En plats för en ledamot i riksdagen kallas ett mandat. Sveriges riksdag består av 349 mandat som är fördelade mellan riksdagspartierna.
M

Politiska partier i Sveriges riksdag

Vilka får vara med i riksdagen?

För att kunna bli invald i riksdagen måste man vara 18 år, svensk medborgare och medlem i ett parti.

När valet är över räknas rösterna. Då står det klart vilka partier som kommit in i riksdagen. Ett parti måste få över 4 % av rösterna i landet för att komma in i riksdagen. Den spärren finns för att det inte ska bli för många små partier i riksdagen som gör det svårt att fatta beslut.

De partier som får flest röster i riksdagsvalet får också in flest ledamöter i riksdagen. Partierna kan samarbeta med varandra för att få majoritet och på så sätt få igenom sina förslag.

Politiska ideologier och partipolitik

För att se om ett politiskt parti står till höger eller vänster på den politiska skalan brukar man försöka koppla deras partipolitik till någon eller några av de tre klassiska politiska ideologierna.

Ett sätt att ta reda på ett partis ideologiska profil är att titta närmare på vilka åsikter partiet har i de stora ideologiska frågorna.

En politisk ideologi kan delas in i tre delar som berättar om hur samhället är och bör vara samt hur förändringen ska gå till.

För att urskilja ett politiskt partis ideologi kan man därför titta på följande tre delar:

 1. Hur beskriver partiet dagens samhälle? Hur ser samhället ut idag?
 2. Hur beskriver partiet det samhälle som de vill skapa? Hur ser idealsamhället ut?
 3. Hur beskriver partiet vägen till sitt idealsamhälle? Hur ska förändringen av dagens samhälle gå till för att det ska bli bättre?
Den här förenklade skalan kan skilja sig lite i detaljerna beroende på plats och tidsperiod.

De tre klassiska politiska ideologierna

Liberalism (frihet)

 • Det viktigaste ordet i denna ideologi är frihet.
 • Människorna skulle vara fria att tänka, tro och skriva vad som helst.
 • Människor borde styras av sitt förnuft, inte av kungar.
 • Staten skulle inte i onödan ingripa i människornas liv.

Läs mer om liberalismen här >

Konservatism (bevara)

 • Man ansåg att samhället är ett resultat av många generationers arbete. Det ska man inte förändra för snabbt. Det är bättre att bevara (konservera) så mycket som möjligt och förändra samhället i långsam takt.
 • Tidigare var det kungar, jordägare, präster och militärer som var konservativa.

Läs mer om konservatismen här >

Socialism (jämlikhet)

 • Man ansåg att samhället skulle bli bättre om samhället (folket) ägde företagen.
 • Staten skulle ha större makt för att ta bort orättvisor och ojämlikhet.
 • En del socialister ville ha ett kommunistiskt samhälle.

Läs mer om socialismen här >
 

Viktiga begrepp

Politik: Idéer och beslut som berör kommunen eller staten eller relationen mellan länder och många av de som bor där.

Politisk ideologi: En samling politiska idéer som berättar varför samhället ser ut som det gör, hur samhället bör se ut och hur man ska förändra det.

Politiker: Person som ägnar sig åt att försöka vara med och påverka på olika beslutsnivåer (se ovan).

Politiskt parti: Politisk grupp med människor som har liknande åsikter och vill styra landet på ungefär samma sätt. Det finns många politiska partier i Sverige. De olika partierna representerar väljarna i riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige.

Riksdag: Där landets folkvalda samlas och fattar beslut (diskuterar och bestämmer olika saker, främst lagar). I Sverige finns 349 platser i riksdagen. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera regeringen så att de sköter sig och inte gör saker som de inte får.

Regering: Förenklat gäller att de politiska partier som har flest platser i riksdagen (majoriteten av de 349 platserna) bildar regering. Regeringen styr landet men granskas av riksdagen. I Sverige leds regeringen av en statsminister. Statsministern har många ministrar till sin hjälp att styra landet, t.ex. utrikesminister, finansminister, jordbruksminister m.fl.

Rösta och val: I Sverige har vi val vart 4:e år. När det är politiskt val i Sverige kan alla som är över 18 år och svenska medborgare rösta på vilka de vill ska styra landets tre beslutsnivåer: statligt (riksdagsvalet), landstinget/regionen (landstingsvalet) och kommunen (kommunalvalet). I riksdagsvalet röstar DU på vilka som ska representera DIG i riksdagen. I landstingsvalet, vilka som ska representera dig i landstinget (som bl.a. sköter sjukvården och kollektivtrafiken). I kommunvalet röstar man på vilka som ska bestämma i kommunen.

Uppgifter och frågor

 1. Vilka partier ingår i Sveriges nuvarande riksdag?
   
 2. Vilka partier består vår nuvarande regering av?
   
 3. Vad är en politisk ideologi?
   
 4. Vilka av riksdagens partier tror du hamnar längst till vänster i den politiska skalan?
   
 5. Vilka av riksdagens partier tror du hamnar längst till höger i den politiska skalan?


För mer fakta och frågor se avsnitten: Demokrati och svensk parlamentarism,   Fakta om demokrati Så styrs Sverige samt  Demokratins historia

 

Text: Carsten Ryytty och Robert de Vries (red)

Vilka får vara med i riksdagen?

För att kunna bli invald i riksdagen måste man vara 18 år, svensk medborgare och medlem i ett parti.

När valet är över räknas rösterna. Då står det klart vilka partier som kommit in i riksdagen. Ett parti måste få över 4 % av rösterna i landet för att komma in i riksdagen. Den spärren finns för att det inte ska bli för många små partier i riksdagen som gör det svårt att fatta beslut.

De partier som får flest röster i riksdagsvalet får också in flest ledamöter i riksdagen. Partierna kan samarbeta med varandra för att få majoritet och på så sätt få igenom sina förslag.

Politiska ideologier och partipolitik

För att se om ett politiskt parti står till höger eller vänster på den politiska skalan brukar man försöka koppla deras partipolitik till någon eller några av de tre klassiska politiska ideologierna.

Uppdaterad: 03 juni 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Politiska partier i Sveriges riksdag

av:
Sveriges riksdag
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett fördjupande studiehäfte som beskriver riksdagens uppgifter och dess roll i samhället.
av:
Sveriges riksdag
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Pröva gärna rollspelet Demokrativerkstaden. I rollen som riksdagsledamöter får eleverna arbeta med olika förslag i partigrupper, utskott och kammare.
av:
Sveriges riksdag
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Kunskap är makt. I denna broschyr presenteras riksdagens arbete på ett övergripande och lättförståeligt vis.
av:
Statistiska centralbyrån
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Med hjälp av det här lärarmaterialet ger du eleverna möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av aktuell statistik.

Podcast om Politiska partier i Sveriges riksdag

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-12

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om folkomröstningar i Sverige.

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om liberalismen. Vad kommer ideologin ifrån? Vad har den för betydelse idag? Vilket samhälle vill den skapa?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-04

Julia, Mattias och Kristioffer pratar om införandet av allmän och lika rösträtt i Sverige.  Hur kunde det ske och hur gick det till?

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-27

Julia, Mattias och Kristioffer pratar om konservatismen. Vad kommer ideologin ifrån? Vad har den för betydelse idag? Vilket samhälle vill den skapa?

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-13

Julia, Mattias och Kristioffer pratar om socialismen. Vad kommer ideologin ifrån? Vad har den för betydelse idag? Vilket samhälle vill den skapa?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-02

Julia, Kristoffer och Mattias förklarar vad riksdag och regering är, vad de gör och hur de utses.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-09

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an demokrati och de demokratiska principerna. Det pratas om demokratisk pluralism, yttrandefrihet, valhemlighet och en hel del annat. Vad krävs för att ett land ska kallas för en “demokrati”?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-18

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an de tre stora politiska ideologierna - konservatism, liberalism och socialism. Vi går igenom vad en ideologi är, vad som är typiskt för de tre stora och vilken betydelse de har idag.

Artiklar om Politiska partier i Sveriges riksdag

L
Carsten Ryytty
2016-11-14
Regeringens uppgift är att styra landet. Det innebär att den ska genomföra riksdagens beslut. Regeringen planerar för hur man vill styra landet, men det är riksdagens som beslutar.

Länkar om Politiska partier i Sveriges riksdag

Sortera efter:
          

Statistiska centralbyråns (SCB) skolsatsning där du hittar massor med användbar statistik om Sverige för både elever och lärare. Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Statistiken presenteras visuellt och interaktivt så att det är enkelt att få en överblick över befolkningsutvecklingen i Sverige sedan 1749, lön för olika yrken och vilket parti som flest röstade på i just din kommun, med mera... Här hittar du som är lärare en lärarhandledning >

Spara som favorit
          

Ska ni arbeta med demokrati och riksdagen i skolan? Beställ gärna deras broschyrer, eller ladda ner dem som pdf. Riksdagen erbjuder studiematerial för olika kunskapsnivåer. Materialet är kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Studiematerialet är helt kostnadsfritt.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:12 min) där SO-läraren Fredrik Jansson går igenom olika typer av regeringar.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:34 min) där läraren Johanna Davidsson berättar om Sveriges politiska partier och i grova drag vad de står för. Filmen är från 2016.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:29 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om det svenska valsystemet och alla dess nivåer.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:14 min) av SO-läraren "Tjofesen" som resonerar kring Sveriges politiska riksdagspartier och deras ideologiska förankring.

Spara som favorit
          

Genomgång (6:42 min) där SO-läraren My Ekander berättar om konservatismen, liberalismen och socialismen.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:16 min) där SO-läraren Hans Wågbrant berättar om de svenska politiska riksdagspartiernas ideologiska bakgrund. Här berörs bl.a. vänster- och högerskalan.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (15:01 min) av gymnasieläraren Tomas Bohlin som berättar om hur regeringsbildningen i Sverige går till.

Spara som favorit
          

I senaste kommunvalet var Socialdemokraterna starkast i Smedjebacken med 59,7% och Moderaterna var strakast i Lomma med 52,0%. I dessa kommuner är Sverigedemokraterna med sina drygt 3,5% försumbara men i sin starkaste kommun, Bjuv, är Sverigedemokraterna med sina 19,2% nästan lika stora som Moderaterna! Via denna bokmärkeslänk kan du i factlab se detta tydligt i ett stapeldiagram. Se även factlab skola här på SO-rummet där du hittar färdiga lektionsmaterial till factlab.

Spara som favorit
          

Via den här länken kan du i factlab se i vilka kommuner som riksdagspartierna har sina starkaste fästen. Se även factlab skola här på SO-rummet där du hittar färdiga lektionsmaterial till factlab.

Spara som favorit
          

I senaste kommunvalet var Socialdemokraterna starkast i Smedjebacken med 59,7% och Moderaterna var strakast i Lomma med 52,0%. I dessa kommuner är Sverigedemokraterna med sina drygt 3,5% försumbara men i sin starkaste kommun, Bjuv, är Sverigedemokraterna med sina 19,2% nästan lika stora som Moderaterna! Via denna bokmärkeslänk kan du i factlab se detta tydligt i ett stapeldiagram. Se även factlab skola här på SO-rummet där du hittar färdiga lektionsmaterial till factlab.

Spara som favorit
          

Föreläsning (6:59 min) där gymnasieläraren Anders Larsson fortsätter berätta om de tre stora ideologierna (liberalism, konservatism och socialism) och om deras koppling till dagens riksdagspartier. Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

En kortfattad genomgång (7:41 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om de politiska partierna i Sverige.

Spara som favorit
          

Politiska Partier är en politiskt oberoende webbsida där Sveriges politiska partier presenteras med kortfattad och saklig information. Här kan du läsa om riksdagspartierna samt om en del andra lite större partier som inte lyckats ta sig in i riksdagen än.

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (8:21 min) där läraren Kenny Kvarnström berättar kortfattat om socialismens, konservatismens, liberalismens och ekologismens grundläggande idéer.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage om Socialdemokraterna. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage om Moderaterna. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage om Miljöpartiet. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage om Vänsterpartiet. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några av de mest kända politiska...

Konservatismen är en samhällsåskådning som bygger på devisen "frihet under ansvar", och som slår vakt om sådant som har visat sig fungera bra i...

Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället.

Socialismen och kommunismen är likartade politiska ideologier som delvis grundar sig på filosofen Karl Marx idéer. Staten styr produktionsmedlen...

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en...

Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Här presenteras även de politiska partierna i Sveriges riksdag.

Läs om demokratins utveckling och hur den fungerar idag. Vad är demokrati och vad får den att fungera?

Sverige har en parlamentarisk demokrati. Folket väljer vilka som ska sitta i riksdagen (parlamentet). Riksdagen utser statsminister som i sin tur...

Historia om demokratins utveckling och kampen för rösträtt.

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Feminismen är en rörelse som strävar efter att göra kvinnan jämlik med mannen. Detta gäller såväl socialt, politiskt och ekonomiskt.