De jugoslaviska krigen, del 3

Av: Björn Westerström |
Tid:
14:02
|
|
          

Genomgång (14:02 min) där gymnasieläraren Björn Westerström berättar om de jugoslaviska krigen (1991-2001). Här reds bl.a. begreppet "etnicitet" ut och du får en beskrivning av några etniska identiteter i f.d. Jugoslavien

5
Average: 5 (1 vote)