En (o)moralisk handel? - Sveriges ekonomiska relationer med Nazityskland

          

På Forum för levande historia hittar du en ekonomisk/historisk antologi i pdf-format (209 sid) om svensk handels- och utrikespolitik från 1930-talet till mitten av 1940-talet. Här berättas också om Sveriges förhållande till Förintelsen samt de svenska relationerna med det ockuperade Norge.

5
Average: 5 (1 vote)