Artikelsamling om Irans historia

          

I den här artikelsamlingen hittar du massor av artiklar som berör Irans historia ur olika perspektiv och som bryter mot den massmediala bilden av landet. Artiklarna fyller ut ett tomt rum där informationen om Iran annars är knapphändig - undantaget ett medialt flöde där revolutioner, slöjor, kärnkraft och reformsträvanden dominerar...

Kategorier:
5
Average: 5 (1 vote)