Katolska kyrkans sakrament

Ordet sakrament betyder "helig handling". Inom den katolska kyrkan finns det sju sakrament. Enligt katolsk tro har Gud gett människorna särskilda tecken på sin närvaro. Det är dessa synliga tecken som kallas sakrament.
L

Dopljus i en katolsk kyrka. Dopet är det viktigaste av sakramenten.

Dop

Dopet är det första och viktigaste sakramentet. Det är genom dopet som människan föds till ett nytt liv och blir medlem i kyrkan. Genom dopet föds man till det nya livet med Kristus.

När en präst döper öser han vatten över barnets panna tre gånger i form av kors och säger: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”. Det är också nu föräldrarna lovar att ansvara att barnet får växa upp i kyrkans tro.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Ritual/Rit: Speciell handling med religiös betydelse som ofta utförs i en speciell ordning, t.ex. bröllop, begravning, bön, ceremonier osv.

Sakrament: Kristendomens mest centrala heliga handlingar. Sakramenten innefattar därför kristendomens viktigaste riter och ceremonier.

Konfirmation

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. Det innebär att man vill fortsätta sitt vuxna liv i kyrkan. Vid denna högtid tecknar biskopen ett kors med helig olja på konfirmandens panna. I Sverige konfirmeras katoliker vid 15-års ålder.

Nattvard

Nattvarden kallas Altarets sakrament och är höjdpunkten i mässan. Nattvarden firas varje dag i kyrkan. Under ritualen symboliserar brödet och vinet Jesus kropp och blod. Genom att ta nattvarden tar man emot Jesus själv.

Bikt

Bikt innebär att man bekänner för prästen de synder man begått. Det händer ganska ofta att katolikerna går till prästen för att bikta sig. Efter bikten kan prästen uppmana den som biktar sig att göra bot, att rätta till något eller på annat sätt sona det fel personen har gjort.

Bikten sker ofta i en biktstol. Den består av två bås som är åtskilda av en vägg med en liten öppning. Ibland finns det ett skynke i öppningen så att den som biktar sig ska kunna vara anonym. Prästen har tystnadsplikt och får inte avslöja något som har kommit fram vid bikten.

Äktenskap

Äktenskapet är ett sakrament ”sammanfogat av Gud”. Av den anledningen kan kyrkan inte välsigna ett nytt äktenskap som ingås efter skilsmässa. Men en kyrklig domstol kan på begäran undersöka om ett tidigare äktenskap varit giltigt eller inte. Om äktenskapet ingåtts under tvång kan man få äktenskapet ogiltigförklarat.

Om en katolik har skilt sig utan kyrkans tillåtelse är han eller hon utestängd från de övriga sakramenten.

Prästvigning

Prästvigningen är ett av sakramenten. Invigningen sker i samband med en mässa. En biskop lägger händerna på den blivande prästens huvud och inviger honom. Genom prästvigningen får prästen fullmakt att leda mässan och förmedla de olika sakramenten till församlingen. Katolska präster får inte bilda familj utan ska leva i sexuell avhållsamhet. Det kallas celibat.

De sjukas smörjelse

De sjukas smörjelse kallades tidigare för den ”sista smörjelsen”. När någon katolik blir svårt sjuk och döden närmar sig kan han eller hon få denna smörjelse av prästen. Prästen smörjer den sjukes panna och händer med olja och ber för den sjuke att denne ska klara sitt lidande och tillfriskna.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Katolicismen

LÄS MER: Kristendomens riter

LÄS MER: Kristna traditioner och högtider

LÄS MER: Dop

LÄS MER: Konfirmation

LÄS MER: Nattvard

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad betyder ordet sakrament?
   
 2. Vad innebär det?
   
 3. Vilka är sakramenten?
   
 4. Vad händer vid dopet?
   
 5. Vad händer under nattvarden?
   
 6. Vad innebär bikten och vad händer sen?
   
 7. Nämn fakta om äktenskapet.
   
 8. Nämn något om prästerna.
   
 9. Vad innebär den sista smörjelsen?
   

 

 Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 7 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Häst

Människans syn på hästen som helig varelse

Kontakten mellan hästen och människan har funnits alltsedan mänsklighetens vagga. Relationen har...

M
Jultomte

Jul - gåvornas, ljusens och matens högtid

Julen i Sverige är en festlig blandning av både gamla traditioner och nya seder. Här berättas om...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

M
Tårta och firande

Svenska ceremonier och seder - från vaggan till graven

De senaste hundra åren har inneburit att de ceremonier som förr i tiden var förknippade med...

M

Bröllop förr och idag

Det är sköna maj, bröllopsklockorna ljuder och brudparet duckar för risgrynen som regnar på...

S

1600-talet, renlärighetens epok: Katolsk motreformation och evangelisk konfessionalism

I det kristna Europa var 1600-talet renlärighetens epok. Det gäller både för den katolska och den...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Myt och rit

Myter är berättelser inom religionerna som försöker besvara de stora livsfrågorna. Religiösa riter är bestämda...

Re

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Re

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Relaterade taggar

Re
Dop

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att...

Re
Konfirmander i kyrkan.

Konfirmation

Konfirmationen en kristen ritual som fungerar som en bekräftelse av dopet. Ordet konfirmation...

Re
Präst

Nattvard

Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium. Den är ett återupprepande...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Fastlagen och fastan

av: Mattias Axelsson
2021-02-15

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om fastlagen och fastan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Reformationen och kyrkans splittring

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

+ Lyssna