Franciskus av Assisi och Franciskanorden

Franciskus av Assisi tillhör ett av den kristna världens mest omtyckta helgon. Många städer, gator och kyrkor bär hans namn. Hans anda lever i den stora Franciskanorden, den största munkorden inom den katolska kyrkan.
M

Franciskus grundade Franciskanorden och vördas som helgon i katolska kyrkan med firande av helgondag den 4 oktober.

Inget helgon som ung

Franciskus föddes 1181 i Assisis, som son till en rik klädeshandlare. I sin ungdom deltog Franciskus i ett glatt nöjesliv. Som tonåring var han något av en playboy och slösare. Franciskus kunde dra från krog till krog tillsammans med sina kamrater.

Under ett år som krigsfånge och efter en svår sjukdom mognade ett beslut att bli riddare. Men inre röster fick honom att ändra sina planer.

I det lilla fallfärdiga kapellet San Damiano hörde han en röst under ett krucifix som sa: ”Franciskus, gå och bygg upp min kyrka igen. Du ser att den håller på att förfalla”.

Franciskus tog uppmaningen bokstavligt, och för att skaffa pengar till reparation av kyrkan sålde han en del av pappans varulager. Men kyrkan ville inte ta emot pengarna utan dessa återlämnades till pappan.

ANNONS

ANNONS

Pappan, Pietro Bernnardone, stämde 1207 sin 25-årige son för förskingring. Pappan vann målet, men förlorade en son. ”Från och med nu”, sa Franciscus, ”ska jag bara tjäna en fader - Gud”.

Franciskanorden bildas

Franciskus lämnade hemmet för att tillsammans med några likasinnade börja ett kringflackande liv. De tiggde från de rika, gav åt de fattiga, vårdade de sjuka och predikade för alla de mötte.

Franciskus predikan för fåglarna. Bild gjord av Giotto (1266–1337).

År 1209 när Franciskus lilla följe hade växt till 12 medlemmar, begav han sig till påven för att få sitt brödraskap officiellt erkänt. Med sig hade han en författning som han skrivit och som lade tonvikten vid ett enkelt liv i enlighet med evangeliets ord.

Påven Innocentius III, en enkel och vis man, etablerade därmed Franciskanorden. Medlemmarna skulle inte vara munkar bundna till ett liv i kloster, utan tiggarmunkar, fria att vandra och predika var som helst.

Franciskanerna gick ofta under öknamnet ”gråbröder” på grund av sin gråa klädedräkt, som skilde dem från ”svartbröderna” (eller dominikanerna).

Många förknippar Franciskus med fåglarna och djuren, som enligt legenden trollbundna lyssnade till hans predikningar.

Franciskus arbetade främst i städerna, som snabbt växte fram i medeltidens Italien och där han predikade för de fattiga och hjälpte dem.

Franciskus dog vid 44 års ålder år 1226 i kapellet Portiuncula utanför hemstaden. Han helgonförklarades redan 1228.

ANNONS

ANNONS

Franciskanorden

Denna munkorden var den första av tiggarordnarna och grundades på 1200-talet av italienaren Franciskus av Assisi (1182-1226). Franciskanerna blev mycket populära för sin enkelhet och de gjorde under medeltiden stora insatser i mission och vetenskap. Franciskus vördnad (respekt, dyrkan) av naturen har fått aktualitet i vår tid med dess intresse för ekologisk balalans och hållbar utveckling.

På medeltiden hade franciskanerna mest grå dräkt, men numera är den oftast brun.

Bland de svenska franciskanklostren fanns bland annat Gråmunkeklostret på Riddarholmen i Stockholm. Riddarholmskyrkan var en del av det klostret.

Uppgifter och frågor

 1. Ge exempel på att Franciscus är ett omtyckt helgon.
   
 2. Hur gick det till när Franciscus blev frälst?
   
 3. Vad hände år 1209?
   
 4. Nämn fakta om Franciskanerna.
   
 5. Varför förknippar man Franciscus med djuren?
   
 6. Hur slutade hans liv?

 

Text: Carsten Ryytty, författare och tidigare SO-lärare

Senast uppdaterad: 12 juli 2021
Publicerad: 8 oktober 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

Sponsrad

Livesända medeltidslektioner från Glimmingehus

De livesända medeltidslektionerna från Glimmingehus har blivit en succé och hundratals...

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika...

S

1600-talet, renlärighetens epok: Katolsk motreformation och evangelisk konfessionalism

I det kristna Europa var 1600-talet renlärighetens epok. Det gäller både för den katolska och den...

M

Paulus - kristendomens näst viktigaste person?

Hade kristendomen funnits idag om inte Saul (Paulus på grekiska) trodde sig ha fått en vision från...

ANNONS

Ämneskategorier

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och...

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Relaterade taggar

Kloster

Klostren var viktiga kulturhärdar och humanitära fristäder i medeltidens Europa. I klostren bedrevs...

Franciskanorden

Franciskanorden, Ordo fratrum minorum, mindrebröderna, kyrklig orden stadfäst 1223, ursprungligen...