S

Ungernkrisen 1956

I slutet av 1940-talet genomförde kommunisterna i Ungern under ledning av Mátyás Rákosi ledning en omvandling av Ungern efter sovjetiskt mönster. Säkerhetspolisen blev den mest sadistiska och avskydda i Östeuropa. Regimens motståndare fängslades; en del avrättades.
Bild:

Upptakten till revolten var avstaliniseringsprocessen som inleddes efter Josef Stalins död.

Ungernkrisens bakgrund

Efter Stalins död och ett allvarligt uppror i Östberlin 1953 insåg den sovjetiska ledningen i Moskva att förtrycket och vanstyret i Ungern gått för långt. I juli 1953 gjordes Imre Nagy till regeringschef.

Nagy inledde genast en uppmjukning och avstalinisering. Landet blev snabbt det öppnaste och friaste bakom järnridån. Rákosi intrigerade mot Nagy och lyckades få honom avsatt och ersatt med stalinisten Gerö. I oktober 1956 följde demonstrationer som snart övergick i rent uppror. Bland annat togs det hämnd på säkerhetspolisen.

Det ungerska kommunistpartiets centralkommitté gjorde Nagy till regeringschef. Han tillkännagav att en rad förändringar skulle ske.

Den ungerska armén försåg upprorsmännen med vapen. De ryska trupperna i landet tycktes vara på väg att dra sig ur landet. Det verkade som om kommunismen tappat greppet om utvecklingen.

Upproret krossas av Röda armén

Då slog den sovjetiska ledningen till. Man skulle ”hjälpa Ungern mot fascistisk, kontrarevolutionär terror”. Fler än två tusen sovjetiska stridsvagnar vällde in i landet. På gatorna i Budapest fanns de överallt.

Bild:

Ungerska civila vid en förstörd sovjetisk stridsvagn i Budapest. Ungernrevolten eller Ungernkrisen var ett folkuppror i Ungern 1956 riktat mot landets dåvarande regering styrd av det kommunistiska Ungerska arbetarpartiet, samt mot Sovjetunionens inflytande i Ungern. Den ägde rum mellan 23 oktober och 4 november.

Ungrarna kämpade i sex dagar och bad Västeuropa om hjälp. Men västmakterna kunde inte ingripa och upproret krossades. 2000 ungrare dödades och 200 000 flydde till Österrike och sedan vidare till andra länder. János Kádár gjordes till ny regeringschef. Nagy sökte asyl på jugoslaviska ambassaden, fick fri lejd, men greps ändå av KGB och avrättades 1958 efter en fyra månader lång hemlig process.

Hur vågade Budapestborna ställa sig framför stridsvagnarna? Hur vågade de klättra upp på dem? Jo, den första omgången besättningar i stridsvagnarna utsattes för ständig diskussion av rysktalande ungrare. Pansarsoldaterna lär ha blivit så påverkade av argumenten, att den sovjetiska arméledningen tvingades byta ut dem mot mera nyanlända och opåverkade sådana som inte tvekade att skjuta ner civila.

Läs mer om Ungernrevolten >

Uppgifter och frågor

 1. Varför var ungrarna så missnöjda med sitt lands ledning innan Josef Nagy blev regeringschef? Vilka åtgärder vidtog Nagy?
   
 2. Varför startade upproret?
   
 3. Vad blev resultatet av upproret?
   
 4. Hur gick det för Josef Nagy?
   
 5. Vad säger händelserna i Ungern om Sovjets roll inom sitt maktområde?

 

Text: Hans Thorbjörnsson, läromedelsförfattare

Uppdaterad: 28 juni 2017
Publicerad: 06 april 2016