L
Tagg
Allemansrätten
Campare vid Delsjön, Göteborg.

Allemansrätten

Den svenska allemansrätten ger alla rätt att gå fritt i naturen, men också på mark som någon annan äger. Allemansrätten betyder samtidigt att vi måste vara försiktiga och visa respekt i naturen.

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar och bestämmer vad du får göra och inte får göra.

Det här får du göra i naturen enligt allemansrätten:

 • Du får gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen, men inte för nära hus. Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.

ANNONS

ANNONS

 • Du får gå, cykla och rida på privata vägar.
   
 • Du får tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
   
 • Du får bada, åka båt och gå i land, men inte för nära hus.
   
 • Du får plocka vilda blommor, bär och svamp.
   
 • Du får fiska med metspö och kastspö längs kusten och i de fem största sjöarna i Sverige.
   
 • Du får göra en liten eld om du är försiktig. Men det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är det ofta förbjudet att elda.

Det här får du inte göra i naturen enligt allemansrätten:

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
   
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen.
   
 • Du får inte heller köra på stigar, i parker eller motionsspår.
   
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
   
 • Du får inte elda direkt på en berghäll, den kan gå sönder. På sommaren är det ofta förbjudet att elda.
   
 • Du får inte skada träd och buskar eller ta med dig dem hem.
   
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
   
 • Du får inte kasta eller lämna kvar skräp.
   
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Du får inte ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
   
 • Du får inte fiska i sjöar eller vattendrag utan tillstånd.
   
 • Du får inte ha hunden lös under tiden 1 mars till 20 augusti. Då har djuren i skogen ungar. En lös hund kan skrämma eller skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad.
   
 • Du får inte plocka blommor som är fridlysta. Syftet med fridlysning är att skydda växter som riskerar att försvinna.

FÖRFATTARE

Text: Sveriges länsstyrelser

Här nedan hittar du material som kan relateras till allemansrätten.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
17 februari 2020

ANNONS

ANNONS

Podcast om Allemansrätten

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Läs mer

Länkar om Allemansrätten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS