Demokratins kännetecken

Demokrati betyder folkmakt eller folkstyrelse. I demokratier ska människor få vara med och bestämma hur landet ska styras. Men demokrati handlar även om representation och fri- och rättigheter och ansvar. Demokratiska stater kan styras på olika sätt. Därför kan det vara svårt att beskriva exakt vad en demokrati är. Men självklart har demokratier vissa gemensamma kännetecken.
S
Valsedlar

Valsedlar i en vallokal.

Vad är demokrati?

Demokrati betyder folkstyre. I alla demokratier är det folket som har den politiska makten men det kan i praktiken se olika ut i olika demokratiska stater. Det finns dock några grunder att följa.

Fria val

Fria och rättvisa val är centralt i demokratier. I Sverige har vi vart fjärde år val till riksdagen, kommunerna och regionerna. Val till Europarlamentet hålls vart femte år. Alla som fyllt 18 och är svenska medborgare får rösta i riksdagsvalet. Du behöver inte vara svensk medborgare för att rösta i kommun- och regionvalen. Valdeltagandet i riksdagsvalet 2022 var drygt 84 procent. Sverige har i en internationell jämförelse ett högt valdeltagande.

ANNONS

ANNONS

Demokratins värderingar

All offentlig makt utgår från folket. Så börjar 1974 års regeringsform som sammanfattar Sveriges statsskick. I Sverige röstar vi fram de 349 ledamöter som representerar folket i riksdagen. Det ska sedan företräda svenska folkets samlade vilja och skapa en politik som tar hänsyn till hela landets intresse. Men demokrati handlar inte bara om politiska beslut utan även om grundläggande fri- och rättigheter och skyldigheter som vi tillsammans i Sverige har kommit överens om.
 

Flera partier

För att ett val ska klassas som demokratiskt måste det finnas flera olika partier att välja mellan. I Sverige riksdag finns åtta politiska partier representerade. Det gemensamma för dessa partier är de fått minst fyra procent av rösterna i hela landet. Partier som får färre röster får inga mandat i riksdagen.

Politiska rättigheter

Människor måste vara garanterade politiska rättigheter. Rösträtt, yttrandefrihet, mötesfrihet är exempel på politiska rättigheter. Du ska på många sätt kunna göra din röst hörd. Ingen får hindra dig att engagera dig i politiska frågor. I Sverige garanterar grundlagen dessa rättigheter.

Rättssäkerhet och likhet inför lagen

Alla ska vara lika inför lagen. Domstolar och andra myndigheter ska agera rättssäkert. Svenska domstolar är självständiga i förhållande till de politiska makthavarna. Domstolarna dömer endast efter de lagar som gäller i Sverige. Alla medborgare har rätt till en objektiv, opartisk och rättvis rättegång.

Respekt för de mänskliga rättigheterna

Alla människor ska räknas som jämlika, oavsett kön etnicitet eller andra personliga egenskaper. Våra mänskliga rättigheter försäkras genom Sveriges grundlagar och särskilda lagar mot diskriminering och hatbrott. I Sverige får inte kroppsliga bestraffningar förkomma. Dödsstraff är förbjudet enligt grundlagen. Vid en internationell jämförelse är individens fri-och rättigheter stora i Sverige.

En statsförvaltning som fungerar

Det är viktigt att myndigheterna arbetar effektivt och rättssäkert. Myndigheterna måste kunna genomföra de folkvaldas beslut. Korruption och maktmissbruk ska inte förekomma inom statsförvaltningen. Det är viktigt att det finns kontrollinstrument som granskar hur statsförvaltningen sköter sina uppdrag. Justitieombudsmannen och Riksrevisionen är två organ som ska se till att den svenska statsförvaltningen agerar effektivt och rättssäkert.

ANNONS

ANNONS

Triangel

Demokratins triangeldrama är en modell som visar spänningen mellan folkstyre, handlingskraft och rättsstat. Folket ska ju bestämma i demokratiska stater – men ibland hamnar den principen i konflikt med krav på handlingskraft och snabba beslut. Folket kan ju dessutom fatta okunniga eller direkt orättvisa beslut, som hotar rättssäkerheten. Det är kanske bättre att låta domare, forskare och experter bestämma?

Tre centrala värden

Många demokratiforskare anser att det finns tre centrala värden som en demokrati behöver klara av. Forskarna talar om folkstyrelse, rättsstat och handlingskraft. Det finns en viss spänning mellan de tre värdena.

Folkstyrelsen bygger på demokratins grundidé att politiska beslut ska spegla folkets vilja. Här ska majoriteten bestämma. Rättsstaten handlar om att den offentliga makten ska vara reglerad och som det står i grundlagen utövas under lagarna. Alla människor ska vara garanterad vissa grundläggande fri- och rättigheter som en stat aldrig får kränka. Värdet handlingskraft innebär att en stat måste kunna genomföra de beslut som politikerna fattar. Demokratin behöver en professionell statsförvaltning.

LÄS MER: Sveriges riksdag - en representativ demokrati

LÄS MER: Grundlagar och värderingar

LÄS MER: Demokrati

LÄS MER: Demokratins grunder

LÄS MER: Sveriges politiska system

LÄS MER: Demokratiska system och olika statsskick

LÄS MER: Demokratisk påverkan och demokratiska modeller

LÄS MER: Diktatur

PODCAST: Riksdag och regering i Sverige

PODCAST: Demokrati och demokratins principer

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad innebär demokrati enligt texten och vilka är några av dess grundläggande principer?
   
 2. Nämn några politiska rättigheter som människor ska vara garanterade i en fungerande demokrati.
   
 3. Hur många politiska partier är representerade i Sveriges riksdag och vilket krav måste dessa partier uppfylla för att få mandat?
   
 4. Nämn några av de mänskliga rättigheter som garanteras i Sverige.
   
 5. Vilka är de tre centrala värdena som en demokrati behöver klara av enligt demokratiforskare och vilken spänning finns mellan dem (se bl.a. triangeln med bildtext).
   
 6. Ge exempel på några kontrollinstrument som granskar hur den svenska statsförvaltningen sköter sina uppdrag.

Fundera på:

 1. Varför är det viktigt att människor har politiska rättigheter och att dessa rättigheter respekteras av staten och samhället?

Ta reda på:

 1. Nämn några åtgärder som vidtas för att säkerställa att den offentliga makten utövas enligt lagarna och att rättssäkerheten upprätthålls i Sverige.
   

 

FÖRFATTARE

Text: Riksdagsförvaltningen
Texten har tidigare ingått i materialet Fira demokratin från Riksdagens demokratijubileum under åren 2018-2022, då riksdagen uppmärksammade demokratins genombrott i Sverige.

Senast uppdaterad: 18 maj 2024
Publicerad: 5 maj 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Votering i riksdagen

Sveriges riksdag - en representativ demokrati

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till...

SO-rummet bok
M
Riksdagshuset

Grundlagar och värderingar

Grundlagarna skyddar alla medborgares rätt att engagera sig och jobba politiskt. De innehåller även...

M
Lagbok

Hur blir en lag till?

Det är riksdagen som bestämmer vilka lagar vi ska ha i Sverige. Det är en av riksdagens viktigaste...

SO-rummet bok
M
Demokrati

Framtidens folkstyre

Vad kommer det att stå om vår tids demokrati i framtidens historieböcker? Det vet förstås ingen. Vi...

SO-rummet bok
M
Riksdagshuset

Demokrati på väg

Mycket har förändrats sedan ståndssamhällets tid. Kungens och kyrkans politiska makt är borta....

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sh

Demokratins grunder

Avsnittet handlar om demokratins grundläggande principer. Vad är demokrati och vad får den att fungera?

Sh

Sveriges politiska system

Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Avsnittet handlar om hur Sverige styrs, med fokus på...

Relaterade taggar

Sh
Valsedlar

Allmänna val och valrörelser

I den här texten får du veta vad det svenska valsystemet består av och vilka olika politiska val...

Sh
lagbok

Sveriges grundlagar

En grundlag är en extra viktig lag. I Sverige har vi fyra grundlagar:Regeringsformen ...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad har riksdagens talman för uppgifter?

av: Mattias Axelsson
2022-09-21

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) igenom vad riksdagens talman gör och hur hen utses.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad händer efter ett riksdagsval?

av: Mattias Axelsson
2022-09-12

Mattias Axelsson, gymnasielärare i samhällskunskap, går igenom vad som händer efter ett riksdagsval.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Att rösta

av: Mattias Axelsson
2022-09-06

Mattias Axelsson, gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap, går igenom hur det går till att rösta den andra söndagen i september.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Hur väljs en statsminister?

av: Mattias Axelsson
2021-11-29

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) igenom hur en ny statsminister väljs i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Vad är konstitutionsutskottet?

av: Mattias Axelsson
2021-05-04

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om konstitutionsutskottet i den svenska riksdagen.

+ Lyssna