+ Visa hela artikelserien

Jungfru Maria - Jesus mamma

Maria, Jesus mamma, är den mest betydande kvinnan i Nya testamentet. Hon nämns på flera ställen i bibeltexterna och i det kristna fromhetslivet intar hon en enastående rangplats.
L

Maria och Jesus. Bilder av Jungfru Maria och andra helgon är mycket vanliga inom katolicismen och ortodox kristendom.

Maria som människa vet vi inte så mycket om. Vi vet inte ens hur hon såg ut.

Namnet Maria var mycket vanligt i israeliska familjer under denna tid.

Evangelisten Markus beskriver kortfattat Maria, medan den yngre evangelisten Lukas ger henne en mer framträdande roll.

Jungfruföderskan Maria

Evangelisterna Matteus och Lukas förde fram jungfrufödelsens idé, vilket skulle få stor betydelse i framtiden.

Vid kyrkomötet i Efesos år 431 blev Maria officiellt betraktad som ”Jungfru Maria”, gudaföderskan, Guds moder.

ANNONS

ANNONS

Relevanta begrepp

Evangelium: De nedskrivna delarna i Nya testamentet som berättar om Jesu liv, ord och gärningar. De fyra evangelierna som har godtagits officiellt av kyrkan och införts i Nya testamentet är: Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet.

Helgon: En avliden person som av katolska eller någon av de ortodoxt kristna kyrkorna anses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap och senare helgonförklarats av påven eller ledningen inom någon av de ortodoxa kyrkorna.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.

Maria som Jesus mamma

I Jakobs evangelium, som var en grekisk skrift från 100-talet, kan man läsa att Maria var ett senkommet barn till rika och fromma judiska föräldrar, Joakim och Anna.

Maria kom från den lilla galileiska staden Nasaret och hon talade arameiska, Jesu modersmål.

Vid 14 års ålder blev hon förlovad med timmermannen Josef.

Maria spelar inte någon större roll i samband med Jesu verksamhet. Hon håller sig i bakgrunden hemma i Nasaret. Maria återfinns dock vid Jesu korsfästelse och är tillsammans med lärjungarna efter uppståndelsen.

Mariakulten inom katolicismen

Inom den katolska kyrkan intar Mariakulten en viktig plats.

Tidigt spreds uppfattningen bland de kristna att Maria efter sin död lyftes upp till himmelens härlighet med kropp och själ.

Under medeltiden växte vördnaden för Maria. Hymner och särskilda böner som Ave Maria tillkom.

Jungfru Maria, eller Madonna som hon också kallas, är kristendomens främsta helgon.

Läran om Marias uppstigande till himlen gjordes till en dogm (grundläggande lära) inom den katolska kyrkan först 1950. Den ortodoxa kyrkan och de protestantiska kyrkorna förkastar (godkänner inte) denna lära.

I ett möte med ängeln Gabriel fick Maria veta att hon - trots att hon var jungfru (oskuld) - skulle föda en son som skulle uppfylla Gamla testamentets profetior (judarnas tro på Messias).

Det finns många kloster där man speciellt vördar Maria. I svensk medeltid gäller det speciellt Cisterciensorden. Den heliga Birgitta förde traditionen vidare till sin egen klosterstiftelse - Birgittinorden.

Många vallfartsorter är förknippade med Mariamirkakler och Mariauppenbarelser, t.ex. den svarta madonnan i klostret Jasna Góra i Czestochowa, som sägs ha räddat Polen undan svenskarnas härjningar (under 1600-talet och början av 1700-talet).

En annan kända ort där Maria ska ha uppenbarat sig är Lourdes i Frankrike.

LÄS MER: Helgon

LÄS MER: Bibliska personer

LÄS MER: Jesus

LÄS MER: Katolicismen

PODCAST: Jesus födelse

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

 1. Vad bestämdes i Efesos år 431?
   
 2. Nämn några fakta om Marias liv.
   
 3. Vilken roll spelar Maria i samband med Jesu verksamhet?
   
 4. Hur vördar man Maria inom den katolska kyrkan?
   
 5. Nämn någon vallfartsort där man vördar Maria och förklara också varför.

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Artikelserie om Jesus liv och död

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 10 mars 2021
Publicerad: 27 februari 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Medeltidens helgonkult

Med helgonkult menas dyrkan av heliga män och kvinnor som genom sina liv och gärningar visat sig...

S

Wittenbergs lärda spred protestantismens idéer till Sverige

Om några månader skulle Olof Petersson ta sin magisterexamen i teologi. Nu i oktober 1517 var han...

S

Kristendomen blir romersk statsreligion

Under 300-talet ändrades situationen radikalt för de kristna. Från att ha varit utsatta för...

S

Kristendomen under de första århundradena

Kristendomens tvåtusenåriga historia handlar om hur en liten skara människor i Palestina i tro på...

ANNONS

Ämneskategorier

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och...

Relaterade taggar

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Berömda kvinnor

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men männen har i alla tider givits förtur...