Kalla kriget - några viktiga begrepp

Tid:
13:59
|

Webbföreläsning (13:59 min) gjord av SO-läraren Tobias Kjellström där olika begrepp med anknytning till kalla kriget gås igenom. Här berörs begreppen: kalla kriget, ideologi (kalla krigets ideologier), terrorbalans, Järnridån, Trumandoktrinen, dominoteorin, krig via ombud, neutralitet, rekordåren, östblocket, västblocket, folkhemmet, Sverige under kalla kriget.

Senast uppdaterad: 16 juni 2020
Publicerad: 2 mars 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Kalla kriget

Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och...

Relaterade taggar

Flipped Classroom

Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala...

Dokumentär och film

Film som historieberättande medium är en populär underhållningskälla, men fungerar också bra i...

Terrorbalans

Under 1960-talet började Sovjetunionen kommit ikapp USA ifråga om massförstörelsevapen. Det ledde...

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Järnridån

Järnridån var en metafor (bildligt uttryck) för en gräns som delade Europa i två delar efter andra...

Sverige under kalla kriget

De nordiska länderna kom under efterkrigstiden att anpassa sin utrikespolitik efter det rådande...