Israel-Palestina på Jesus tid

I Judeen och Galileen, nuvarande Israel-Palestina, levde judarna under romersk kontroll. Med Jerusalem som huvudstad blomstrade en mångfald av religiösa och politiska grupper. Trots den begränsade storleken var regionen en smältdegel av olika religiösa och politiska grupper, från de lagtrogna fariséerna till de upproriska seloterna. De olika grupperna, inklusive sadducéerna och esséerna, hade alla sina egna idéer om hur man skulle leva och hantera den romerska ockupationen.
M

I Iudaea (nuvarande Israel-Palestina) fanns många judiska grupperingar. Seloterna var de som gjorde starkast motstånd mot den romerska ockupationsmakten.

Judeen och Galileen (provinsen Iudaea) styrdes av romarna

Jesus växte upp i ett ockuperat land. Sedan år 63 f.Kr. var Judeen och Galileen - nuvarande Israel-Palestina - ett romerskt lydrike beläget i det väldiga romarrikets östligaste del (se karta). År 6 e.Kr fick området status som romersk provins med namnet Iudaea (se karta).

Området var bergigt, endast 24 mil långt och 11 mil brett (stort som Småland), och här bodde ca 2,5 miljoner judar. Huvudstaden var Jerusalem med ca 55 000 invånare.

I området producerades framför allt vin, olja och säd, men även mycket frukt och grönsaker.

ANNONS

ANNONS

De största och mest betydelsefulla religiösa och politiska grupperna beskrivs med några fakta här nedan.

Fariséerna

Det ledande religiösa partiet var det Fariséeiska, som omfattade omkring 6 000 medlemmar. Folkets stora massa stödde Fariséerna. De var mycket fromma och följde lagen ytterst troget. De judar som inte i detalj kunde leva efter lagen föraktades av Fariséerna. I stort sett förhöll sig Fariséerna sig passiva gentemot romarna.

Jerusalem var en välbefäst stad redan under antiken. Men det förhindrade inte romarna från att erövra och återerövra staden vid flera tillfällen. Den värsta förstörelsen orsakades i samband med de två stora judiska upproren år 70 e.Kr och 135 e.Kr varefter judarna fördrevs från Jerusalem.

Motvilligt samarbetade man med dessa. Jesus kom ofta i konflikt med Fariséerna. Han ansåg dem högmodiga och självgoda. Han ansåg också att många av deras bud stred mot Guds vilja.

De skriftlärda var jurister och teologer. Många av dem var med i Fariséernas parti. I stora rådet hade de mycket stort inflytande.

Seloterna

Seloterna (selot= ivrare) ansåg att deras religion måste försvaras genom öppet uppror mot romarna.

Alla revoltförsök som seloterna deltog i misslyckades.

Vid det sista revoltförsöket år 70 e.Kr. krossade romarna Jerusalem och templet förstördes.

En av Jesus lärjungar, Simon Ivraren, hade tillhört seloterna.

ANNONS

ANNONS

Sadducéerna

Sadducéerna tillhörde överklassen och de försökte komma överens med romarna. Sadducéerna förnekade tron på ett evigt liv efter döden. I stället ansåg de att människorna måste nöja sig med livet på jorden. Sadducéerna ansåg att det var mycket viktigt att följa alla regler i Gamla testamentet.

Publikanerna

Publikanerna arbetade främst som tulltjänstemän och skatteindrivare. De blev rika men också avskydda bland folket, som ansåg att de bedrog både sina egna landsmän och romarna genom sin verksamhet.
 

Antikens Jerusalem

Esséerna

Esséerna var en sekt som levde ett strängt avskilt liv i bergstrakterna och i öknen. Esséerna ägnade helt sin tid åt att förbereda Messias ankomst. De längtade efter Messias ankomst och det krig som de skulle föra mot romarna.

Esséerna levde som soldater. Både män och kvinnor bar en enkel vit linnemantel som uniform. De var mycket noga med att hålla buden, särskilt renhetsreglerna. Den som bröt mot lagen om vila under sabbaten, återfick inte fullständigt medlemskap i samhället förrän efter sju år.

Genom de s.k. Döda havsfynden från 1947 har vi fått värdefull information om Esséernas liv.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Israels och Palestinas historia

LÄS MER: Jesus liv och död (artikelserie)

LÄS MER: Romarriket

Provinsen Iudaea

Iudaea (ungefär nuvarande Israel-Palestina). År 64 f Kr intog romarna Jerusalem. Sedan romarnas judiske lydkung Herodes dött blev hans rike år 6 e.Kr en romersk provins, Iudaea, underställd provinsen Syria men styrd av prokuratorer (se karta). En av dessa var Pontius Pilatus (26-36 e Kr).

Då judarna försökte frigöra sig förstörde romarna som straff templet i Jerusalem år 70 e Kr. Endast Västra muren blev kvar. Man tror att det vid denna tid fanns ca åtta miljoner judar i världen, av vilka drygt två miljoner bodde i Iudaea. Många judar i förskingringen var proselyter, det vill säga de var inte födda judar men hade antagit judendomen som sin religion. En judisk sekt, som erkände Jesus från Nasaret som Messias (Kristus), avskilde sig efter hand från judenheten och började kalla sig kristna.

Efter ett nytt judiskt uppror 132-135 fördrevs nästan alla judar från Iudaea, som romarna från och med nu kallade Syria Palaestina eller enbart Palestina. För att ersätta judarna införde romarna icke-judiska kolonister.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några fakta om Judeen och Galileen.
   
 2. Nämn fakta om det ledande religiösa partiet?
   
 3. Vad ansåg Seloterna?
   
 4. Varför var Publikanerna avskydda?
   
 5. Nämn fakta om Esséerna.
   

 

Litteratur:
Paul Johnson, A History of the Jews, HarperCollins, 1987
Gunnar S. Paulsson, Judendomens och kristendomens rötter, Atlantis, 2009
Ragnar Norrman, Från Babylon till Jerusalem: Judisk historia och tradition, Natur & Kultur, 1995
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Åke Holmberg, Vår världs historia - från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995

 

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare
 

Läs mer om

Artikelserie om Jesus liv och död

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 7 november 2023
Publicerad: 16 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

L

Lätta fakta om antikens Rom

Kejsaren bodde i Rom, huvudstaden i ett stort rike som vi kallar för romarriket eller det romerska...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Kvinnor i antikens Grekland och Rom

Det antika samhället var starkt militaristiskt och den manliga krigaren framstod som ett ideal....

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Hi
Karta

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Re

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Re

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Relaterade taggar

Hi
Västra muren

Jerusalem

Jerusalem är en stad i Israel som ligger 60 kilometer från Medelhavet (se karta). Den utropades...

Hi
Jesus

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Kristi himmelsfärdsdagen och pingst

av: Mattias Axelsson
2018-05-10

Mattias sätter sig själv i studion för att förklara lite kort om Kristi himmelsfärd och om pingsten.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Lyssna