Gränsfred vid krig på 1500-talet och 1600-talet

Artikel i tidningen Populär Historia som belyser förhållandet i krigstid mellan människorna som bodde längs med gränserna. Under 1500- och 1600-talet gick grannsämjan ofta före rikets intressen. Under alla krig mellan Sverige och Danmark slöt folk på ömse sidor riksgränsen avtal om lokala freder…

Senast uppdaterad: 8 augusti 2019
Publicerad: 21 april 2009

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Stormaktstidens Sverige

Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (...

Danmarks historia

Här hittar du material som behandlar Danmarks historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Skånes historia

Här hittar du material som kan relateras till Skånes historia från stenåldern och framåt.

SO-rummet tag typ

Uppror och frihetskamp

Här hittar du material som kan relateras till uppror och olika former av frihetskamp genom...

Nordiska sjuårskriget

Nordiska sjuårskriget var ett krig som utkämpades 1563-1570 mellan å ena sidan Sverige, å andra...