Magellan och den första världsomseglingen

Fernando Magellan var den person som ledde en sjöexpedition som först av alla seglade jorden runt. Men endast 18 av de 265 sjömännen överlevde den långa resan.
L

Av Magellans flotta på fem fartyg var det bara Victoria som återkom till Spanien.

Ingen hade ännu hittat sjövägen västerut till Asien

Fernando Magellan (1480-1521) var en förmögen portugisisk sjöfarare och krigare som hade deltagit i färder till Indien i början av 1500-talet. Han grundade även en portugisisk koloni på Moluckerna, eller Kryddöarna som de kallades.

I 40-årsåldern återvände han hem till Portugal. Nu hade han bestämt sig för att finna sjövägen västerut till Kryddöarna (som låg i AsienMagellan var övertygad om att det fanns en passage söder om det amerikanska fastlandet. Han hade bland annat kännedom om hemliga portugisiska kartor med antydningar att det skulle finnas en förbindelse mellan Atlanten och Stilla havet i Sydamerika.

ANNONS

ANNONS

Men eftersom portugiserna inte var intresserade av planen, tvingades Magellan vända sig till kejsar Karl V, som var Spaniens härskare. Spanien var intresserade av att utöka sina handelsförbindelser hitta en sjöväg västerut från sina kolonier i Sydamerika till Asien.

En livsfarlig resa

Den 20 september 1519 gav sig Magellan av från Spanien med fem små fartyg. Liksom många övriga befälhavare höll Magellan resans verkliga mål hemligt för sina besättningar, eftersom han trodde att de då inte skulle våga följa med på resan.

Karta som visar färdvägen för Magellans världsomsegling.

Till slut kom fartygen fram till Patagonien (södra Sydamerika) där besättningen övervintrade. Här måste Magellan med våld bekämpa ett uppror från en av sina underlydande kaptener.

När våren till slut kom i oktober (årstiderna är omvända på södra halvklotet) fann man det sund som nu bär Magellans namn (se Magellans sund, se även karta). Sundet var svårt och farligt att navigera i. Här gjorde därför ytterligare en av kaptenerna myteri genom att överge Magellan och återvända till Spanien.

Nu seglade Magellan på det okända världshavet som han gav namnet Stilla havet, eftersom havet var lugnt och stilla denna dag han såg det. Men numera vet alla sjöfarare att Stilla havet, som är det största av världshaven, är ett stormigt hav.

I drygt tre månader seglade man sedan över Stilla havet utan att träffa på några öar.

Inte mindre än 19 man dog en plågsam död under denna skräckfärd över havet. När provianten tog slut åt besättningen rostade remmar av oxhud, sågspån och stekta råttor.

Magellans död på Filippinerna

Den 6 mars 1521 nådde man Marianerna. Sedan gick färden till Filippinerna. På ön Cebu upprättade Magellan handelsförbindelser med öbefolkningen och omvände en del hövdingar till kristendomen.

För att hjälpa härskaren av Cebu erbjöd Magellan sig att anfalla grannön Mactan. Den 27 april 1521 landsteg han på ön Mactan med 48 man där de mötte 1500 urinvånare.

Slaget vid Mactan där Magellan dödades.

Magellan dödades efter att en krigare bland öbefolkningen träffat honom med ett spjut i bröstet.

Expeditionen lyckades men till ett högt pris

Av Magellans flotta på fem skepp nådde endast skeppet Victoria förbi Afrikas sydspets ända hem till Spanien 1522. Då hade expeditionen pågått i nästan tre år.Av Magellans ursprungliga besättning på 265 personer var det bara 18 som genomförde den första världsomseglingen och återvände till Spanien.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism. Läs mer >

Myteri: Uppror till sjöss.

Navigation: Konsten att navigera, det vill säga vid framförandet av en farkost (t.ex. ett fartyg) kunna bestämma position, kurs och fart samt planera sin rutt och därmed kunna orientera sig ute på havet.

Upptäcktsresa: En resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på (göra till sina) okända hav eller landområden.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad har Magellan blivit känd för?
   
 2. Hur hade Magellan tänkt sig komma till Asien?
   
 3. Varför avslöjade Magellan inte målet med sin resa?
   
 4. Varför döpte han det okända havet till Stilla havet?
   
 5. Beskriv färden över Stilla havet.
   
 6. Vad hände på Filippinerna?
   
 7. Vad hände 1522?
   
 8. Tycker du att upptäcktsresan blev lyckad? Motivera.
   

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 29 november 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

L
Karacker

Portugals handelsvälde i Asien vilade på vapenmakt

Det handelsvälde Portugal skapade i Indiska oceanen vilade ytterst på vapenmakt. Men det var inte...

M
skeppsbrott

Ett skeppsbrott år 1585

Portugal härskade över ett stort sjö- och handelsvälde i Asien. Erövringarna hade börjat i och med...

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad...

SO-rummet bok
L
Potatis

Potatisens historia

Potatisens hemland är bergstrakterna i Peru. Inkafolket åt potatis tillsammans med tomater,...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel...

Hi

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Hi
Fartyg

Upptäckare och upptäcktsresor

En upptäcktsresa är en resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på (göra till sina...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Lyssna