Om USA:s tillkomst

Av: Anders Larsson |
Tid:
14:42
|
|
          

Föreläsning (14:42 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om den amerikanska revolutionen och hur USA kom till. Här berörs bakgrund (orsaker), händelseförloppet samt några följder av USA:s tillkomst.

5
Average: 5 (1 vote)