S
Tagg
fest

Ruser

Ruserna var en etnisk grupp av skandinaviskt ursprung i det forntida Ryssland. Ordet kommer sannolikt av Roden/Roslagen, liksom finskans ord för Sverige - Ruotsi.

Enligt den ryska Nestorskrönikan, som nedtecknades omkring 1100, skulle ryssarna vid 800-talets mitt ha inkallat varjagfursten Rurik för att härska över dem (varjager = svear). Rurik blev sedan stamfar åt den första kievryska härskarätten. Även om denna berättelse är osann är det uppenbart att svearna kom att spela en ledande roll i det nuvarande Ryssland när öst-västhandeln blossade upp under vikingatiden.

ANNONS

Härskarnamn som Oleg och Igor har skandinaviska förebilder (Helge och Ingvar). Beteckningen rus användes också på svear, vilket framgår av en frankisk annalnotis år 839, som berättar att en grupp rus passerat frankiskt område på väg hem till Sverige från Konstantinopel. Också arabiska krönikörer har skildrat sina möten med rus på olika handelsplatser i Ryssland och ger en föga smickrande bild av deras hygien och gravseder.

I slutet av 900-talet tycks rus dock ha förlorat sin skandinaviska identitet och blandats upp med de lokala eliterna. Kontakterna mellan Sverige och Ryssland upprätthölls dock långt fram i tiden. Olof Skötkonung gifte t.ex. bort sin dotter med en rysk furste.

LÄS MER: Nordbornas resor och kolonisering i österled och västerled under vikingatiden

LÄS MER: Rysslands historia

LÄS MER: Vikingatiden

LÄS MER: Novgorod - vikingar som statsbyggare i öst


FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till ruser.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
19 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Ruser

Podden Vikingar

av: Sveriges Radio (SR)
Högstadiet

Poddar från Sveriges Radio kan användas på en rad olika sätt i undervisningen och med det här skolmaterialet kan du som pedagog på ett enkelt och spännande sätt börja inkludera poddar i din undervisning.

+ Läs mer

Artiklar om Ruser

S

Novgorod - vikingar som statsbyggare i öst

av: Torbjörn Nilsson
2022-03-02

Från mitten av 700-talet började svear och andra skandinaver att söka sig österut. Målet var floder som Volga, Dnjepr och Volchov i dagens Ryssland. I flera hundra år kom de östliga vikingarna och deras ättlingar att bedriva handel, erövra städer som Novgorod och Kiev samt söka sig ända till Konstantinopel och Bagdad. Skandinaverna uppblandades med slaver och andra folk. De låg bakom blodiga erövringar, stadsbyggen och vinstgivande handel. Eftervärlden har på sätt och vis fört striden vidare, om än med andra medel. Medan man från svenskt håll framhållit det skandinaviska elementet i det tidiga Rysslands grundande lyfte sovjetiska forskare istället fram det slaviska...

+ Läs mer

S

Konstantinopel och vikingarna som vaktade kejsaren

av: Torbjörn Nilsson
2019-09-22

Vaktstyrkans män utanför kejsarens palats var mer storvuxna än folk i allmänhet. Också med sina blonda eller rödlätta hår avvek de från invånarnas normala utseende. De hade kommit via de ryska floderna till Konstantinopel, denna världsstad vid Bosporen, farleden mellan Medelhavet och Svarta havet. En del hade seglat direkt från Norden; andra var ättlingar till tidigare vikingar som slagit sig ned i Ladoga, Novgorod, Kiev eller andra städer och under åren uppblandats med slaverna i området. Vikingarna i österled stod under 800–1000-talen för de långväga kulturella kontakterna mellan svear i norr och det bysantinska riket i sydöst...

+ Läs mer

M

Nordbornas resor och kolonisering i österled och västerled under vikingatiden

av: Leif Löwegren
2016-05-09

Vikingatiden innefattar järnålderns slutfas och kännetecknas främst av en ökad verksamhet med handels- och plundringsresor från Sveariket, Danmark och Norge - både österut och västerut.

+ Läs mer

M

Vikingatidens Sverige

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-19

Från omkring år 800 till 1050 reste många nordbor ut i världen. De flesta av dem var duktiga och fredliga köpmän, som byggde handelsstationer och grundade städer. Men andra nordbor anföll byar och städer runt Europas kuster, dödade oskyldiga invånare, brände och rövade...

+ Läs mer

Länkar om Ruser

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS