Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionerna

Från slutet av 1700-talet till slutet av 1900-talet skakades världen av flera stora revolutioner. USA bröt sig loss från Storbritannien och skapade en ny sorts nation som senare blev ett framtida demokratiskt föredöme. I Frankrike kullkastades det gamla ståndssamhället, vilket fick ringar på vattnet i hela Europa. Haitis kamp mot slaveriet och kolonialism ledde fram till det första självständiga landet i Amerika med en svart majoritetsbefolkning. Ryssland gick från tsarstyre till kommunistiskt styre och utvecklades senare under 1900-talet till en supermakt. Och Iran bytte en västvänlig shah mot en islamistisk stat. Varje revolution hade unika orsaker och följder, men alla hade en djupgående påverkan på sin samtid och tiden efter.
M
Revolutioner

Fem viktiga politiska revolutioner.

En politisk revolution är en händelse eller serie av händelser som förändrar ett samhälle i grunden. Ofta får de politiska revolutionerna betydelse inte bara i sin samtid, utan de ger avtryck långt in i framtiden. Här är tidernas mest betydelsefulla politiska revolutioner.

5. Haitiska revolutionen (1791-1804)

Den västra delen av ön Hispaniola var i slutet av 1700-talet en fransk koloni - St Domingue. År 1789 startade den franska revolutionen med dess idéer om folkrepresentation och mänskliga rättigheter. Idéerna inspirerade till uppror i kolonin.

ANNONS

ANNONS

Dels var det vita kolonister som krävde självständighet (likt USA fått några år tidigare) och dels var det svarta slavar som ville avskaffa slaveriet och ställde krav på mänskliga rättigheter även för dem.

Större delen av slavbefolkningen på ön deltog i revolutionen och 1794 avskaffades slaveriet i alla franska kolonier. Napoleon tog makten i Frankrike 1799 men han lyckades aldrig återta kontrollen över kolonin St Domingue och 1804 utropades Haiti som det första självständiga landet i Amerika med svart befolkningsmajoritet.

Revolutionen på Haiti i slutet av 1700-talet har inte enbart betydelse på grund av att Haiti fick självständighet. Det betydde också att Napoleons planer om dominans i Nordamerika gick om intet.

4. Amerikanska revolutionen (1776-1783)

Nordamerika koloniserades av européer från 1500-talet och framåt. I kölvattnet av upplysningstidens idéer om individens frihet och folkligt medbestämmande växte en rörelse bland kolonisterna fram som krävde amerikansk självständighet ifrån moderlandet Storbritannien.

Under mitten av 1700-talet rasade sjuårskriget mellan bl.a. Storbritannien och Frankrike. Eftersom båda länderna hade kolonier i Nordamerika förlades striderna också där. Resultatet blev att fransmännen tvingades lämna kontinenten. Dock var kriget kostsamt och Storbritannien ökade skatteuttaget från Amerika, vilket ledde till våldsamma protester från kolonisterna.

År 1776 förklarade sig de tretton brittiska kolonierna som det självständiga Amerikas Förenta Stater (USA). I självständighetsförklaringen ingick också en lista över mänskliga fri- och rättigheter. Under knappt tio år försökte britterna behålla sina kolonier, men genom framgångsrikt gerillakrig (stött av Frankrike) lyckades det nybildade USA försvara sin självständighet och 1783 erkändes USA av Storbritannien.

Det som gör amerikanska revolutionen betydelsefull är att USA som land representerade något helt nytt. Ett land utan statskyrka, utan kung och utan adel. Deras grundlag med maktdelning mellan president, parlament och domstol var också något radikalt nytt.

3. Iranska revolutionen (1979)

Islam har ända sedan Muhammed och de första kalifernas dagar varit en politisk kraft. Redan under 600-talet hade ett stort muslimskt rike (kalifat) skapats. Men i modern tid är det framförallt den iranska revolutionen och Ayatollah Khomeini som introducerat islam i allmänhet och islamismen i synnerhet som politisk kraft.

Iran styrdes sedan mitten av 1900-talet av den västorienterade och auktoritäre shahen Mohammad Reza Pahlavi. Han reformerade landet och levnadsstandarden steg, samtidigt som klyftorna och missnöjet från religiösa ledare ökade.

ANNONS

ANNONS

Ayatollah Khomeini var en av de personer i Iran som starkast opponerade sig mot reformerna och han gjorde det på religiös grund. Hans agitation var så stark att han tvingades i exil. Han återkom dock 1979 och var en av centralfigurerna i den islamistiska revolution som i grunden förvandlade den iranska samhället till en teokrati. Den iranska revolutionen satte islamismen som politisk rörelse på världskartan.

Många är de rörelser som inspirerats av Khomeinis revolution. Dessutom ville och lyckades Iran 1979 också vara ett alternativ till den tydliga dualism (öst eller väst) som dominerade under kalla kriget. Idag är Iran (vid sidan om Saudi) en av de tydligaste maktfaktorerna i Mellanöstern.

2. Ryska revolutionen (februari och oktober 1917)

Ryska revolutionen 1917 kan egentligen syfta på två olika händelser - en i februari och en i oktober (om vi använder den gamla julianska kalendern, vilket man gjorde i Ryssland 1917).

Februarirevolutionen var resultatet av folkligt missnöje dels med tsaren och dels med första världskriget. Revolutionen fick till följd att den ryske tsaren - Nikolaj II - störtades och en flera hundra år lång tradition av tsarstyre i landet var till ända, men Rysslands deltagande i kriget fortsatte. Dock fick landet politiska friheter man inte haft tidigare.

Parallellt med att en ny regering tog över styret i landet bildades sovjeter (arbetarråd) som i praktiken snabbt togs över av bolsjevikerna med Lenin och Trotskij i spetsen. Det fortsatta missnöjet med kriget gjorde att bolsjevikerna växte. Och i oktober 1917 grep man makten i en tämligen oblodig revolution. Ett skott avfyrades från pansarkryssaren Aurora när bolsjevikerna tog makten.

Följderna av ryska revolutionen var enorma. Ur oktoberrevolutionen växte Sovjetunionen fram - ett land som (vid sidan av USA) fullständigt skulle komma att dominera världspolitiken under andra hälften av 1900-talet och som var en av de viktiga orsakerna till att nazisterna inte vann andra världskriget. Dessutom var ryska revolutionen det dittills mest kraftfulla exemplet på den revolutionära socialismen potential att bli statsideologi.

1. Franska revolutionen (1789-1799)

I europeiska epokindelning brukar 1789 vara startåret för “modern tid” - bara det visar på vilken enorm betydelse den franska revolutionen har och har haft.

Det hela började som ett uppror mot politiska och ekonomiska orättvisor i landet. Kungligt envälde, höga skatter, missväxt och en föråldrad ståndsriksdag där inte folket fick vara med och bestämma, utgjorde förutsättningar för ett uppror.

ANNONS

ANNONS

Med inspiration från bland annat upplysningens idéer och amerikanska revolutionen lämnade “det tredje ståndet” riksdagen 1789 och utropade sig själva som Nationalförsamlingen (Frankrikes riksdag). Adelns och prästerna privilegier avskaffades och man utropade de mänskliga rättigheterna: frihet, jämlikhet och broderskap.Franska revolutionen blev snart allt mer blodig. Kungafamiljen avrättades 1792 och tiotusentals (verkliga eller inbillade) revolutionsmotståndare gick samma öde till mötes. Tio år efter revolutionens start tog Napoleon makten. Revolutionen var därmed över.

Den franska revolutionen fick enorma politiska följder i Frankrike och Europa. Det gamla ståndssamhället började falla som dominobrickor runt om i Europa. Nya idéer om frihet, medborgarskap och mänskliga rättigheter spred sig över kontinenten. Idéer som vi idag ser som självklara, men som utan den franska revolutionen 1789 kanske inte hade slagit igenom.

LÄS MER:  Franska revolutionen

LÄS MER: Ryska revolutionen

LÄS MER: Amerikanska revolutionen

LÄS MER: Haitis historia

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka var de stora idéerna som drev den amerikanska revolutionen?
   
 2. Vilka var de två grupperna som revolterade i den Haitiska revolutionen och vad ville de uppnå?
   
 3. Vad blev konsekvenserna av Haitiska revolutionen för Napoleon?
   
 4. Vem var Ayatollah Khomeini och vilken roll spelade han i den iranska revolutionen?
   
 5. Hur förändrade den iranska revolutionen bilden av islam som politisk kraft?
   
 6. Vilka två revolutioner ägde rum i Ryssland 1917 och vad skilde dem åt?
   
 7. Vad menas med att franska revolutionen var en katalysator för mänskliga rättigheter?

Ta reda på:

 1. Nämn några andra revolutioner som också har haft stort inflytande men som inte nämns i texten.
   
 2. Ge exempel på hur USA:s grundlag blev en förebild för andra länder.
   
 3. Nämn några av de orättvisor och problem som ledde till den franska revolutionen.
   
 4. Vilken påverkan hade den franska revolutionen på andra länder i Europa?

Fundera på:

 1. Om du skulle ranka dessa revolutioner utifrån deras globala påverkan, hur skulle din lista se ut och varför?

Diskutera:

 1. Vilken revolution anses vara den mest betydelsefulla och varför?
   

 

Text: Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap

 

Senast uppdaterad: 25 november 2023
Publicerad: 11 mars 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
massaker

Jacquerie - medeltidens största bondeuppror i Frankrike

La Jacquerie var ett stort bondeuppror som ägde rum i norra Frankrike 1358 under hundraårskriget....

SO-rummet bok
M
porträtt

George Orwells budskap med "Djurfarmen"

Vilka människor döljer sig bakom djuren i George Orwells bok Djurfarmen? Djurfarmen är...

SO-rummet bok
M
Svinen festar

Djurfarmen

I november 1943 sätter en engelsk författare det första arket i sin skrivmaskin och börjar skriva...

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

M
Dreyfusaffären

Dreyfusaffären - ett av historiens mest kända justitiemord

År 1894 blev den franska officeren Alfred Dreyfus oskyldigt dömd för högförräderi. Dreyfus, som var...

L
Kreml

Lätta fakta om Kreml

Kreml betyder borg eller fästning på ryska. Moskva har ett Kreml, men det har också många andra...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Amerikanska revolutionen

Amerikanska frihetskriget eller den amerikanska revolutionen (1776-1783), då USA blev en självständig stat.

Hi

Franska revolutionen

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

Hi

Ryska revolutionen

I samband med ryska revolutionen (1917) gjordes Ryssland kommunistiskt och ändrade namn till Sovjetunionen.

Hi
Karta

Frankrikes historia

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Hi
Karta

Irans historia

Historia om Iran. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Hi
karta

Haitis historia

Fördjupa dig i Haitis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
karta

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Hi
Napoleon

Statskupper

En statskupp är ett plötsligt (och i regel olagligt) maktövertagande i ett land - ofta utfört med...

Hi
giljotin

Franska revolutionens följder

Franska revolutionen som inleddes 1789 fick många både kort- och långsiktiga följder. Hela det...

Hi
lenin

Ryska revolutionens följder

Den ryska revolutionen 1917, som bestod av två händelser under samma år, kom att få långtgående...

Hi
Britterna kapitulerar

Amerikanska revolutionens följder

Den amerikanska revolutionen skapade den första stora republiken efter det antika Rom. Här skulle...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den ryska revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den ryska revolutionen. Vad var egentligen den ryska revolutionen och vilka orsaker låg bakom händelserna?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Kubakrisen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-24

Mattias, Kristoffer och Julia pratar om Kubakrisen - det närmaste världen har varit ett kärnvapenkrig, enligt många historiker.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Koreakriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om ett av de första krigen under kalla kriget - Koreakriget.

+ Lyssna