L
Tagg
runsten
Södermanländsk runsten.

Runor

Runor var nordbornas första alfabet. Bokstäverna eller rättare sagt runorna ristades i trä, ben eller sten. De äldsta runristningarna i Norden är från början av vår tideräkning (i Sverige från 200-talet) och är ristade med ett äldre runalfabet som hade 24 runtecken. Dessa äldre skrivtecken kallas ibland för urnordiska runor eftersom språket som talades i Norden vid den här tiden (ca 150-800 e.Kr) brukar kallas urnordiska.

Runraden kallas "futhark". Varje runa har ett namn och runraden är uppkallad efter de sex första runorna. Futharken har därmed fått sitt namn på samma sätt som alfabetet, efter de första skrivtecknen i alfabetet (grekerna kallade A och B för Alfa och Beta).

ANNONS

ANNONS

Så här såg de urnordiska runorna ut. Varje runa har ett namn och hela runraden kallas futhark.

Runraden -  alfabetet -  såg annorlunda ut i de olika länderna i Norden. Ibland kunde skillnaderna vara stora.

I början av vikingatiden började en nyare form av runskrift tränga undan många av de urnordiska runorna. Den nya futharken hade bara 16 tecken.

Så här såg den vikingatida runraden ut.

Under vikingatiden, särskilt i slutet av perioden, blev det vanligt att rista in runor på stora stenar. Dessa runstenar restes ofta som minnesmärken över någon som dött eller varit ute på en lång resa till fjärran länder. Det kunde till exempel stå: "Estrid lät resa stenar efter Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland."

Det var vanligt att texten ristades i slingrande mönster. Mönstret kunde vara ett djur, som en orm, eller i en slingrande växt. Man kunde också rista runor på personliga föremål, som kammar eller vapen.

ANNONS

När kristendomen kom till Norden blev det vanligare med de latinska bokstäverna. Runorna fanns dock kvar i Norden under medeltiden vid sidan av det latinska alfabetet. Men den medeltida runraden omformades och utökades så att den med tiden blev mer lik det latinska alfabetet. Efter hand trängdes bruket av runor ut helt av det latinska alfabetet.

LÄS MER: Bildstenar och runstenar

LÄS MER: Vikingatiden

FÖRFATTARE

Text: Jeanette Jonasson, läromedelsförfattare och Robert de Vries (red)

Här hittar du material med anknytning till runor och runristningar.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Runor

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

av: Lars Hildingson
2023-07-04

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan. Till en början användes skriftspråket för bokföring inom handel och jordbruk. Det bestod ursprungligen av teckningar och var en slags bildskrift. När alfabetet uppfanns blev skriftspråket enklare. Det var ett stort genombrott i skriftens historia eftersom tecknen nu istället motsvarades av olika ljud. Med ett alfabet kunde man använda en bokstav för ett ljud och slapp på så vis ha ett tecken för varje ord...

+ Läs mer

S

Bildstenar och runstenar

av: Gunnar Åselius
2019-07-18

Bildstenar och runstenar är våra kanske mest kända monument som förknippas med senare delen av järnåldern och vikingatiden. De flesta av dem finns i Sverige, bland annat i Uppland, Västergötland och på Gotland...

+ Läs mer

L

Ansgar och Birka

av: Herman Lindqvist
2018-11-20

Svearnas resor söderut var inte alltid fredliga handelsfärder. I början av 800-talet spred sig ryktet på de brittiska öarna, sedan längs den franska och holländska kusten om vildsinta nordmän som kom seglande i grundgående, snabba fartyg och plundrade och brände kloster och kyrkor. Vikingarna hade kommit...

+ Läs mer

Länkar om Runor

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS