M
Tagg
Fartyg
M/S Gullmaren anländer till Göteborg 1940 efter att som lejdbåt ha passerat de brittiska och tyska atlantspärrarna.

Lejdtrafiken

Lejdtrafiken innebar att svenska fartyg under andra världskriget kunde trafikera internationellt vatten enligt bestämda rutter. Trafiken inleddes efter en överenskommelse hösten 1940 med dels Tyskland, dels Storbritannien om att ett visst antal lastfartyg skulle få gå i konvoj mellan Sverige och några icke krigförande länder - främst latinamerikanska - utan att någon av de stridande parterna ingrep.

Den export och import som blev möjlig genom lejdtrafiken betydde mycket för den svenska folkförsörjningen men också för handeln och industrin. Sverige kunde exportera bl.a. papper och pappersmassa och importera åtråvärda varor som kaffe, spannmål, ris, bomull och maskindelar.

Trafiken var dock förenad med betydande risker: 11 fartyg förliste och 165 människor omkom, bl.a. genom minsprängningar.

ANNONS

Lejdtrafiken bidrog till att Sverige inte hamnade i samma svåra livsmedelssituation under andra världskriget som under det första. Överenskommelsen och dess genomförande var en triumf för svensk utrikespolitik men framför allt ett erkännande från de stridande parterna att de respekterade Sveriges hållning under kriget.

LÄS MER: Sverige under andra världskriget

LÄS MER: Svenska samlingsregeringen under andra världskriget

LÄS MER: Sverige och andra världskriget (artikelserie)

LÄS MER: Malmexporten till Tyskland
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till lejdtrafiken under andra världskriget.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
08 juli 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Lejdtrafiken

Sverige och Förintelsen

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Undervisningsmaterial som ger elever fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.

+ Läs mer

Länkar om Lejdtrafiken

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS