Jungfru Maria - Jesus mamma

Maria, Jesus mamma, är den mest betydande kvinnan i Nya testamentet. Hon nämns på flera ställen i bibeltexterna och i det kristna fromhetslivet intar hon en enastående rangplats.
L

Maria och Jesus. Bilder av Jungfru Maria och andra helgon är mycket vanliga inom katolicismen och ortodox kristendom.

Maria som människa vet vi inte så mycket om. Vi vet inte ens hur hon såg ut.

Namnet Maria var mycket vanligt i israeliska familjer under denna tid.

Evangelisten Markus beskriver kortfattat Maria, medan den yngre evangelisten Lukas ger henne en mer framträdande roll.

Jungfruföderskan Maria

Evangelisterna Matteus och Lukas förde fram jungfrufödelsens idé, vilket skulle få stor betydelse i framtiden.

ANNONS

ANNONS

Vid kyrkomötet i Efesos år 431 blev Maria officiellt betraktad som ”Jungfru Maria”, gudaföderskan, Guds moder.

Maria som Jesus mamma

I Jakobs evangelium, som var en grekisk skrift från 100-talet, kan man läsa att Maria var ett senkommet barn till rika och fromma judiska föräldrar, Joakim och Anna.

Maria kom från den lilla galileiska staden Nasaret och hon talade arameiska, Jesus modersmål.

Vid 14 års ålder blev hon förlovad med timmermannen Josef.

Maria spelar inte någon större roll i samband med Jesus verksamhet. Hon håller sig i bakgrunden hemma i Nasaret. Maria återfinns dock vid Jesus korsfästelse och är tillsammans med lärjungarna efter uppståndelsen.

Mariakulten inom katolicismen

Inom den katolska kyrkan intar Mariakulten en viktig plats.

Tidigt spreds uppfattningen bland de kristna att Maria efter sin död lyftes upp till himmelens härlighet med kropp och själ.

Under medeltiden växte vördnaden för Maria. Hymner och särskilda böner som Ave Maria tillkom.

Jungfru Maria, eller Madonna som hon också kallas, är kristendomens främsta helgon.

Läran om Marias uppstigande till himlen gjordes till en dogm (grundläggande lära) inom den katolska kyrkan först 1950. Den ortodoxa kyrkan och de protestantiska kyrkorna förkastar (godkänner inte) denna lära.

I ett möte med ängeln Gabriel fick Maria veta att hon - trots att hon var jungfru (oskuld) - skulle föda en son som skulle uppfylla Gamla testamentets profetior (judarnas tro på Messias).

Det finns många kloster där man speciellt vördar Maria. I svensk medeltid gäller det speciellt Cisterciensorden. Den heliga Birgitta förde traditionen vidare till sin egen klosterstiftelse - Birgittinorden.

Många vallfartsorter är förknippade med Mariamirkakler och Mariauppenbarelser, t.ex. den svarta madonnan i klostret Jasna Góra i Czestochowa, som sägs ha räddat Polen undan svenskarnas härjningar (under 1600-talet och början av 1700-talet).En annan kända ort där Maria ska ha uppenbarat sig är Lourdes i Frankrike.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Helgon

LÄS MER: Bibliska personer

LÄS MER: Jesus

LÄS MER: Katolicismen

PODCAST: Jesus födelse

Användbara begrepp

Evangelium: De nedskrivna delarna i Nya testamentet som berättar om Jesus liv, ord och gärningar. De fyra evangelierna som har godtagits officiellt av kyrkan och införts i Nya testamentet är: Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet.

Helgon: En avliden person som av katolska eller någon av de ortodoxt kristna kyrkorna anses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap och senare helgonförklarats av påven eller ledningen inom någon av de ortodoxa kyrkorna.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.
 

Jungfru Marias festdagar

Insprängt i det s.k.Kristusåret - som är en del av kyrkoåret - ligger Mariaåret. Under det första kvartalet infaller både Jungfru Marias kyrkogångsdag ("ljus- eller kyndelsmässodagen") och Jungfru Maria bebådelsedag.

På bebådelsedagen får Maria av ängeln Gabriel veta att hon ska föda Jesus - och dagen infaller följaktligen nio månader före jul, 25 mars. Som särskild helgdag firades bebådelsedagen för sista gången 1952. Sammanställningen "vår fru" (= Maria) har i talspråket smält samman till "våffla" - och gett upphov till våffelätandet just - "våffeldagen".

Enligt den gamla julianska kalendern inföll vårdagjämningen på just Marie bebådelsedag. Självfallet har massor av folkliga och säkert delvis religiöst påverkade ceremonier ägt rum på en så viktig dag.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad bestämdes i Efesos år 431?
   
 2. Nämn några fakta om Marias liv.
   
 3. Vilken roll spelar Maria i samband med Jesus verksamhet?
   
 4. Hur vördar man Maria inom den katolska kyrkan?
   
 5. Nämn någon vallfartsort där man vördar Maria och förklara också varför.
   

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Artikelserie om Jesus liv och död

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 29 september 2023
Publicerad: 27 februari 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

M

Den underjordiska terrakottaarmén

Som många andra härskare genom historien ville Shi Huangdi, den förste kejsaren av Kina, ha med sig...

M

Cicero - offer i blodig maktkamp om Rom

Cicero (106-43 f.Kr) var redan under sin samtid en berömd politiker med en lång politisk bana bakom...

M

Antonius och Kleopatra - kärlekshistoria med blodigt slut

Efter mordet på Caesar fick tre män i uppdrag att hämnas hans död: Caesars unge släkting Octavianus...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Re

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Re

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Re

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och...

Relaterade taggar

Re
Jesus blyinfattat fönster

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...

Re
Jesus

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Re
Jeanne d'Arc

Berömda kvinnor

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men männen har i alla tider givits förtur...

Re
Bibeln

Nya testamentet

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kristi himmelsfärdsdagen och pingst

av: Mattias Axelsson
2018-05-10

Mattias sätter sig själv i studion för att förklara lite kort om Kristi himmelsfärd och om pingsten.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna