Sveriges författning - de fyra grundlagarna

Av: Magnus Söderbom |
Tid:
9:28
|
|
YouTube
          

Pedagogisk genomgång (9:28 min) för där SO-läraren Magnus Söderbom berättar om Sveriges fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

4
Average: 4 (2 votes)