Lätta fakta om Berlinmuren

Den 9 november 1989 var dagen då Berlinmuren föll. Då framträdde en av Östtysklands partiledare i TV och förkunnade att östtyskarna nu kunde resa fritt vart de ville utan tillstånd och utan att ange något skäl.
M

Berlinmuren sedd från Västberlin 1986. Berlinmuren blev en symbol för kalla kriget.

Berlinmuren skulle stoppa massutvandringen till väst

Berlinmuren var en mur som började byggas 1961 mellan Västberlin och Östberlin. Beslutet att bygga muren fattades av den östtyska regeringen. För allmänheten kom beslutet som en fullständig överraskning. Hädanefter fick ingen passera de båda stadshalvorna utan tillstånd.

Muren byggdes av ekonomiska och politiska skäl. Berlinmuren uppfördes sedan den ökande flyktingströmmen från öst till väst blivit ett stort bekymmer för Östtyskland. Åren 1949-1961 flydde 2,7 miljoner människor till väst via Berlin.

ANNONS

ANNONS

Eftersom många av flyktingarna var högt utbildade människor - läkare, lärare, ingenjörer, tekniker m.fl. - måste denna utvandring ha varit mycket kännbar för den östtyska republiken.

Muren delade Berlin

Till en början var det en låg mur som många lätt kunde fly över. Men den byggdes ut under årens lopp. Hus röjdes till marken så att en 100 meter bred zon bildades längs muren så att gränspersonalen lättare kunde bevaka muren.

Kalla krigets Västtyskland och Östtyskland. Berlin (Väst- och Östberlin) låg långt inne i Östtyskland. Berlinmuren skulle hindra östtyska medborgare att fly till väst.

Muren löpte från norr till söder och delade staden Berlin i två halvor. Den sammanlagda längden runt Västberlin var 46 kilometer (se karta). Man har beräknat att en mindre stad kunde ha byggts med det material som gick åt till muren. Och taggtråden skulle räcka ett varv runt jorden

För Västberlin var murens följder också negativa. Många ungdomar lämnade Västberlin och flyttade till Västtyskland. Västberlin fick därför en ganska åldrad befolkning. 22 procent av befolkningen var över 65 år. I resten av Västtyskland var motsvarande siffra 12 procent.

Nästan omöjligt att fly till väst

I och med tillkomsten av Berlinmuren blev det praktiskt taget omöjligt för östtyskar att ta sig till väst. Cirka 80 gränsövergångar stängdes och fönster murades igen. Senare röjdes en flera hundra meter bred remsa på den östra sidan för att ge plats åt hinder och bevakningsanläggningar. Innan gränsen stängdes igen helt lyckades under årens lopp ändå drygt 5000 personer fly, varav 574 östtyska så kallade folkpoliser.

Antalet personer som sköts till döds av de östtyska gränsvakterna i samband med flyktförsök vid Berlinmuren var 239 personer.

Berlinmuren öppnas

Under hösten 1989 flydde hundratusentals östtyskar till väst via Ungern, Prag och Warszawa. Demonstrationer för demokrati utbröt i flera östtyska städer. Den 9 november 1989 beslöt den hårt trängda östtyska regeringen att öppna Berlin för fri passage. Under stort jubel firade människor från stadens båda delar den nyvunna friheten.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

 1. När och varför började Berlinmuren byggas?
   
 2. Nämn några fakta om muren.
   
 3. Vilka konsekvenser innebar muren för Västberlin?
   
 4. Hur många dödades när de försökte fly från Östberlin till Västberlin?
   
 5. När och varför försvann muren?

Läs mer om Berlinmuren >

Text: Carsten Ryytty, författare och fd SO-lärare

Senast uppdaterad: 4 mars 2020
Publicerad: 21 maj 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

President Kennedy - mordgåta med frågetecken

Alla som kommer i kontakt med USA:s kultur stöter förr eller senare på förkortningen JFK. Så kallas...

S

Orsaker till Vietnamkriget och USA:s förlust

När det franska kolonialväldet i Vietnam föll samman stod den kommunistiska befrielserörelsen Viet...

S

Östtyskland och Östberlin under kalla kriget

Den 9 november 1989 öppnades Berlinmuren, den främsta symbolen för kalla kriget. Mindre än ett år...

S

Orsaker till hyperinflationen i Tyskland 1923

Biljonmarksedlarna från 1923 är legendariska. Men var det verkligen bara sedelpressarna som...

ANNONS

Ämneskategorier

Kalla kriget

Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och...

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Berlinmuren

Berlinmuren runt Västberlin byggdes 1961 av kommunistregimen i Östtyskland för att förhindra...

Berömda byggnadsverk

Människans kreativitet och drivkraft att bygga bestående monument har resulterat i att det finns...

Järnridån

Järnridån var en metafor (bildligt uttryck) för en gräns som delade Europa i två delar efter andra...