Tagg om runor
Bild:
I början var det germanerna som använde sig av runor, men de spreds därefter upp i Norden.

Runor

Runor var nordbornas första alfabet. Bokstäverna eller rättare sagt runorna ristades i trä, ben eller sten.

De äldsta runristningarna i Norden är från början av vår tideräkning (i Sverige från 200-talet) och är ristade med ett äldre runalfabet som hade 24 runtecken. Dessa äldre skrivtecken kallas ibland för urnordiska runor eftersom språket som talades i Norden vid den här tiden (ca 150–800 e.Kr) brukar kallas urnordiska.

Runraden kallas "futhark". Varje runa har ett namn och runraden är uppkallad efter de sex första runorna. Futharken har därmed fått sitt namn på samma sätt som alfabetet, efter de första skrivtecknen i alfabetet (grekerna kallade A och B för Alfa och Beta).

Så här såg de urnordiska runorna ut. Varje runa har ett namn och hela runraden kallas futhark.

Runraden -  alfabetet -  såg annorlunda ut i de olika länderna i Norden. Ibland kunde skillnaderna vara stora.

I början av vikingatiden började en nyare form av runskrift tränga undan många av de urnordiska runorna. Den nya futharken hade bara 16 tecken.

Så här såg den vikingatida runraden ut.

Under vikingatiden, särskilt i slutet av perioden, blev det vanligt att rista in runor på stora stenar. Dessa runstenar restes ofta som minnesmärken över någon som dött eller varit ute på en lång resa till fjärran länder. Det kunde till exempel stå: "Estrid lät resa stenar efter Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland."

Det var vanligt att texten ristades i slingrande mönster. Mönstret kunde vara ett djur, som en orm, eller i en slingrande växt. Man kunde också rista runor på personliga föremål, som kammar eller vapen.

När kristendomen kom till Norden blev det vanligare med de latinska bokstäverna. Runorna fanns dock kvar i Norden under medeltiden vid sidan av det latinska alfabetet. Men den medeltida runraden omformades och utökades så att den med tiden blev mer lik det latinska alfabetet. Efter hand trängdes bruket av runor ut helt av det latinska alfabetet.

Text: Jeanette Jonasson, läromedelsförfattare och Robert de Vries (red)

Här hittar du material med anknytning till runor och runristningar.

Uppdaterad: 
23 januari 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Runor

L
Herman Lindqvist
2018-11-20
Svearnas resor söderut var inte alltid fredliga handelsfärder. I början av 800-talet spred sig ryktet på de brittiska öarna, sedan längs den franska och holländska kusten om vildsinta nordmän...

Länkar om Runor

Sortera efter:
          

Geomgång (11:21 min) där mellanstadieläraren Catharina Glaas berättar om vikingatiden. Skapad för år 4, men funkar för alla..

Spara som favorit
          

Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria. Hur länge har vi talat svenska? Vad är svenska?

Spara som favorit
          

Andra delen (47:16 min) i en dokumentärserie om Sverige för tusen år sedan. Maja Hagerman berättar och Claes Gabrielsson filmar bland spår av en tid för länge sedan.

Spara som favorit
          

Historiska museets faktasidor om vikingatiden. Här berättas om livet under vikingatiden. Du kan bland annat läsa om barn, kvinnor, män, gården, de hedniska gudarna, runor och ritualer... Skimrande smycken, blodtörstiga krigare och märkliga gudar. Var det så det var? Vill du veta mera om runskriftens hemlighet? Om hur människorna klädde sig, levde och dog? Läs mera om vikingatiden här.

Spara som favorit
          

Visste du att runristarna skrev som dagisbarn? Runorna började användas i ett huvudsakligen talspråkligt samhälle där de få personer som kunde skriva gjorde det i liten omfattning. De kom så att säga aldrig över nybörjarstadiet. I den här artikeln i tidningen Populär Historia kan du läsa mer om runornas och runskriftens historia i Norden.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om runor. Vikingarnas skrivtecken kallades runor och användes först av germanerna i slutet på antiken. På 200-talet började nordborna rista runor. Runor ristades på träbitar, oftast från trädet bok...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om vikingarnas värld. Här kan du läsa om de första städerna i Norden, skeppen, livet ombord på skeppen, strid, vardag, i österled, i västerled, vikingar i Amerika, asagudarna, kristendomens ankomst o.s.v. På webbsidan finns också många sagor och myter som handlar om fornnordiska hjältar och fornnordisk religion.

Spara som favorit
          

På Vetamix webbsida kan du se en pedagogisk film (3:36 min) som handlar om vikingatiden och arvet efter vikingarna. Vetamix är en finlandssvensk skolsida för elever och dig som undervisar.

Spara som favorit
          

På Riksantikvarieämbetets webbsida kan du lära dig lite om runskriftens historia och funktion. Runinskrifterna är de äldsta bevarade originaldokumenten på svenska och en viktig länk till forntiden. Även om runor från början fanns inom hela det germanska språkområdet, var det i Skandinavien som de hade störst utbredning och användes under längst tid...

Spara som favorit
          

Runskolan är en webbsida från Riksantikvarieämbetet där du hittar frågor och svar om runor för juniorer. Många av människorna som bodde här i Sverige för mer än 1 000 år sedan kunde både läsa och skriva. Men de använde inte likadana bokstäver som vi gör idag. De skrev med runor…

Kategorier:
Spara som favorit
          

Uppsats av Stig Lundberg där han berättar om kristnandet av Sverige. De flesta av oss som tror oss känna till något om vikingatiden och den svenska hedendomen uppfattar det nog i allmänhet så att Sverige dominerades av den gamla asatron långt fram på 1000-talet. Men om man börjar titta på de källor som finns om den svenska hedendomen under vikingatiden, så visar det sig att materialet är mycket tunt…

Spara som favorit