Benjamin Franklin

Benjamin Franklin (1706-1790) var boktryckare, filosof, statsman, naturvetare och uppfinnare. Han betraktas som en av den amerikanska nationens fäder.
L

Benjamin Franklin, 1767.

Ett självlärt snille

Benjamin Franklin föddes 1706 i staden Boston som var huvudstad i Massachusetts Bay-provinsen, en av de ursprungliga 13 brittiska kolonierna i Nordamerika (se karta). Pappan arbetade som ljusstöpare och familjen bestod av 17 barn. Benjamin fick bara gå i skola under ett år, men han skaffade sig kunskaper på egen hand. Franklin blev snart mycket kunnig i olika naturvetenskapliga ämnen och hade därtill språkbegåvning. Förutom engelska (som var modersmål) behärskade han latin, franska, tyska, spanska och italienska.

Vid 12 års ålder började han arbeta på ett tryckeri. Vid 23 års ålder var han ägare av ett eget tryckeri i Philadelphia och började ge ut en tidning.

ANNONS

ANNONS

Som delstatspolitiker var han med om att organisera polis, brandväsen och skyddskårer. Därutöver var han med om att grunda det första offentliga lånebiblioteket i de amerikanska kolonierna vilket blev en stor succé. Idén om lånebibliotek spred sig sedan vidare från Philadelphia till andra amerikanska städer.

Vid 42 års ålder var han ekonomiskt oberoende. Franklin lämnade nu affärerna för att ägna sin tid åt vetenskap och att arbeta för sitt land.

Berömd naturforskare och uppfinnare

Franklin var en av sin tids främsta naturforskare och uppfinnare. Som vetenskapsman är han mest känd för sina upptäckter inom elektricitetens område: upptäckten av negativ- och positiv laddning samt att blixten är strömförande.

Den 15 juni 1752 utfördes det experiment som Franklin är mest känd för, då han med hjälp av en drake under ett åskväder kunde bevisa att blixten är strömförande. Samtidigt konstruerade han en åskledare. Han ledde en isolerad metalltråd ner till en vattenpump, där den jordades.

Hans undersökningar av elektriciteten ledde till att blixten kunde beskrivas som en elektrisk urladdning. En praktisk tillämpning av denna kunskap var åskledaren, en uppfinning som gjorde Franklin berömd. Uppfinningen av åskledaren betydde att många människor kunde befrias från sin skräck för åska och har under tidernas lopp räddat egendom för enorma belopp. Han uppfann även den så kallade Franklin-kaminen, som är utrustad med en varmluftsradiator och som används än idag.

Vid 78 års ålder gjorde han en annan praktisk uppfinning som hjälpt många äldre människor sedan dess, nämligen bifokal slipning av glasögon. Bifokalslipade glasögon har två olika slipningar - en för långt håll och en för nära håll - på samma glas för att undvika behovet av två par glasögon.

Franklin var mycket intresserad av naturens växlingar och beskrev bland annat hur orkaner uppstod. Han visade också att vattnets kokpunkt sjönk med lufttrycket. Han var den förste som kom underfund med att mörkt tyg tar åt sig mycket mera solvärme än ljus.

ANNONS

ANNONS

Benjamin Franklin, ca 1785.

Mest känd som statsman

Franklin är trots alla sina uppfinningar mest känd som statsman. Han var en av de amerikanska kolonisternas viktigaste ledare under den amerikanska revolutionen då de 13 kolonierna försökte göra sig självständiga från Storbritannien. Benjamin Franklin var en av de personer som utarbetade USA:s konstitution.

År 1776 reste Franklin på ett diplomatiskt uppdrag som (den nya och självutropade staten) USA:s sändebud till Frankrike. I Frankrike blev han snabbt mycket populär och blev som person en symbol för den unga livskraftiga amerikanska staten.

Franklininstitutet

Franklins inflytande var så stort att man 30 år efter hans död instiftade Franklininstitutet för att hedra hans minne. Institutet finns fortfarande och ägnar sig bland annat åt att göra naturvetenskapens och teknikens landvinningar tillgängliga för vanliga människor.

Benjamin Franklin dog år 1790 vid 84 års ålder. Vid sin död var han en av sin tids mest berömda personer.

LÄS MER: Amerikanska revolutionen 1776-1783

LÄS MER: USA:s självständighetsförklaring skapade en ny världsordning

LÄS MER: Amerikanska frihetskriget - gnistan som tände den franska revolutionen

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

  1. Vilka olika "yrken" hade Franklin?
     
  2. Berätta kortfattat om två av Franklins uppfinningar.
     
  3. Varför är Franklin känd som statsman?
     
  4. Hur hedrades Franklin efter sin död?

 

Text: Carsten Ryytty författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 23 september 2020
Publicerad: 29 augusti 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M

Mot Afrikas inre, del 3: Henry Stanley - genom mörkrets hjärta

Precis som Arkimedes och Galilei är Henry Stanley mest känd för några ord han kanske aldrig sa. Men...

M

Brittisk stämpelskatt i de amerikanska kolonierna bäddade för revolutionen

Under våren 1765 antog det brittiska parlamentet en ny skattelag - The Stamp Act (en slags...

SO-rummet bok
M

Mot Afrikas inre, del 2: David Livingstone - hyllad trots misstag

Skotten David Livingstone hade egentligen tänkt att åka till Kina som missionär. Men när krig bröt...

M

President Kennedy - mordgåta med frågetecken

Alla som kommer i kontakt med USA:s kultur stöter förr eller senare på förkortningen JFK. Så kallas...

ANNONS

Ämneskategorier

Amerikanska revolutionen

Amerikanska frihetskriget eller den amerikanska revolutionen (1776-1783), då USA blev en självständig stat.

Kända personer 1776-1914

Historia om några av det långa 1800-talets mest kända personer och deras levnadsöden.

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Relaterade taggar

Amerikanska frihetskriget

Amerikanska frihetskriget (1775-1783) kallas även för det amerikanska revolutionskriget och...

Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

Se dig omkring ett ögonblick! Allt du ser omkring dig är resultatet av uppfinningar och...

SO-rummet tag typ

Uppfinningar

Människan har uppfunnit nya grejer i alla tider. Vissa historiker anser t.o.m. att det framförallt...

Åska

Åska är ett väderfenomen av elektriska urladdningar i jordens atmosfär. Omkring 44 000 åskväder...