Paulus - urkyrkans främsta missionär

Paulus var aposteln som aldrig träffade Jesus, men han var en av de viktigaste personerna som bidrog till att kristendomen växte till en världsreligion.
M

Paulus var en judisk-romersk apostel, missionär, teolog och författare till flera av Nya testamentets böcker.

Paulus uppväxt

Paulus var en apostel och författare till många brev i Nya testamentet. Paulus, som var yngre än Jesus, föddes i Tarsus i nuvarande Turkiet.

Paulus var jude. Som alla andra judar hatade han romarna som ockuperade hela Medelhavsområdet. Familjen tillhörde en av de mest konservativa judiska grupperingarna, fariséerna.

Paulus yrke var tältmakare, men ett tag studerade han i Jerusalem den judiska läran.

Förmodligen ville Paulus (hans egentliga namn var Saulus) pappa att sonen skulle bli rabbin (judisk präst). Men det misslyckades Paulus med. Paulus var en hetlevrad person som oftast kom i bråk med sin omgivning.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Apostel/apostlar: Jesu tolv lärjungar samt Paulus. Apostel betyder i det sammanhanget Guds utsände.

Messias: Betyder "den utvalde" och syftar på en av Gud utsedd kommande härskare som ska medföra en lyckotid för det judiska folket. Jesus anhängare - som var judar - ansåg att han var Messias.

Mission: (latin: missio= sändning) Med mission menas oftast verksamhet som bidrar till att sprida en religion i syfte att vinna fler anhängare, t.ex. genom undervisning och andlig påverkan. Den som sprider de religiösa budskapen kallas missionär.

Urkyrkan: Kristendomens och kyrkans tidigaste historia.

Paulus blir kristen

Till en början avskydde Paulus de första kristna. Han trodde inte att Jesus var den Messias som många judar väntade på. Förmodligen ansåg Paulus att Jesus var en ynklig ”Messias”. För Paulus var Messias en person som skulle kasta romarna ut ur Palestina, och det hade inte Jesus gjort.

Paulus deltog aktivt i förföljelserna mot de kristna. När Paulus var på väg från Jerusalem till Damaskus för att förfölja kristna där, fick han se ett starkt ljus och höra en röst som sa ”Saul, Saul, varför förföljer du mig”?

Denna händelse innebar att hans plötsliga omvändelse, och i Damaskus lät han sig döpas och bli kristen.

Paulus återvände senare till Jerusalem där han mötte apostlarna (Jesu lärjungar), och därefter började han predika. Nu blev han den starkaste av Jesu lärjungar.

Paulus var med och utformade kristendomen

Paulus blev en resande apostel, hedningarnas apostel. Tillsammans med Petrus drev han igenom grundsatsen att Messias låtit sig födas för hela världens skull, inte bara för judarna.

Paulus var en flitig resenär. Han missionerade i Mindre Asien (nuvarande Turkiet), Syrien och Grekland. Ofta mötte han motstånd bland judar och romare. Han blev piskad och kastad i fängelse.

Kartan visar Paulus missionsresor kring Medelhavet där han bidrog till kristendomens spridning. Paulus anses ha spelat en mycket stor roll för utformningen och spridningen av den tidiga kristendomen.

Under dessa vandringar skrev han minst tretton av Nya testamentets tjugosju böcker. Han blev kristendomens förste store teolog. Han blev en stor revolutionär, trots att han var mycket konservativ när det gällde kvinnornas insats i församlingsarbetet.

Till sist fängslades han i Jerusalem. Det var det judiska Stora rådet som ville döma honom till döden.

Eftersom Paulus hade romerskt medborgarskap begärde han att få bli dömd i Rom. Där blev han avrättad år 64, förmodligen med svärd.

LÄS MER: Urkyrkan

LÄS MER: De första kristna i romarriket

LÄS MER: Kristendomens historia och kyrkohistoria

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

 1. Vad ansåg Paulus om romarna?
   
 2. Vad ansåg Paulus om de första kristna och Jesus?
   
 3. Hur gick det till när Paulus lät sig döpas?
   
 4. Nämn fakta om hans böcker.
   
 5. Hur slutade Paulus liv?

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Kristendom : lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011
Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen - En historisk introduktion,  Artos Norma Bokförlag, 2007
 

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Text:
Carsten Ryytty
,
Senast uppdaterad: 8 september 2020
Publicerad: 18 september 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

S

Den medeltida kyrkans organisation i Sverige

Under medeltiden hade kyrkan mycket stor makt och genomsyrade hela det europeiska samhället. Var...

M

Fastan och påsken

Fastan, passionstiden, stilla veckan och påsk är typexempel på religiösa seder i kristen tappning....

M

Jultraditioner förr och nu

Jultiden och julhelgen har liksom adventsfirandet stark religiös bakgrund. Det gäller inte bara...

S

Advent och luciafirandet

Advent inleder det kristna kyrkoåret och infaller den fjärde söndagen före jul. Adventstiden varar...

ANNONS

Ämneskategorier

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och...

Relaterade taggar

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesu anhängare...

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...