Tagg om dop

Dop

L
Dopet utgör en "övergångsrit" där den döpta upptas i den kristna kyrkans gemenskap.

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att barnet eller den vuxne upptas i den kristna kyrkan (församlingen).

Bruket att döpa går tillbaka till Jesu tid och de första kristna. Jesus blev själv döpt av Johannes Döparen och befallde (Matt 28:19) också att hans lärjungar skulle döpas.

Dopet är en symbol för död (från det gamla livet) och uppståndelse (till livet med Kristus).

Man brukar säga att den som döps blir upptagen i den kristna församlingen.

Enligt kristen tro blir människan renad från synd genom dopet. Före dopet är barnet i det ondas våld. Genom dopet befrias barnet och kommer in under Guds beskydd.

Eftersom dopet symboliserar en slags pånyttfödelse av individen har det också blivit tradition att förena barndop med namngivning.

LÄS MER: Kristendomens riter

LÄS MER: Kristna traditioner och högtider

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som handlar om dop i ett historiskt eller nutida perspektiv.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Dop

M

Kristna traditioner och högtider

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-11-26

Det finns många olika traditioner och högtider inom kristendomen och de flesta kretsar kring händelser i Jesu liv. I den här artikeln presenteras några av kristendomens viktigaste ritualer samt kyrkoårets mest betydelsefulla högtider...

+ Läs mer

M

Den kristna läran

av: Hanna Hägerland
2017-09-02

Kristendomen är världens största religion och har omkring två miljarder anhängare. I den här artikeln kan du läsa om grunderna i den kristna tron: synen på Gud, frälsning, dopet, nattvarden och så vidare...

+ Läs mer

L

Katolska kyrkans sakrament

av: Carsten Ryytty
2015-09-07

Ordet sakrament betyder "helig handling". Inom den katolska kyrkan finns det sju sakrament. Enligt katolsk tro har Gud gett människorna särskilda tecken på sin närvaro. Det är dessa synliga tecken som kallas sakrament...

+ Läs mer

M

Baptismen

av: Carsten Ryytty
2014-06-23

När baptismen kom till Sverige blev många präster oerhört rädda eftersom baptisterna inte döpte sina nyfödda barn. För de svenska prästerna innebar det att de odöpta skulle komma till helvetet. Det hände att baptisternas småbarn slets ur mödrarnas armar för att en präst skulle få tvångsdöpa dem...

+ Läs mer

Länkar om Dop

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS