Polen-Litauen - en stormakts uppgång och fall

          

Essä i pdf-format (7 sid) där Curth Sjöholm berättar om Polens och Litauens gemensamma och separata historia från medeltiden fram till idag. Sett med dagens ögon kan det tyckas märkligt att Polen och Litauen skulle vara förenade i en gemensam statsbildning, men så var fallet i flera hundra år. Materialet är hämtat från CCRESOR som arrangerar temaresor kring historia och kulturgeografi till centrala och östra Europa.

2.5
Average: 2.5 (2 votes)