Östfronten under andra världskriget

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över Sovjetunionens gräns. Det tyska flygvapnet var redan i luften på väg att bomba sovjetiska flygfält. 150 tyska divisioner, över 3 miljoner man, deltog i attacken. Operation Barbarossa, nazistledaren Adolf Hitlers dröm, hade inletts. Att besegra fienden i öster så att tyskarna kunde behärska hela Europa mellan Atlanten och Ural var ett av den tyske diktatorn Hitlers slutmål.
M

Framåt. Tyskt pansar rullar fram mot östfronten. Framryckningen över de stora slättema gick så snabbt att det efter hand blev svårt att få fram bensin och ammunition till trupperna längst fram.

Men flera av Hitlers generaler var tveksamma. Tyskland hade alltid fruktat att behöva slåss på två fronter samtidigt. I väster var Storbritannien fortfarande obesegrat. Hitler lät sig inte rubbas.

- Vi behöver bara sparka in dörren, sa han, så kommer hela det ruttna bygget att falla samman.

En lätt match!?

Till en början såg det ut som om Hitler skulle få rätt. Operation Barbarossa bestod av tre grupper. Grupp Nord skulle gå genom Litauen och Lettland mot Leningrad (S:t Petersburg) Grupp Center skulle slå sig fram mot Moskva via Minsk och Smolensk. Grupp Syd skulle ockupera Ukraina.

ANNONS

ANNONS

Tyskarna ryckte snabbt framåt och rev upp stora hål i Röda arméns försvar. Hela armégrupper inringades och utplånades.

Röda arméns generaler kunde inte mäta sig med de tyska officerarna. Sovjetledaren Stalin hade under 1930-talet rensat ut och låtit avrätta en stor del av Röda arméns bästa officerare på misstanken att de konspirerade mot honom.

Dessutom hade Stalin vägrat att tro på sina spioners varningar om att Tyskland förberedde en attack. 1939 hade Tyskland och Sovjetunionen skrivit under en pakt där de lovade att inte angripa varandra. Stalin var övertygad om att Hitler skulle hålla sitt löfte. Än idag finns det i Moskva bevarade spionrapporter som varnar för angreppet. På en del rapporter har Stalin själv skrivit "Dumheter".

- Det är nog ingen överdrift att säga att kriget med Ryssland kommer att vara över på två veckor, skrev en tysk general i sin dagbok.

I slutet av juli föll Smolensk. Hitler var nu så säker att han lät en del av sin industri gå över till att bygga u-båtar i stället för stridsvagnar.

Hitler gav dessutom order om att tyskarna skulle koncentrera sig på Ukraina i stället för Moskva. På så sätt skulle Ukrainas väldiga åkrar hamna under tysk kontroll.

Karta det tyska anfallet på östfronten
Karta som visar Hitlers anfall mot Sovjetunionen i samband med operation Barbarossa.

Återigen protesterade flera generaler. Moskva var viktigare, sa de. Därifrån kontrollerades järnvägsnätet. Dessutom var det en viktig symbolhandling att inta Moskva, Sovjetunionens och kommunismens huvudstad. Hitler lyssnade inte nu heller. I september tog tyskarna 600 000 fångar tillsammans med enorma mängder krigsmateriel i slaget om Kiev, Ukrainas huvudstad.

ANNONS

ANNONS

Anfallet mot Moskva

Angreppet mot Ukraina gjorde att attacken mot Moskva inte kunde återupptas förrän den 2 oktober. Samma dag föll de första snöflingorna - ett varsel om att historien höll på att ändra kurs.

Trots att sommarvädret i oktober övergick till regn, som förvandlade vägarna till lera, ryckte tyskarna stadigt framåt. Men i november började kylan komma på allvar. Det ställde till kaos bland de tyska trupperna som bara hade sommarutrustning. Hitler hade varit så säker på att kriget skulle vara slut före vintern att han inte vinterutrustat sina trupper.    

I själva verket hade tyskarna ryckt fram så fort att det hotade hela företaget. I slutet av november 1941 behärskade tyskarna ett område som var tre gånger Frankrikes yta. Leningrad var omringat, en belägring som skulle kosta 1 miljon människor livet. Tyskarna utanför Moskva kunde se stadens kyrktorn glimma på avstånd.

Men den tyska krigsmakten kunde inte klara av logistiken, dvs att förse trupperna med mat, proviant, ammunition och bränsle. De ryska vägarna var usla, ofta bara leriga spår. Järnvägarna var nästan förstörda. En stor del av transporterna skedde med hästdragna vagnar. Tyskarna hade inte nog med bensin till sitt infanteri och sin transporttjänst. Det innebar att reservdelar inte kunde skickas fram i tillräcklig mängd till stridsvagnar och flygplan.

Att avvärja angreppet mot Moskva krävde dock en yttersta ansträngning från Sovjetunionen. När man idag åker mellan Moskvas internationella flygplats och centrum, passerar man tre stora röda kors av järn. De markerar den närmaste plats de tyska stridsvagnarna kom Moskvas centrum. Tyskarna hade medaljer färdiga att delas ut efter Moskvas fall och hade transporterat fram stenblock för att bygga ett monument. I Moskva minerades Bolsjojteatern, så att Hitler inte skulle kunna hålla något triumftal där. Många höga sovjetiska tjänstemän flydde.

Men Stalin stannade kvar. De sista 16 milen mot Moskva hade kostat tyskarna 250 000 man. Tyskarnas generalstabschef Halder varnade: - Vi har nått gränsen för vår mänskliga och materiella förmåga.

Röda armén slår tillbaka

Den 6 december gick Stalin till motangrepp. Han hade fått 20 stridsvana divisioner från östra Sovjetunionen, där de bevakat Japan. Japan hade dock inga planer på att angripa Sovjetunionen, sa Stalins spioner, och denna gång trodde han på dem.

Temperaturen hade nu fallit ner mot 30 grader minus, och de tyska soldaterna mötte allt hårdare motstånd. Stalin hade en ny generalstabschef, Zjukov, lika hård som sin ledare.
Flera gånger var den tyska fronten nära att kollapsa under de allt hårdare angreppen. De tyska generalerna bad att få retirera, men Hitler vägrade.

- Ni måste gräva ner er där ni är, löd hans order. Varje kvadratmeter land måste försvaras.

De sovjetiska trupperna lyckades tränga tillbaka tyskarna 150 kilometer innan vintern till sist blev så hård att inte ens Röda armén kunde strida längre.

ANNONS

ANNONS

Hitlers missbedömningar
- och Stalins

Hitler hade gjort flera felbedömningar inför och under Operation Barbarossa. En var att han missbedömt Sovjetunionens styrka och dess möjlighet att få fram nästan obegränsade mängder med soldater. Hitler brydde sig heller inte om rapporter om hur många stridsvagnar Sovjetunionen kunde bygga.

Det blev de tyska soldaterna som fick upptäcka att de sovjetiska stridsvagnarna KV och T-34 var bättre beväpnade än deras egna.

Men Stalin gjorde också allvarliga felbedömningar. Under våren 1942 lät han flera gånger sina arméer angripa de tyska ställningarna. Stalins generaler var emot, men han ville inte lyssna. I söder kostade ett försök att återta staden Kharkov 200 000 man och en stor del av Röda arméns stridsvagnar. På våren hade Stalins olika attacker kostat nästan 1 miljon man livet.

Våren 1942 hade Hitler dragit upp nya planer. Operation Blå var en fortsättning på Barbarossa. För ögonblicket skulle det starkt befästa Moskva lämnas i fred. Tyska trupper skulle erövra Donområdet, Stalingrad och sedan gå ner genom Kaukasus ända till Turkiets gräns. Andra tyska trupper skulle gå genom Nordafrika och jaga bort britterna från Egypten och Suezkanalen. Därefter skulle Mellersta Österns oljefält erövras och tyskarna få all olja de behövde.

Men tyskarna hade svårt att få fram all utrustning och alla soldater som krävdes för en så gigantisk operation. För att lösa en del av problemet skapades nya divisioner av rumäner, ungrare, italienare och andra nationaliteter. Men dessa var en svag länk i kedjan. De var oftast sämre utrustade och sämre motiverade än tyskarna.

Slaget om Stalingrad

På östfronten, som Sovjetunionen kallades, slutade Operation Blå i katastrof för tyskarna. I början gick det enligt planerna. I slutet av juni hade Rostov vid Don fallit, och armégrupp B marscherade mot Stalingrad. Den sjätte armén, som leddes av general Friedrich Paulus, gick över floden Volga söder och norr om Stalingrad, och striden om staden började.

Det blev en av de hårdaste striderna på östfronten. Varje byggnad i staden förvandlades till en befästning, och på gatorna stred soldaterna man mot man. Meter efter meter ryckte tyskarna framåt.

Men den sovjetiske generalstabschefen Zjukov hade utarbetat en plan som han visade Stalin. Den planen skulle bryta Stalingrads belägring och innesluta hela tyskarnas sjätte armé, sa Zjukov.

ANNONS

ANNONS

Sovjetiska styrkor skulle samlas söder och norr om staden och när rätt ögonblick var inne slå ihop som en kniptång om de tyska trupperna.

Den 19 november slog Zjukov till. De sovjetiska trupperna angrep de divisioner som inte var tyska. Röda armén skingrade eller utplånade allt i sin väg. Inom fyra dagar hade de båda sovjetiska styrkorna mötts. Tyskarna hade fått 22 divisioner innestängda. Det betydde 250 000 man med all deras utrustning och artilleri.

Karta slaget vid Stalingrad
Stalingrad. Ett av de stora slag som vände andra världskriget. Tyskarna lyckades aldrig erövra staden, och till sist blev hela tyskarnas sjätte armé inringad och utplånad.
Den sjätte armén var dömd. Ett snabbt beslut om återtåg hade kunnat bryta inringningen, men Hitler tillät inga reträtter. Under hela vintern svalt den inringade armén långsamt till döds. När Paulus kapitulerade i februari 1943 återstod 90 000 man.

Samtidigt angrep Sovjetunionen på andra håll. Innan vintern var slut hade Kursk och Kharkov återerövrats och Leningrads belägring delvis brutits.

Stalin lät utropa sig till marskalk av Sovjetunionen.

- Fördrivandet av fienden från Sovjetunionen har inletts, sa han triumferande.

Tyskarna anfaller igen

1943 vände kriget på östfronten på allvar. Stad efter stad återerövrades av Röda armén, men det kostade. Även om de sovjetiska officerarna lärt sig alltmer under det hårda kriget, var deras tyska kolleger fortfarande bättre på taktiska manövrer i liten skala. Men aldrig mer skulle de sovjetiska soldaterna rusa rakt fram mot starka tyska befästningar som under Stalins misslyckade kampanjer våren 1942.

Våren 1943 hade tyskarna fortfarande över 4 miljoner soldater i Sovjetunionen. Hitler planerade en ny motstöt. Operation Zitadelle (Citadell) skulle slå ut de sovjetiska försvararna vid staden Kursk och samtidigt förstöra en del av Röda arméns bästa utrustning. Hitler var medveten om riskerna.

Operation Zitadelle skulle ha inletts i maj. Men Hitler beslöt att uppskjuta offensiven. På så sätt skulle tyskarna hinna få fram sina nya stridsvagnar - Panther och Tiger. Dröjsmålet gjorde att sovjetiska spioner fick tag i planerna och meddelade Moskva. När tyskarna angrep stormade de rakt på Sovjetunionens starkaste befästning på hela fronten.

Tyska fångar vid Stalingrad
Bild: picture alliance / IMAGNO/Votava
Slutet. Efter stora framgångar för tyskarna vände krigslyckan. Hundratusentals tyska soldater ringades in av Röda armén, togs tillfånga eller stupade.
Slaget om Kursk var det största pansarslaget i historien. 2 miljoner man och 6 000 stridsvagnar deltog. Efter några dagar började den tyska attacken svikta. De nya stridsvagnarna var inte utprovade och visade sig ha många tekniska svagheter. Det sovjetiska försvaret var uppbyggt i flera lager, och tyskarna lyckades aldrig tränga igenom alla.

Tyskarna drivs ut

Kursk var det sista tyska anfallet i Sovjetunionen. Därefter tvingade Röda armén tyskarna att dra sig tillbaka bit för bit. Den tyska styrkan hade krympt ihop till 3 1/2 miljon man, medan Sovjetunionen nu kunde ställa upp 6 miljoner soldater plus 1 miljon i reserv.

Röda armén skulle förfölja de tyska soldaterna ända till Berlin, dit Röda armén nådde 1945. På vägen ockuperade Röda armén en rad länder i östra Europa, länder som ryssarna inte skulle lämna förrän kommunismen föll samman 45 år senare. Ett fall som inleddes när Berlinmuren öppnades i november 1989.

LÄS MER: Operation Barbarossa - Hitler anfaller Sovjetunionen

LÄS MER: Operation Barbarossa

LÄS MER: Lebensraum i öst (artikelserie)

LÄS MER: Leningrads belägring

LÄS MER: Slaget vid Stalingrad

LÄS MER: Kriget på östfronten - Röda armén slår tillbaka

LÄS MER: Andra världskriget (artikelserie)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilket var Hitlers övergripande mål under andra världskriget?
   
 2. Nämn minst två orsaker till att tyskarna inte lyckades inta Moskva.
   
 3. Nämn några missbedömningar som Hitler gjorde inför anfallet mot Sovjetunionen.
   
 4. Nämn några missbedömningar som Stalin gjorde under kriget på östfronten.
   
 5. Varför kan slaget om Stalingrad ses som en av de stora vändpunkterna under andra världskriget?
   
 6. Nämn några orsaker till att tyskarna förlorade slaget vid Kursk (i samband med Operation Zitadelle).
   

 

Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare

 

Senast uppdaterad: 23 augusti 2023
Publicerad: 12 maj 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den...

S

Finska vinterkriget - Davids kamp mot Goliat

I november 1939 anfölls det på papperet militärt underlägsna Finland av jätten Sovjetunionen. Det...

S

1 september 1939 - Tyskland anfaller Polen

Den 1 september 1939 anföll Hitlers Tyskland grannlandet Polen. Två dagar senare förklarade...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Relaterade taggar

Hi
Strid

Slaget vid Stalingrad

Slaget om Stalingrad utkämpades 1942-1943, i och omkring den ryska staden Stalingrad (numera...

Hi
Tyska soldater

Operation Barbarossa

Operation Barbarossa var tyskarnas täcknamn för deras invasion av Sovjetunionen som påbörjades den...

Hi
karta

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Hi
Spaning

Blixtkrig

Blixtkrig var en form av krigföring som användes framgångsrikt av tyskarna i början av andra...

Hi
Krigsfångar

Andra världskrigets vändpunkter

Här nedan har vi listat några av de viktigaste händelserna och vändpunkterna under andra...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Hitlers och nazisternas väg till makten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

+ Lyssna