Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

Europas karta har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. Länder som Östtyskland och Jugoslavien har delats och upplösts, medan andra, som Sovjetunionen, har försvunnit helt. Österrike-Ungern och det Osmanska riket är också exempel på stater som en gång var mäktiga men som inte längre existerar. Deras historier visar hur politiska och sociala omvälvningar kan förändra kartan och därmed också människors liv.
M
Flaggor

Under de senaste hundra åren har Europas karta behövt uppdateras ett flertal gånger.

5. Östtyskland

Nazisternas Tyskland besegrades av de allierade och efter andra världskriget var det upp till segrarmakterna USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen att bestämma vad som skulle hända med landet.

Konsekvensen blev att Tyskland helt enkelt delades i en västlig (BRD) och en östlig (DDR) del. Huvudstaden Berlin delades också i en östlig och en västlig del. Med Västberlin som en enklav i Östtyskland (Bonn var huvudstad i Västtyskland). Under mer än fyra årtionden existerade alltså två Tyskland.

ANNONS

ANNONS

I november 1989 lättade den östtyska regimen på utresereglerna vilket visade sig vara slutet för landet. Staten upphörde att existera den 3 oktober 1990 då dess delstater, som tidigare under året hade ansökt om inträde i Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland), återförenades med Västtyskland. I dagligt tal kallas det enade landet för Tyskland. Det officiella namnet är Förbundsrepubliken Tyskland.

4. Jugoslavien

Jugoslavien, eller egentligen Federationen Jugoslavien. Namnet Jugoslavien användes redan i början av 1900-talet som namn på Kungariket Jugoslavien. Landet inrymde dagens Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Makedonien och merparten av Kroatien och Slovenien.

Under andra världskriget invaderades och ockuperades landet av axelmakterna. Men partisanerna - under ledning av Joseph Tito - besegrade så småningom axelmakterna, och när krutröken lagt sig bilades Federala folkrepubliken Jugoslavien 1945 (som 1963 bytte namn till Socialistiska federativa republiken Jugoslavien).

Under de jugoslaviska krigen i början av 1990-talet vittrade den federativa republiken samman i och med självständighet för Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien. Jugoslavien fanns kvar som enhet fram till 2003 men innehöll då bara delrepublikerna Serbien och Montenegro. 2003 upplöstes Jugoslavien och ersattes av konfederationen Serbien och Montenegro. Och 2006 upplöstes slutligen de sista resterna när Serbien respektive Montenegro blev självständiga.

3. Sovjetunionen

Mellan åren 1922 och 1991 existerade ett land som under större delen av sin existens var världens största och ett av de mäktigaste länderna – (Socialistiska rådsrepublikernas union) det som på ryska förkortades CCCP.

Sovjetunionen bildades ur den socialistiska ryska revolutionen 1917 och var formellt en union bestående av 15 sovjetrepubliker (där Ryssland var den största och Estland den minsta).

Den 25 december 1991 avgick Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov efter att flera republiker utropat sig som självständiga. Strax därefter avgick alla ledamöterna i Sovjetunionens högsta sovjet, och unionen stod nu utan ledning. Vid årsskiftet slutade de sista sovjetiska institutionerna sin verksamhet, och unionen upplöstes då också formellt.

2. Österrike-Ungern

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern (eller formellt De i riksrådet företrädda kungarikena och länderna och den heliga ungerska Stefanskronans länder) existerade mellan 1867 och 1918. Det var de två kejsardömena Österrike och Ungern som förenades i en personalunion.

Österrike-Ungern var en av de stormakter som startade första världskriget i och med landets invasion av Serbien som en respons på skotten i Sarajevo.

När första världskriget tog slut blev ett av resultaten att union upplöstes och istället bildades Österrike, Ungern och Tjeckoslovakien. Och delar av landet tillföll Jugoslavien, Polen och Rumänien.

ANNONS

ANNONS

1. Osmanska riket

När det Osmanska (eller ottomanska) riket var som störst omfattade det stora delar av sydöstra Europa, Mellanöstern och arabvärlden, norra Afrika, Kaukasus och hela Mindre Asien.

Redan i mitten av 1800-talet brukade Osmanska riket kallas ”Europas sjuke man” dels p.g.a. angrepp utifrån och dels på grund av uppror inom riket. I början av 1900-talet anfölls riket under båda Balkankrigen 1912-1913 av bl.a. Bulgarien, Grekland och Serbien.

Under första världskriget hade Osmanska riket ingått en försvarspakt med Tyskland (för att slippa kriga ensam mot ärkerivalen Ryssland). Kriget förlorades och landet styckades upp, något som turkiska nationalister under ledning av Kemal Ataturk motsatte sig. 1923 utropades Republiken Turkiet och de sista resterna av det Osmanska riket var borta.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilken händelse markerade slutet för Östtyskland?
   
 2. Vad hette den person som ledde partisanerna till seger i Jugoslavien under andra världskriget?
   
 3. Vad var Sovjetunionen formellt sett en union av?
   
 4. Vad var den officiella benämningen på Österrike-Ungern?
   
 5. Varför kallades det Osmanska riket "Europas sjuke man"?
   
 6. Hur många länder kom att ersätta Jugoslavien efter att det upplöstes?

Fundera på:

 1. Tror du att upplösningen av dessa länder hade någon större påverkan på dagens Europa? Varför eller varför inte?
   
 2. Vilket av dessa länder tycker du skulle vara mest intressant att lära sig mer om? Varför?

Ta reda på:

 1. Ge exempel på andra stora länder eller riken som har upplösts genom historien, som inte nämndes i texten. Och berätta lite om dem.
   

 

Text: Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Publicerad: 12 februari 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

M
Okända soldatens grav i Paris

Den okände soldatens grav

En novemberdag 1920 stävade den brittiska flottans "Verdun" hemåt över Engelska kanalen...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

L
Kreml

Lätta fakta om Kreml

Kreml betyder borg eller fästning på ryska. Moskva har ett Kreml, men det har också många andra...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Karta

Europas historia

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora...

Hi
Karta

Bosnien-Hercegovinas historia

Få en helhetsbild av Bosnien-Hercegovinas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika...

Hi
karta

Kroatiens historia

Få en helhetsbild av Kroatiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Hi
Karta

Moldaviens historia

Här hittar du material som behandlar Moldaviens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Hi
Karta

Nordmakedoniens historia

Få en helhetsbild av Nordmakedoniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Hi
Karta

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Hi
Karta

Serbiens historia

Här hittar du material som behandlar Serbiens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi
Karta

Sloveniens historia

Få en helhetsbild av Sloveniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Hi
Karta

Turkiets historia

Här hittar du material som behandlar Turkiets (inkl. Osmanska rikets) historia i små och stora perspektiv. Få en...

Hi
Karta

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Ungerns historia

Här hittar du material som behandlar Ungerns historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi
Karta

Österrikes historia

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Hi

Ryska revolutionen

I samband med ryska revolutionen (1917) gjordes Ryssland kommunistiskt och ändrade namn till Sovjetunionen.

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Relaterade taggar

Hi
Turkar i Konstantinopel

Osmanska riket

Osmanska riket, eller Ottomanska riket, var turkarnas imperium som varade i drygt 600 år fr.o.m....

Hi
Sönderfall

Sovjetunionens sönderfall

Glasnost och perestrojka 1985 blev Michail Gorbatjov Sovjetunionens ledare. Gorbatjov arbetade för...

Hi
DDR

DDR

DDR (1949-1990) var den östtyska förkortningen för Tyska demokratiska republiken (Deutsche...

Hi
Gata i Sarajevo

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...

Hi
karta

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Hi
Ätten Habsburgs flagga

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Lyssna