eliterna. Kontakterna mellan Sverige och Ryssland upprätthölls dock långt fram i tiden. Olof Skötkonung gifte t.ex. bort sin dotter med en rysk furste.

LÄS MER: Vikingarnas resor och kolonisering i österled och västerled

LÄS MER: Rysslands historia

LÄS MER: Vikingatiden

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som kan relateras till ruser.

Uppdaterad:
Publicerad:
19 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ruser

M

Vikingarnas resor och kolonisering i österled och västerled

av: Leif Löwegren
2016-05-09

Vikingatiden innefattar järnålderns slutfas och kännetecknas främst av en ökad verksamhet med handels- och plundringsresor från Sveariket, Danmark och Norge - både österut och västerut.

+ Läs mer

M

Vikingatidens Sverige

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-19

Från omkring år 800 till 1050 reste många nordbor ut i världen. De kallades vikingar. De flesta av dem var duktiga och fredliga köpmän, som byggde handelsstationer och grundade städer. Men andra vikingar anföll byar och städer runt Europas kuster, dödade oskyldiga invånare, brände och rövade...

+ Läs mer

Länkar om Ruser

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS