Evolutionen - människans utveckling

Människan och aporna hade gemensamma förfäder till för ungefär 7 till 6 miljoner år sedan. Vi är idag mest släkt med schimpanser.
L

Homo sapiens kom till Europa för 40 000 år sedan under den senaste istiden. Då låg det en tjock inlandsis över det som idag är Skandinavien.

Tidiga människoarter

För 2,4-1,6 miljoner år sedan levde homo habilis, "Den händiga människan". Hon var cirka 120 cm lång och kunde tillverka redskap av trä, ben och sten.

För 1,8-0,3 miljoner år sedan utvecklades homo erectus, "Den uppresta människan". Hon var 150-180 cm lång, gjorde bättre redskap och använde eld. Med längre ben kunde hon springa snabbt och gå långt på stora grässlätter.

För 600 000 år sedan kom föregångarna till en ny art människor. De vandrade ut ur Afrika för 500 000 år sedan och utvecklades till neandertalare och denisovamänniskor.

ANNONS

ANNONS

Neandertalarna slog sig ner i Europa. De överlevde i djupa skogar och berg tack vare kraftiga kroppar och starka muskler. De hade ljus hy och rött hår. Denisovamänniskorna befolkade Asien. De var mörka i hyn och brunögda.

Så kom den senaste istiden. Utanför isen krympte skogarna och slätterna växte. För 30 000 år sedan dog neandertalarna ut. Ingen vet varför. De hade större hjärnor än vi. Kanske hade de svårt att jaga på öppna slätter.

Den tänkande människa

"Den tänkande människan", homo sapiens, levde i Östafrika för minst 150 000 år sedan. För 100 000 vandrade homo sapiens ut i världen. De kom till Europa för 40 00 år sedan. Homo sapiens och neandertalarna levde vid sidan av varandra i upp till 10 000 år. Det hände att de fick barn med varandra, men det var inte vanligt.

 

Karta homo sapiens
Bild: Mia Maria Güettler ©
Människan (homo sapiens) utvecklades i Afrika. Från Afrika spred sig människorna över Europa, Asien och så småningom Amerika. Siffrorna visar för hur många år sedan människorna kom dit.

Homo sapiens intelligens hjälpte dem att anpassa sig till en förändrad miljö. De uppfann pilbågar och kastspjut att jaga med på slätterna. Till skillnad från neandertalarna kunde de överleva och föröka sig trots istiden. De blev våra förfäder.

Under tusentals år fortsatte homo sapiens att anpassa sig till förändringar i klimatet och miljön. I norr blev huden blek eftersom den inte behövde det skydd mot solens farliga strålning som en mörk hudfärg ger. Av samma skäl blev människors hud mörk i söder där solens ultravioletta strålar är starkare.

ANNONS

ANNONS

Hur vet vi allt detta?

Arkeologer har hittat fossila ben och skallar från människor. De äldsta är över tre miljoner år gamla. Med hjälp av modern DNA-teknik kan man bestämma släktskap mellan olika arter.

Man har också funnit fossila fotspår, redskap och vapen. De flesta fynden har gjorts i Östafrika. Varför människor utvandrade därifrån kan man bara gissa.

Till Norden kom moderna människor när inlandsisen försvann för 10 000 år sedan. De höll ihop i familjegrupper, samlade ätliga växter, jagade och fiskade. De flyttade ofta till nya jaktmarker där det fanns fler bytesdjur.

Vid samma tid började folk odla säd i Mellanöstern (ett område i västra Asien). Då kunde de bo kvar på samma plats hela livet. Byar, städer och kungariken uppstod. Allt fler talade samma språk.

Allt detta vet man från husgrunder, redskap, matrester och gravar som arkeologer grävt fram. Arkeologer "lägger pussel", gissar och begriper.

Evolutionen fortsätter

Evolutionen pågår fortfarande. För varje generation förändras däggdjuret människan lite, lite. Det går så sakta att vi inte märker det. Vi utvecklar egenskaper som hjälper vår art att klara nya villkor. Man kan undra hur människan kommer att se ut om miljoner år - en liten blinkning i jordens långa liv.

Arternas utveckling fortsätter så länge det finns liv på jorden. Men vi har ett stort problem. Människans teknik förändrar snabbt hela jordens miljö. Arterna hinner inte anpassa sig. Många slås ut.

ANNONS

LÄS MER: Människans förhistoria och stenåldern

LÄS MER: Evolutionen - från bakterie till däggdjur

LÄS MER: Jordens historia hoptryckt till ett dygn

LÄS MER: Människans äldsta historia

LÄS MER: Neandertalare

LÄS MER: Homo sapiens

LÄS MER: Jordbruksrevolutionen

LÄS MER: När människan blev bofast och jordbrukare

LÄS MER: Sverige under forntiden, del 1: Stenåldern

LÄS MER: Tre sätt att se på tid: Om jordens, människans och civilisationernas historia

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad är evolution? Slå upp ordet i en ordbok eller på nätet.
   
 2. Vilken art är människans närmaste släkting bland djuren?
   
 3. Vilken människoart kom till Europa för 300 000 år sedan?
   
 4. Vad hände med den människoarten för 25 000-30 000 år sedan?
   
 5. Vad heter den människoart som vi härstammar från?
   
 6. När och varifrån kom våra förfäder först till Europa? När kom de till Norden?
   
 7. Varför är människors hud vit i Europa men svart i Afrika?
   
 8. Vilken hudfärg hade nog alla jordens människor från början?
   
 9. När slutar evolutionen?
   


Text: Kalle Güettler (f.d. lärare, nu författare av läromedel, facklitteratur och ungdomsböcker) och Kristina Güettler (läromedelsförfattare och SO-lärare i bl.a. geografi)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet "Mellan himmel och jord", (geografibok för åk 4-9), tidigare utgiven av Studentlitteratur AB.
 

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 19 september 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om den senaste istiden

Den senaste istiden började för 110 000 år sedan. Klimatet blev allt kallare och glaciärerna växte...

SO-rummet bok
L

När jordbruket kom till Sverige

För 14 000 år sedan började den stora inlandsis som täckte södra Sverige sakta smälta. Efter hand...

SO-rummet bok
L

De första bönderna

För 11 000 år sedan växte stora fält med vilt vete i flera områden öster om Medelhavet. Samlarna,...

L

Människans äldsta historia

Människans närmaste levande släktingar är de människoapor som lever i Afrika: gorillan, schimpansen...

SO-rummet bok
L

Jordens historia hoptryckt till ett dygn

Jorden är mellan 4,5 och 5 miljarder år gammal. En talande bild av arternas utveckling på jorden...

SO-rummet bok
L

Husdjurens betydelse för människan

Utan husdjur skulle vårt liv bli annorlunda, i varje fall när det gäller boskapsdjur, som ger både...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Människans förhistoria och stenåldern

Människans allra tidigaste historia. Stenåldern brukar delas in i två perioder: äldre stenåldern (ca 40 000-10 000 f.Kr...

Relaterade taggar

Ge
Neandertalare

Neandertalare

Neandertalmänniskan, homo neandertalensis eller neandertalare, var en förhistorisk människoart med...

Ge
Grottmålningar

Jägarstenålder

Jägarstenåldern innefattar den äldsta och större delen av stenåldern (i Europa ca 40 000 - 10 000 f...