Internationella relationer

          

På PalmeCenter.se hittar du artiklar i en mängd olika ämnen inom IR. Här finns artiklar som berör mänskliga rättigheter, demokrati, omvärldsfrågor, fred och konfliktlösning m.m. Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning.

4
Average: 4 (1 vote)