Tagg om konfirmation

Konfirmation

Konfirmationen en kristen ritual som fungerar som en bekräftelse av dopet. Ordet konfirmation kommer från latinets "confirmatio" som betyder bekräftelse.

Kristendomens ritualer är kopplat till begreppet sakrament, vilket betyder heliga handlingar instiftade av Gud.

Inom den katolska kyrkan har man sju sakrament:

  • dopet
  • konfirmationen
  • boten (bikten)
  • äktenskapet
  • de sjukas smörjelse
  • prästvigningen
  • nattvarden.

Dessa sju sakrament har den katolska kyrkan gemensamt med den ortodoxa kyrkan, men inom den ortodoxa kyrkan kalls handlingarna för mysterier och inte sakrament. Den protestantiska kyrkan erkänner bara två sakrament, nämligen dopet och nattvarden.

Inom den katolska kyrkan är alltså konfirmationen ett av de sju sakramenten, och vanligtvis konfirmeras barnet i tioårsåldern. Det är viktigt att den blivande konfirmanden har tagit sin första nattvard (kommunion) innan konfirmationen sker.

Inom den katolska kyrkan föregås konfirmationen dessutom av två års undervisning och studier där den blivande konfirmanden får studera Bibeln och delta i teologiska diskussioner.

I den ortodoxa kyrkan är konfirmationen sammankopplad med dopet. Efter att barnet har döpts, genom att prästen sänkt ner hela barnet i dopfunten, så smörjer prästen in barnets huvud, öron, näsa och bröst med välsignad olja. Detta kallas för krismering. Enligt den ortodoxa kyrkan innebär ceremonin att barnet blir konfirmerat.

Konfirmationen är inget sakrament i den protestantiska kyrkan men likväl fyller konfirmationsceremonin en viktig funktion som en bekräftelse av dopet. Därför måste alltid den som konfirmeras vara antingen barn- eller vuxendöpt.

I Sverige är det vanligast att ungdomar konfirmerar sig i Svenska kyrkan. Även om antalet konfirmander har sjunkit under de senare åren så är det ungefär 30 000 fjortonåringar som årligen påbörjar sina konfirmandstudier inom Svenska kyrkan. Är man inte döpt så sker dopet under konfirmandtiden, som vanligtvis brukar ske under ett läsår och där konfirmanderna träffas en gång i veckan eller någon helg i månaden. Dessa träffar leds av en präst och någon pedagog som arbetar inom kyrkan.

Konfirmationsgudstjänsten är den avslutade delen i konfirmationsundervisningen. Konfirmanderna får då delta i olika skådespel med kristen innebörd, läsa bibeltexter eller framföra sånger inför kyrkobesökarna som då består av konfirmandernas familjer och släkt. De får även läsa trosbekännelsen och ta emot nattvarden.

Det har nuförtiden blivit allt vanligare att konfirmationen i Sverige sker i form av sommarläger, både i och utanför landet.

Tidigare var konfirmationen ett krav för att få delta i nattvardsfirandet. Så är det inte längre, idag får alla som är döpta ta emot nattvard. Även utformningen av konfirmationen och den avslutande gudstjänsten är betydligt friare till sin utformning är förr i tiden då konfirmanderna förväntades kunna svara på en mängd frågor kring Bibeln och dess innehåll.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Relaterade taggar:

Här hittar du material som kan relateras till konfirmation förr och idag.

Uppdaterad: 
29 januari 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Konfirmation

M
Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-11-26
Det finns många olika traditioner och högtider inom kristendomen och de flesta kretsar kring händelser i Jesu liv. I den här artikeln presenteras några av kristendomens viktigaste ritualer samt...

Länkar om Konfirmation

Sortera efter:
          

Läxhjälpsfilm (20:26 min) för högstadiet gjord av läraren Jakob Björkengren som berättar om kristendomens högtider, ritualer och levnadsregler. Filmen tar upp sakrament, jul, påsk, pingst och mycket mer.

Spara som favorit
          

Enkel genomgång om kristendomens grunder (10:30 min). Första delen av två. Filmen är gjord av SO-läraren Göran Strömberg.

Spara som favorit
          

Länksida i Wikipedia där du hittar artiklar om svenska högtider och traditioner. Här kan du läsa om påsk, Valborgsmässoafton, 1:a maj, midsommar, Mårtensdagen, Lucia, jul, nyårsafton, Sveriges nationaldag, FN-dagen, internationella kvinnodagen, mors dag m.m.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Svenska kyrkans webbsida där du kan läs om konfirmationen. Konfirmationen var från början en del av de första kristnas dopritual. Men vad står konfirmationen för idag? Gå in och läs själv…

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På Härnöstudiers webbsida hittar du massor av fakta om kristendomen. Här berättas om Jesus teologi, det kristna gudsbegreppet, den historiske Jesus, bergspredikan, den tidiga kristendomen, liturgi, sakramenten, den kristna missionen, den ortodoxa kyrkan, västkyrkan under medeltiden, reformationen, Martin Luther, Jean Calvin och mycket annat. Härnöstudier är en organisation som erbjuder nätbaserade gymnasiekurser i syfte att främja flexibelt lärande.

Spara som favorit

Relaterade taggar

Dop