Sverige under andra världskriget - flippad genomgång

Av: Daniel Johansson |
Tid:
14:11
|
|
YouTube
          

Genomgång (14:11 min) där SO-läraren Daniel Johansson berättar om Sverige under andra världskriget. Här berörs bl.a. Sveriges neutralitet, finska vinterkriget, beredskapen i Sverige, midsommarkrisen 1941, Sveriges handel med Tyskland, Sveriges roll i Förintelsen samt Raoul Wallenberg.

3.75
Average: 3.8 (4 votes)